Hvordan reagere på terrorangrep?

Et stort antall storbyer i Vesten er i de siste årene blitt utsatt for terrorangrep utført av militante muslimer, sist gang i London for noen få dager siden. Fire mennesker mistet livet og noen titalls ble skadet etter at en mann kjørte en bil i full fart langs et fortau og meide ned de som spaserte der. Tilsvarende angrep har skjedd i Nice og i Berlin, men også andre typer angrep har forekommet, f.eks. ble mer enn 20 mennesker drept eller skadet da en gruppe bevæpnede mann angrep redaksjonen i tidsskriftet Charie Hebdo i Paris i januar 2015.

Fremtredende politikere har alle reagert på omtrent samme måte etter slike angrep: de har tatt avstand fra terroren, de har sagt at vi ikke skal la oss skremme, at vi skal forsette å leve som tidligere – hvis vi reagerer på en annen måte «lar vi terroristene vinne». De har også sagt slike ting som at det å bli utsatt for terror i en storby i Vesten er noe vi bare må finne oss i.

Her er et lite utvalg sitater som viser at dette er politikernes reaksjon.

[London mayor] Sadiq Khan has said he believes the threat of terror attacks are «part and parcel of living in a big city» and encouraged Londoners to be vigilant to combat dangers.

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/sadiq-khan-london-mayor-t...

MAYOR of London Sadiq Khan has responded to the London terror attack, vowing Londoners «will not be cowed by terrorism» after being criticised for his «deafening silence» after five people were killed in Westminster.

http://www.express.co.uk/news/uk/782655/london-terror-attack-parliament-...

Fordømmer terrorangrep i Tel Aviv. - Norge fordømmer gårsdagens brutale terrorangrep i Tel Aviv, sier utenriksminister Børge Brende. Minst fire personer ble drept og flere alvorlig skadd da to menn skjøt mot sivile på en restaurant i Tel Aviv onsdag kveld. Angriperne skal ifølge israelsk politi være palestinere. - Mine tanker går til ofrenes familier og de skadede, sier utenriksministeren. -Ingenting kan legitimere vold mot uskyldige sivile. Ledere må ta avstand fra terror og bidra til at konflikten nå ikke eskalerer, sier Brende.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/terror-israel/id2503534/

Her er USAs støtteerklæring til Tyskland etter terroren i Berlin i desember 2016:

The United States condemns in the strongest terms what appears to have been a terrorist attack on a Christmas Market in Berlin, Germany, which has killed and wounded dozens. We send our thoughts and prayers to the families and loved ones of those killed, just as we wish a speedy recovery to all of those wounded. We also extend our heartfelt condolences to the people and Government of Germany. We have been in touch with German officials, and we stand ready to provide assistance as they recover from and investigate this horrific incident. Germany is one of our closest partners and strongest allies, and we stand together with Berlin in the fight against all those who target our way of life and threaten our societies.

http://www.breitbart.com/2016-presidential-race/2016/12/20/obama-calls-a...

Dette er reaksjonene som kommer fra Vestens ledere etter terrorangrep. De er mindre enn null verd. Det virker som om de politiske ledere ikke har den fjerneste anelse om hva deres jobb egentlig er.

Statens legitime oppgaver er å sikre borgenes frihet. Staten skal sørge for at de som befinner seg på det området staten kontrollerer kan leve trygt i frihet og at alle deres fredelige handlinger og alt deres fredelige samkvem kan skje uforstyrret, dvs. uforstyrret av kriminelle, av terrorister, av militær invasjon fra andre land.

Det er dette som er statens oppgave, og til dette formål har staten et politiapparat, et rettsapparat og et militært forsvar. (Som en del av dette finnes en overvåknings- og etterretningstjeneste.) Politikere er de som er valgt til å lede staten, dvs. de skal benytte dette apparatet – politier, etterretningen og det militære – for å sikre borgernes frihet og trygghet. Dette skal de gjøre ved å uskadeliggjøree de som krenker friheten.

I dette tilfelle – vi snakker om terror utført av militante muslimer - er det stater som Iran og Saudi-Arabia, det er organisasjoner som IS/ISIL (og en rekke andre som har samme misjon som IS: alQaida, BokoHaram, Hamas, Hizbolla, PLO, mmm.) Alle disse er direkte støttespillere til terrorangrep, de yter støtte på en eller flere områder: militært, økonomisk, organisatorisk, ideologisk.

Det som skjer er at disse gruppene fører krig mot Vesten, en krig som ikke føres på den måten som var vanlig inntil for noen tiår siden (hvor krigen begynte med en krigserklæring og/eller en invasjon av uniformerte soldater og/eller blokader til havs og bombing fra fly, etc.), det som skjer nå er at større eller mindre grupper som befinner seg i Vesten angriper tilfeldige sivile i de store byene med våpen (kniver, økser, geværer) eller med sivile transportmidler (fly, biler).

De som reellt sett skjer er at Vesten er under angrep. Og Vesten ledere later som om dette ikke er en del av en krig, og at vi bare skal ignorere angrepene og ikke yte den type motstand som er nødvendig for å få slutt på angrepene.

Hva bør da Vestens ledere gjøre? Når det forekommer angrep på politet (og sykebiler, brannbiler, etc.) må politiet bruke de midler som er nødvendige for å stanse angrepene, og dette inkluderer bruk av skarpe skudd. Personer som dømmes for vold må ilegges lange fengselsttraffer (London-terroristen: London Terror Suspect Had Long History of Violence, http://www.huffingtonpost.com/entry/khalid-masood_us_58d51acfe4b03787d35... ).

Mht. terror må alle miljøer hvor planlegging av terror kan forekomme, overvåkes. Videre må grupper som står bak terrorangrep (ISIS, mfl.) nedkjempes militært. De regimer som på en rekke ulike vis – ideologisk, økonomisk, militært – støtter terror mot Vesten. f.eks. Iran og Saudi-Arabia, må også fjernes. De vestlige land burde hatt en militær-allianse som hadde som oppgave å forsvare Vesten og som kunne tatt på seg et slikt oppdrag. Dessverre har ikke de vestlige land noen slik militær-allianse i dag (NATO er en vits). Grunnen til at den politikk vi nettopp har skissert ikke gjennomføres er at Vesten ikke har den moralske styrke som man må ha for å forsvare seg – og å forsvare seg betyr å eliminere de som angriper (slik Vesten gjorde overfor regimene i Tyskland og Japan i WW2). En klar politimessig/militær seier over islamistiske krefter av den typen vi nettopp nevnte er den eneste vei til å eliminere problemene med terror utført av islamister.

Men vil dette føre til at antall angrep utført av uorganiserte enkeltterrorister (som bare tar en bil eller en øks og angriper tilfeldige sivile) opphører?

Vårt svar på dette er Ja. Slike angrep vil ikke opphøre umiddelbart, men antallet vil synke og til slutt vil problemet nærmest opphøre. Hvorfor? Grunnen til at enkeltterrorister nå tar til våpen er at de vil alliere seg med «the winning side»: Vesten er under angrep, Vesten svarer ikke, Vesten går fra skanse til skanse,Vesten nedkjempes, Vesten taper – islamistene er nå «the winning side». Men dersom islamistiske regimer og grupper elimineres ved at de nedkjempes militært, vil islamistene være «the losing side» – og det er ikke attraktivt å slutte seg til den siden som taper. En historisk parallell: det var nok endel nazister igjen i Tyskland sommeren 1945, men de var ikke høye i hatten og de hadde nok problemer med å rekruttere nye folk. Hvorfor? Fordi de hadde tapt den krigen de hadde satt i gang, og de hadde tapt den så klinkende klart at det var ingen tvil om at de hadde tapt. Skal man eliminere trusselen fra islamister må islamistiske grupperinger bringes i samme situasjon som nazismen var sommeren 1945: den var knust, nazismen var død, og det er det den bør være. Vesten bør sørge for at islamismen kommer i en tilsvarende tilstand, og dette kan kun skje ved at alle islamistiske regimer og grupper påføres et knusende militært nederlag.

Men våre politikere vil ikke gå denne veien, de vil bare at vi skal finne oss i de angrep som kommer, og at vi ikke skal gjøre noe som helst for å bringe dem til opphør. (De tiltak de foreslår – dialog, u-hjelp, etc. – har ingen effekt.) Hvis denne poliktikken forsetter vil vi bare oppleve at antall angrep bare øker og øker og øker, og at vi alle i stadig større grad vil leve under sharia – det er dette som er islamistenes mål.

Vi tar med et par avsluttende poenger: det er egentlig feil å klandre politikerne for det som skjer. Politikerne gjør det folk flest vil at de skal gjøre – det er sant som det heter at «et folk får de politikerne det fortjener». Med andre ord: folk flest støtter den ettergivende holdningen politikerene har fordi de selv har akkurat de samme holdningene.

Politikerne svarer på terror kun med blomsternedleggelser, minneord, kondolansetelegrammer, sympatierklæringer til de etterlatte, oppfordringer om at vi må fortsette våre liv som vanlig og ikke la oss skremme fordi folk flest betrakter dette som den korrekte reaksjon.

Og hvorfor betrakter folk flest dette som en korrekt reaksjon? Det er fordi de holder altruismen som er etisk ideal, og altruismen sier at det som er moralsk høyverdig er å gi avkall på egne verdier til fordel for andre. Den fremste altruisten var Jesus, som som kjent hevdet følgende:

Men til dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere. Slår noen deg på det ene kinnet, så by fram det andre også. Om noen tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. Gi til hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. ... Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal lønnen deres bli stor, og dere skal være Den høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde.

Med et utgangspunkt som dette er det umulig å forsvare seg.

Skal vi kjempe imot forutsetter dette en etikk som er stikk motsatt av den Jesus forfekter; en etikk som gir et grunnlag for å kjempe imot må si at vi har rett til å leve gode liv, og at vi har rett til å forsvare oss mot de som angriper oss i den grad det er nødvendig for å bringe angrepene til opphør.

Kun på en slik etisk basis vil det være mulig å mobilisere de krefter som må til for at vi skal kunne leve i fred og frihet. Men uten denne etiske basis er vi dømt til økende ufrihet og utrygghet og fattigdom.

Grunnen til at Vesten er så ettergivende overfor terrorismen er at folk flest slutter opp om en etikk som kever selvoppofrelse. Det er kun ved å skifte ut denne etikken at vi kan begynne å forsvare oss slik at vi kan eliminere denne trusselen.