Trump og Paris-avtalen: rett standpunkt, gal begrunnelse

President Trump trekker USA fra klima-avtalen. So far, so good. Men hans begrunnelse er helt feil.

Å trekke USA ut av Paris-avtalen er den rette tingen å gjøre, ganske enkelt fordi det ikke finnes noen beviser – og heller ikke noen god begrunnelse – for at menneskelige utslipp av CO2 fører til en global oppvarming av kloden og/eller at dette fører oss mot en global katastrofe.

Vi gjentar: det finnes ingen beviser for dette og de som tror noe annet er dårlig orientert eller inkompetente mht. elementære kunnskaper i realfag. Vi gjentar noe om dette (vi har kommentert dette tema en rekke ganger her på stemDLF): Alle som vet litt om den geologiske historien vet at atmosfæren tidligere har hatt langt høyere nivåer av CO2 enn vi har i dag, spesielt gjaldt dette den perioden da livet oppsto. Jorden har også vært langt varmere i perioder da livet var enda mer rikelig enn det er i dag. CO2 er det planter lever av, og mye CO2 i atmosfæren innebærer mer planteliv og en frodigere planet (og større matproduksjon).

De faktiske påstandene (påstander som ikke er velgebrunnet) om global oppvarming i overskuelig fremtid innebærer en økning i gjennomsnittlige globale temperaturer på 2,6 til 6,4 grader C, og en økning i havnivået på 26 til 50 centimeter. Hittil dette århundret har temperaturen holdt seg under det lave intervallet i de fremsatte spådommene - tidligere spådommer har altså ikek slått til. For å sette dette i perspektiv: på slutten av den siste istiden for ca 10 000 år siden steg verdens temperatur ca 10 grader Celsius, og havnivået steg nesten 100 meter. Denne tidligere perioden med massiv naturlig oppvarming var et gode for mennesker, og det kan ikke være noen ulykke hvis vår nåværende periode blir en periode med noe varmere vær..

Trump trakk USA ut av avtalen fordi han mener at avtalen er «urettferdig» for USA, og legger for stor byrde på USA i forhold til byrden på andre land. Han la spesielt vekt på at man kan arbeide videre med «det internasjonale samfunn» for å komme frem til en bedre avtale. Han godtar altså at man bør ha en «internasjonal klimaavtale», han vil bare ha en avtale som en bedre for USA. Han gjentar altså sitt mantra om at we must get a better deal.

Venstresidens reaksjoner er like kunnskapsløse og hysteriske som man kunne vente. I Norge leder Dagbladet an idiotien med følgende overskrift: USA melder seg ut av de gode kreftene i verden, og etablerer sin egen ondskapens akse av klimasabotører. Verden brenner, og Trump trekker seg fra slukningsarbeidet, men utelandske medier er like ille. Her er et lite utvalg sitater:

En redaktør i The Vice sier at Your kids are gonna die from climate change. Christoper Mims i Wall Street Journal sier at vi have flunked as a species [and that] we still have to de-carbonize our civilization or risk actual extinction. («Extinction» betyr «utryddelse».) Trita Parsi sier Trump just declared war on the very idea of life on earth. En venstreorientert nettside sier With each passing day, the long-term prospects for life on Earth grow increasingly dim. John Kerry sier at What's the worst that happens if they're wrong? The planet dies CNN og The Huffington Post oppsummerer dette slik: Trump to Planet: Drop Dead. Vi gjør oppmerksom på at de vi siterer her ikke er isolerte skrullinger, det er krefter som dominerer MSM.

Men den hysteriske overreaksjonen er informativ: det er ikke mulig for dem å benytte videnskapelige argumenter, eller å se klimaendringer, som er helt naturlige, i konteksten av den geologiske historien.

For summere opp: Å trekke USA ut av avtalen er en god ide, Trumps begrunnelse er feil, det finnes ingen videnskapelig begrunnelses om en kommenende klimakatastrofe, og MSM/venstresidens reaksjoner er det rene idioti.
.
.
.
.
.
.
..
.

http://www.dagbladet.no/kultur/usa-melder-seg-ut-av-de-gode-kreftene-i-v...

https://twitter.com/chelseybcoombs/status/870266518822674432

https://twitter.com/mims/status/870367084609515521

https://twitter.com/chelseybcoombs/status/870266518822674432

https://twitter.com/oliverdarcy/status/870363766801784832

http://edition.cnn.com/2017/06/01/opinions/america-loses-credibility-opi...

http://www.klimarealistene.com/2017/03/28/miljomytene-star-vi-framfor-ve...