Oslo

Lokallagstyret

Formann og kasserer: Vegard Martinsen
Nestleder: Lasse K Lien
Generalsekretær: Per Arne Karlsen

Sentralstyremedlemmer:

Martin Johansen
Tore Aabø
Petter Sandstad
Inge Simon Thorbjørnsen

Varamedlemmer:

Inger Lazzeri
Lars-Erik Bruce
Terje Dæhli