Hva skjer i Saudi-Arabia?

Saudi-Arabia er et stort land som man egentlig vet lite om. Det er lukket, og store deler av landet er forbeholdt muslimer, dvs. det er forbudt for ikke-muslimer å være der – enkelte omtaler landet som «apartheidstaten i Midt-Østen». Det styres av en konge, og kongefamilien er svært stor; visstnok består den i tillegg til kongen av 70 000 prinser og prinsesser (en mann kan under ideologien som råder der ha fire koner ad gangen, og det er lett for menn å oppnå skilsmisse ....). Disse prinsene har viktige stillinger, men mange av dem (stillingene) er slik at de kun innebærer en tittel og en inntekt, ikke at de som innehar dem må utføre en jobb. Det er sagt at landet egentlig er en familiebedrift som har eget flagg og sete i FN. Landets inntekter kommer i svært stor grad fra beskatning av de vestlige firmaene som utvinner olje der, og inntektene går i vesentlig grad til å sørge for kongefamiliens luksusliv, og til å finansiere spredning av islam.

Enkelte ekstreme muslimer i dette landet hater kongefamilien pga. landets allianse med USA, og de kunne ikke akseptere at amerikanske soldater – vantro – kunne bli stasjonert i dette ifølge islam hellige landet (amerikanske soldater ble plassert ved grensen mot Kuwait etter Iraks invasjon av Kuwait i 1990. Disse soldatene fikk ikke lov til å ta med seg ting som uttrykte støtte til andre religioner enn islam så bibler, smykker i form av kors, etc. var forbudt). Som vi vet var de fleste av terroristene som angrep USA 11. september 2001 fra Saudi-Arabia. Osama bin Laden tilhørte en viktig forretningsfamlie i Saudi-Arabia, og landets allianse med USA var en viktrig del av bin Ladens motivasjon for å slutte seg til ekstrem islam.

Det er også velkjent at enkelte av prinsene i Saudi-Arabia aktivt samarbeidet med alQaida etter 11. september 2001, og da dette ble kjent av ledelsen i Saudi-Arabia omkom flere av dem etter kort tid i merkelige ulykker (en av dem døde på sykehus under en rutinebehandling, en omkom i en trafikkulykke som ikke involverte andre biler enn den som forulykket, etc.).

Landet er som regel blitt ledet av en gammel konge på fundamentalistisk islamsk vis, men nå ser det ut til at landets nye mektige mann, kronprins Mohammed bin Salman, er i ferd med å legge om kursen til en mer sivilisert linje. Hans reformprogram har gått så langt at kvinner nå til og med kan få lov til å kjøre bil i landet! Kronprinsen har også vært på hemmelig besøk i Israel. Folk som støtter den gamle linjen blir arrestert over en lav sko (eller det skjer andre ting med dem).

Konprinsens politiske program (i kortform) er å finne her.

http://vision2030.gov.sa/en/foreword

Her er noen ferske avisoppslag som illustrerer omleggingen som (muligens) er i ferd med å skje: :

Kronprins: Vil tilbake til moderat islam i Saudi-Arabia

Prinser og eksministre arrestert i Saudi-Arabia:– Uten sidestykke

Prins Mansour bin Moqren og syv andre personer mistet livet da helikopteret styret ved grensen til Jemen.

Er dette en reell omlegging eller er det kun et forsøk på å lure Vesten til å la saudierne holde på med å spre og støtte terror i fred uten av Vestens etterretningstjenester følger med og passer på? Ikke vet vi. Men det er verd å følge med på hva som skjer der.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/saudi-arabia/prinser-og-eksministre-a...

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/saudi-arabia/kronprins-vil-tilbake-ti...

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/saudi-arabia/saudiarabisk-prins-omkom...

http://www.economist.com/node/2618253