«Fake news»

Begrepet «fake news» er blitt mye brukt siste månedene – og med god grunn. Pressen – og da mener vi «mainstream media» (MSM), i Norge Aftenposten, Dagsavisen, VG, Dagbladet, Dagsrevyen/NRK og TV2, m.fl., har i lang tid unnlatt å oppfylle sin rolle som «den fjerde statsmakt», en rolle som innebærer at den skal informere publikum om viktige ting som skjer, og å undersøke og kritisere makthaverne. Pressen har i det store og hele i stedet opptrådt som er propagandaapparat for dominerende meninger, verdier og holdninger, og den har gjort dette dels ved å vinkle de nyhetene den bringer i samsvar med dette, dels ved å fremme direkte usannheter, og dels ved å ikke slippe til alternative synspunkter i rimelig grad.

Som sagt er begrepet «fake news» relativt nytt, men det fenomen som begrepet dekker er gammelt: allerede Mark Twain (1835-1910) konstaterte at if you don´t read newspapers you are uninformed; if you read newspapers, you are misinformed.

Den nyhetskanal som har vært ledende innen produksjonen av «fake news» er CNN, spesielt i sin dekning av Donald Trump. Denne nyhetskanalen har fremmet en rekke påstander om Trump som har vært direkte usanne, påstander som enten var av en art som kanalens folk visste var usanne, eller tvilsomme påstander som den burde ha sjekket før den brakte dem ut til sitt tidligere så store publikum.

Før Donald Trump ble innsatt som president fortalte CNN at Trump muligens hadde deltatt i en orgie med noen tvilsomme damer på et hotellrom i Moskva, noe som var usant. Om andre usanne historier fra CNN vil vi kun gjengi følgende overskrift fra Washington Post: Three CNN employees resign over retracted story on Russia ties (link nedenfor) , og følgende fra et intervju med en av CNNs redaktører (link til video nedenfor) om Trumps og valgkampens påståtte kobling til russiske aktører: Påstandene could be bullshit ... it´s mostly bullshit. Like, we don´t have any big giant proof.

Også norske nyhetskanaler fremmer tvilsomme påstander. I morges fortalte TV2s nyhetsoppleser at Donald Trumps sønn hadde hatt et møte med en representant for russiske myndigheter. Han hadde hatt et møte med en russisk advokat, Natalia Veselnitskaya, men hva hennes forhold til Putins regime eventuelt er har vi ikke hørt noe om (link til mer info nedenfor).

Vi vi skyte inn her at vi ikke har stor respekt for Trump; han er en politisk klodrian, han er en amatør med svært liten innsikt i det meste som har med politikk og økonomi å gjøre. Vi mener allikevel at selv han fortjener å bli rettferdig behandlet.

Også norske medier har en rekke ganger forvrengt fakta for å gi sine lesere et usant virkelighetsbilde. Her er et par saker hvor document.no har avslørt NRKs forvrengning av fakta:

Statsadvokat Rudolf Christoffersen sier til Journalisten.no at utelatelsen av dommen for salg og medvirkning til barnevoldtekt bare var den groveste av mange feil i NRK-journalist Runar Henriksen Jørstads sterkt kritisable reportasje. I tillegg til fortielsen av dommen og flere faktafeil, bagatelliserer NRK og Jørstad andre alvorlige straffbare handlinger mot mindreårige ...

En annen sak: Norske TV-seere ble lørdag vitne til et svært besynderlig innslag på NRK Dagsrevyen. Innslaget var om noen av de dømte i en sak fra Bergen tingrett, som omtales som den største menneskehandelssaken i norsk rettshistorie. Handlingene de involverte er dømt for karakteriseres av statsadvokat Rudolf Christoffersen som «så avskyelige og forkastelige at man aller helst ønsker å tro at de ikke har funnet sted». NRK ser det åpenbart helt annerledes og rir derfor overgriperne og deres forsvarere – som har tjent nærmere 6 millioner på oppdraget – til unnsetning med gråtkvalte reportasjer ...

Vi tar også med en sak fra Aftenposten som gjelder oss. I en periode på ti år nektet Aftenposten å ta inn innlegg fra oss i DLF eller å skrive om DLF. I denne perioden lot den også være å presentere småpartiene før valg, noe de alltid hadde gjort tidligere.

Allikevel var de så frekke at debattredaktør Knut Åmås tillot seg å skrive følgende 13/4-2013: Meningsflatene på nett og papir i Aftenposten blir ikke redigert politisk, men med maksimal bredde som mål. Vi publiserer fra enkeltpersoner, tankesmier og miljøer både på høyre- og venstresiden, og går aktivt ut og henter dem inn. Dette var altså etter at Aftenposten i ti år hadde refusert alle innlegg fra DLF. Når vi umiddelbart etter at Åmås hadde påstått at Aftenposten hadde maksimal bredde som mål sendte vi et innlegg til Aftensposten og det ble umiddelbart refusert (link nedenfor).

At pressen kan være så skjev, vinklet og løgnaktig er et resultat av grunnleggende filosofiske ideer, ideer som først propaganderes av filosofer på universitetene, og som etter hvert kommer ut i samfunnet og preger de aller fleste aktører. I dette tilfellet handler det om slike påstander som at objektivitet ikke er mulig, at kollektivisme og altruisme er udiskutabelt riktige verdier, og at frihet gir kaos. Men dette er feil! Objektivitet er ikke bare mulig, det er nødvendig. Det er nødvendig for at man skal kunne ha kjennskap til de fakta som det er nødvendige å kjenne til for at man skal kunne orientere seg i virkeligheten og kunne foreta velbegrunnede valg, valg som i siste instans handler om liv og død, bokstavelig talt. Hva vil det si å være objektiv? Å være objektiv er å gjøre så godt man kan å ta med i sin vurdering alle relevante fakta uavhengig av tidligere meninger, holdninger, verdier og tradisjon, etc. Gjør man dette så godt man kan, er man objektiv. De andre nevnte verdiene har vi omtalt her så mange ganger at vi ikke gjentar noe om dem nå.

Pressen – MSM – bedriver nærmest systematisk feilinformasjon på en rekke områder: det gjelder innvandring, islam, klima, generell politikk, historie, mm. Så det er ikke overraskende at avisenes opplag synker og at tilliten til journalister er lav. Enda verre enn avisenes skjevhet er visse venstreorienterte aktivstgrupper som med vold og trusler forsøker å stanse arrangementer hvor det omtales ideer som avviker fra det venstresiden finner akseptabelt; disse gruppene er lite annet enn vår tids versjon av Hitlerjugend.

Vi vil derfor oppfordre alle til å supplere sin avislesning med alternative kilder, og vi vil nevne www.ektenyheter.no, www.frieord.no, www.document.no , www.rights.no, www.klimarealistene.com www.steigan.no, www.frontpagemag.com. Leser man disse, men man må gjøre det kritisk!, vil man kunne skaffe seg en solid bakgrunn for å være godt orientert om det som skjer. Noen vil nå kunne beskylde oss for å anbefale nasjonalistiske eller kommunistiske nettsider, men i samsvar med ordtaket «blind høne finner også korn» vil man også på slike nettsteder kunne finne opplysninger som supplerer det skjeve bildet man får via MSN. Så les dem, men les dem kritisk. Det at vi anbefaler dem betyr allikevel selvsagt ikke at vi på noe vis går god for dem!

På Internett vil man altså finne slike alternative nyhetskilder så lenge det forblir uregulert. Men makthaverne, og deres propagandister i MSM, arbeider for å få innført reguleringer av nettet, og hvis de lykkes har vi mistet ytringsfriheten. Og da er vi virkelig ille ute.

.
.
.
.
.
.
.
.

http://stemdlf.no/node/5366

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Snakk-med_-ikke-bare-om-12...

https://www.document.no/2013/01/14/nrk-de-svakestes-forsvarer/

https://www.document.no/2013/01/22/verre-og-verre/

https://www.youtube.com/watch?v=jdP8TiKY8dE

https://www.washingtonpost.com/blogs/erik-wemple/wp/2017/06/26/three-cnn...

http://www.frontpagemag.com/fpm/267240/trump-jr-dared-talk-russian-woman...