Motivet

Hver gang det skjer en terrorhandling utført av en muslim kommer folk som tilhører mainstream med spekulasjoner om hva gjeringsmannens – eller gjerningsmennenes – motiv kan ha vært. Var han sinnssyk? Var han i en desperat livssituasjon? Led han av kjærlighetssorg? Var han forbannet på alt og alle på grunn av Israels politikk?

Slike spekulasjoner kommer fra politifolk, fra byråkrater, fra journalister, fra kommentatorer, fra akademikere, og samme type betraktninger kommer også fra naboer, venner og kollegaer av gjerningmannen. Disse spekulasjonene ender ofte med en påstand om at gjerningsmennene og deres sympatisører har hatt et motiv som er uforståelig.

Her er et lite knippe sitater fra avisene de siste dagene:

VG: Islamistens uforståelige hat

The Globe and Mail: London attacker's motive still a mystery, U.K. police say

En bekjent av gjerningsmannen: Det eneste som kan forklare dette er at han gjorde det for penger, sier en sjokkert bekjent av mannen som er siktet for å stå bak terrorangrepet i Stockholm.

Det er enkelt å finne utallige sitater som viser at disse tre sitatene er representative, og de viser alle at ingen forstår motivet. Eller at de later som om de ikke forstår hva motivet er.

Motivet er følgende: disse terroristene tar sin religion på alvor. De har sluttet seg til en religion hvor guden sier slike ting som drep de vantro hvor dere enn måtte finne dem. Det finnes et stort antall lignende pålegg innen islam, og denne gangen gjengir vi ikke flere; det har vi gjort her mange ganger tidligere.

Men hvorfor er det slik at så mange ikke forstår motivet – eller later som om de ikke forstår motivet? Og dette selv om svært mange av disse terroristene (og deres støttespillere) eksplisitt og i klartekst både skriftlig og muntlig og på videoopptak sier at de begår terror i islams navn (de som ikke sier dette er som regel drept av politiet før de får rukket å uttalte seg om det som MSM i et forsøk på å bagatellisere terrorangrepet kaller «aksjonen»).

Hva er disse kommentatorens motiv for å si at årsaken til terroristenes handlinger er uforståelige?

Det er i hovedsak to årsaker: enten forstår de virkelig ikke, eller så forstår de, men vil ikke opplyse publikum om det.

Hvis de forstår, men ikke vil opplyse publikum om dette, så er de løgnere. (Å lyve er ikke å si noe som er feil, å lyve er å si noe som man vet er feil.) Da skjuler de noe de vet er sant, og forsøker å trekke oppmerksomheten bort fra det som er de faktiske forhold. Hvorfor? Det er fordi de ikke vil støtte politiske krefter de ellers ikke har sympati for. Dette betyr at de lyver for å beskytte et bestemt politisk syn, dvs. et politisk syn som altså ikke tåler dagslys.

Men det er også mulig at de virkelig ikke forstår. Hvorfor? Personene vi snakker om – journalister, byråkrater, politikere, akademikere – betrakter seg som opplyste, intelligente, kunnskapsrike, de anser seg selv som en elite. Dette betyr at de betrakter religion som tull og tøys, de betrakter religion som oppspinn og fantasi. Og de tar da ikke religion på alvor, deres syn er at ingen virkelig kan mene at Jesus er sønn av en gud, at verden ble skapt på syv dager, at Jesus utførte mirakler, at Jesus sto opp fra de døde, at det kommer en dommedag hvor de snille (eller alle som tror på Jesus som frelser og gudens sønn) kommer til himmelen og hvor de slemme kommer til helvete hvor de skal pines til evig tid. Som sagt, de personene vi snakker om betrakter dette som tull og tøys, og forstå ikke at noen kan ta dette på alvor, de forstår ikke at noen virkelig kan mene dette. (Vi hentet eksemplene fra kristendommen, men det som islam forteller er like absurd.)

Grunnen til at denne selvutnevnte eliten ikke forstår terroristenes motiv er at de selv ikke tar religion på alvor, og derfor forstår de ikke – i samsvar med ordtaket «på seg selv kjenner man andre» – at andre virkelig kan ta religion på alvor. Derfor fester de heller ingen lit til det terroristene selv sier om at de begår terror i islams navn.

En kort oppsummering: enkelte muslimer (selvsagt ikke alle) begår terror, og de gjør dette i islams navn, de henter begrunnelsen i islam. Vestlige kommentatorer som sier at de ikke forstår terroristens motiv sier dette enten fordi de lyver, eller fordi de virkelig ikke forstår at noen kan ta religion på alvor.

Og for å gjenta et poeng vi har sagt tidligere: dersom det eneste vi i Vesten gjør etter slike terrorangrep er å «stå sammen med det svenske/franske/tyske/engelske/amerikanske/indiske/jødiske folk», å føle med ofrene og deres etterlatte, å legge ned blomster, etc., så yter vi ingen motstand mot den (foreløpig lavintensitets) angrepskrig vi nå har vært utsatt for i endel år, og antall angrep kommer da bare til å øke til å øke i tiden fremover.

Det første vi må gjøre for å kunne slå tilbake og få slutt på disse angrepene er å forstå fienden og hans motiv. Den selvutnevnte eliten vi har omtalt over er ikke til noen hjelp i dette, tvert imot.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/islam/islamistens-uforstaaelige-hat/a/...

https://beta.theglobeandmail.com/news/world/motive-of-london-attacker-ma...

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/lastebilangrep-i-stockholm/tidligere-a...