Trump kjemper på feil front, og taper

Man må velge sine venner og man må velge sine fiender, man må velge hvem man vil støtte og hvem man vil bekjempe. På enda et område har det vist seg at president Donald Trump har valgt feil på dette området.

Donald Trump lovet aldri å fjerne Obamacare, president Obamas reform av det amerikanske helsevesenet. Obamacare vil føre til at helsetilbudet blir dårligere og enda dyrere, men mange håpet at Trump ville reformere det slik at det ble bedre, mer fleksibelt og mindre kostbart. Dette skjedde altså ikke.

Det som skjedde var at republikanerne i Huset under ledelse av Paul Ryan og i samarbeid med presidenten, la frem et forslag som ikke innebar noen vesentlige endringer i Obamacare. Meget kort oppsummert innebærer Obamacare at flere amerikanere blir kvalifisert for Medicaid (Medicaid er en ordning som innebærer at kostnadene for behandling av personer med lave inntekter i hovedsak dekkes av det offentlige.) Dette vil føre til at de offentlige helseutgiftene vil bli enda større, og at de som står for regningen, staten/skattebetalerne og de som har private forsikringer, vil måtte betale enda mer. Republikanernes forslag innebar altså ingen vesentlige endringer i dette opplegget.

Men som de fleste nå vet, det ville ikke bli flertall for dette forslaget. Grunnen til dette var at en del republikanere, republikanere som tilhører «the House Freedom Caucus», bestemte seg for å gå imot. Denne gruppen består av republikanere som virkelig ønsker en økning av individuell frihet, som ønsker å redusere statens makt, og som vil privatisere, deregulere og redusere skatter og avgifter.

Og hva skjedde da det ble klart at forlaget ikke ville gå igjennom? President Trump gikk igjen på krigsstien gjennom sitt favorittmedium Twitter, og twitret følgende The Freedom Caucus will hurt the entire Republican agenda if they don't get on the team, & fast. We must fight them, & Dems, in 2018!

VG 26/3: Trumps misnøye er søndag rettet mot medlemmene av det såkalte Freedom Caucus, en gruppe med bånd til Tea Party-bevegelsen. De syntes ikke kuttene i statens utgifter var store nok i Trumps reform, og nektet derfor å gi sin støtte.

Trump har altså valgt sine fiender: det er demokratene, og republikanere som vil øke individuell frihet og redusere statens makt.

Dette bekrefter enda en gang at Trump en er «big government republican», en RINO (hvis noen journalister i MSM skulle lese dette vil vi opplyse at RINO ikke betyr «nesehorn», RINO er en forkortelse for «Republican In Name Only», altså en politiker som er i det republikanske partiet, men som egentlig hører hjemme i det demokratiske partiet.)

De som har skjedd er altså at president Trump på rekordtid med sin politikk har bekreftet at han virkelig er en «big government republican».

En slik politikk, en politikk som altså big-government-republikanerne fører, vil nødvendigvis føre til at alle problemer som politikerne sier at de skal løse – kvaliteten på ordninger som nå tilbys av det offentlige, statsgjeld, arbeidsløshet, økt fattigdom, byråkrati, økonomisk vekst, innovasjon, etc. - blir enda verre.

Vi er ikke overrasket. Skal man kunne føre en politikk som virkelig gir forbedringer må man gå inn for deregulering, privatisering, skattelettelser, etc. For å klare dette må man har en urokkelig ideologisk forankring, og Donald Trump har aldri hatt noe slikt. Og nå har han til og med valgt seg «The Freedom Caucus» som en av sine fiender.

La oss før vi avslutter si at Trumps kamp mot «The Freedom Caucus» ikke vil lykkes; de som er medlemmer der er i hovedsak personer som er valgt med betydelig margin, og de har en god ideologisk forankring (eller i hvert fall en så god forankring som en republikaner kan ha); de som tilhører «The Freedom Caucus» vil bli gjenvalgt.

Så denne kampen blir enda en fiasko for president Trump. Det ville nok gått mye bedre for USA dersom presidenten hadde vært Ted Cruz.
.
.
.
..
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/donald-trump/trump-langer-ut-mot-parti...

https://en.wikipedia.org/wiki/Medicaid