Organisasjon

Sentralstyret

Formann og kasserer: Vegard Martinsen
Nestleder: Lasse K Lien
Generalsekretær: Per Arne Karlsen

Sentralstyremedlemmer:

Martin Johansen
Amund Farberg

Varamedlemmer:

Terje Dæhli
Inger Lazzeri