Hva fikk Trump til å snu 180 grader?

Som kjent lovet Donald Trump under sin valgkamp at dersom han ble president ville USA ikke på noe vis blande seg inn i borgerkrigen i Syria, en krig mellom det sittende regimet, under ledelse av diktatoren Assad, og de militante muslimene i IS/ISIL: We have bigger problems than Assad ... Let Syria and ISIS fight.

Gjennom sitt favorittmedium Twitter sendte han gang på gang ut tweets med innhold som dette: What will we get for bombing Syria besides more debt and a possible long term conflict?... og If the U.S. attacks Syria and hits the wrong targets, killing civilians, there will be worldwide hell to pay. Stay away and fix broken U.S.

Men han sa også: I look at Assad — and Assad looks better than the other side.

For noen dager siden beordret president Trump det militære til å sende raketter mot den syriske militærbasen som visstnok ble benyttet av Assad for et gassangrep mot mål i Idlib-provinsen, et angrep som også rammet sivile.

Krig er forferdelig, krig fører til store materielle ødeleggelser og til at mange mennesker, både soldater og sivile, selvsagt inkludert kvinner og barn, blir drept på grusomme måter, og til at mange blir skadet og lemlestet for livet. Dette gjelder uansett hvilke våpen som brukes. Men underlig nok er det mange som mener at bruk av giftgass skal være verre enn bruk av andre våpen. Krigen i Syria har pågått i innpå ti år, men det som utløste USAs angrep var altså bruken av giftgass – som om gass er langt verre enn andre våpen. (Vårt poeng her er ikke om det virkelig var Assads styrker som brukte gass eller om påstandene om Assads bruk av gass var et propagandatriks fra IS; Assads regime sier at de ikke har brukt gass, vårt poeng er Trumps linjeskift).

Det ser ut til at alle ledende politikere i Vesten mener at Assads regime, ved å bruke gass, krysset en linje, og de støtter Trumps angrep på militærbasen. Ett eksempel på slik støtte hentet fra VG: Fra norsk side har vi forståelse for at det ble reagert etter det grusomme angrepet [hvor det ble brukt giftgass], sier utenriksminister Børge Brende.

Men hva fikk Trump til å skifte fra en isolasjonistisk linje under valgkampen, hvor han sa Stay away, til det angrepet han beordret for en uke siden?

Trumps motto under valgkampenn var Drain the swamp. Han betraktet de etablerte politiske miljøer i Washington som udugelige og korrupte, som en slags elite som kun var opptatt av seg og sitt på bekostning av vanlige amerikanere, som fiender av den vanlige amerikanske borger, som folk som lekte med andres liv og som gikk til krig uten at amerikanske interesser var involvert bare for å virke som betydelige statsmenn i et miljø som består av deres egne meningsfeller. Disse var ifølge Trump mer enn villige til å blande USA inn i konflikter over hele verden, konflikter som ikke på noe vis angikk USA.

Men så snart Trump kom til makten snudde han altså 180 grader, noe som bekreftes av at de aller fleste ledende politikere i USA støttet Trumps angrep på den syriske militærbasen.

Hva var det som skjedde? USAs president er omgitt av og i betydelig grad prisgitt et apparat som skal informere ham og det som skjer og gi ham råd om hva han bør gjøre, hvilke tiltak han bør sette i verk. Dette apparatet - den militære etterretningstjenesten, utenriksdepartementet, mm. – består av folk som har jobbet der i en årrekke, og de har de verdiene og preferansene som dominerer i disse miljøene. Skulle noen bli ansatt i disse apparatene som ikke deler disse verdiene, vil de enten rask få sparken/bli flyttet til en annen jobb, eller de vil bli isolert slik at de ikke får noen innflydelse.

Hvis vi tar utgangspunkt i at Trump under valgkampen mente det han sa , så har han etter at han ble president snudd 180 grader. Grunnen til at dette har skjedd er at han ikke har klart å stå imot det presset som dette apparatet har utsatt ham for. Han har ikke klart å stå for sine verdier mot et sterkt press fra et apparat av «eksperter» som har et annet syn.

Og hvorfor har han ikke klart det? Han har ikke klart dette fordi han ikke har hatt noen ideologi, han har ikke hatt noen fast overbevisning – det eneste han har hatt er en et mål om å make America great again, et ønske som et like mye verd som et ønske om god jul og godt nytt år. han har ikke han noen velbegrunnet mening om hvordan han skal kunne oppfylle dette målet. Og derfor er han lett å påvirke av folk som gir inntrykk av at de er eksperter.

Slik må det gå når man velger en uideologisk leder: på kort tid blir slike personer en del av det apparat de i utgangspunktet ble valgt for å bekjempe.

Trumps mål var å drain the swamp, men siden han er en fullstendig uideologisk og uerfaren politiker (vi er ikke sikre på om han fortjener betegnelsen «politiker» når han bare har vært i denne bransjen i noen få måneder og ikke har hatt et eneste folkevalgt verv før han ble president i USA) så ble han på rekordtid en del av the swamp.
.
.
.
.
.
.
.
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/syria/dette-mener-norge-om-syria-angre...