Hillary Clinton tapte presidentvalget

Det ser ut som om USAs neste president blir Donald Trump, og det ser ut til at demokratenes kandidat tapte stort.

Det er mange grunner til dette, grunner som i går før valget var nærmest umulige å se for kommentatorer flest, men som i dag for dem virker opplagt. Noen av disse grunnene var at Hillary Clinton er sterkt mislikt pga. korrupsjon og udugelighet, men siden demokratene også gjorde det dårlig i kongressvalgene, må det være noe annet som har gjort at velgerne vendte seg bort fra henne og hennes parti.

Skal et parti få stor oppslutning må dets standpunkter og holdninger ikke ligge for langt unna det som folk flest mener og er opptatt av. Og det er åpenbart her demokratene har sviktet.

Demokratene har i mange år kjørt en politikk som har bestått av elementer som svært mange velger ikke har likt. Vi nevner noen få: en meningsløs klimapolitikk, en skadelig innvandringspolitikk (selv ulovlige innvandrere får i stor grad rett til å benytte seg av gratis offentlige tjenester), flyktningpolitikken, kjønnspolitikken (som under Obama har bestått av å ta inn titusener av migranter fra Syria og nærliggende områder), skattepolitikken, sosialiseringen av helsevesenet (Obama-care, som Trump støtter, men vil effektivisere (?)), styrkede reguleringer av næringslivet inkludert omfattende bailouts, en ettergivenhet for islam og islamistiske regimer som de i Iran og Saudi-Arabia. Videre er delstater og byer som har vært ledet av demokratene i årtier (California, Detroit) preget av forfall, uro og kriminalitet. I tillegg er statsgjelden blitt kolossalt økt under president Obama.

Demokratene har på alle disse områdene gått inn for en politikk som har vært ønsket og støttet av en venstreorientert langtidsutdannet elite på østkysten og vestkysten av USA, men dette har vært en politikk som svært mange vanlige amerikanere i "flyover country" har vært skeptisk til.

Det som nå har skjedd er at folket (dvs. et lite flertall, slik dette måles i valget) har sagt et klart Nei til denne politikken. Det er dog etter vårt syn synd at dette legitime og berettigede opprøret mot denne politikken ble ledet av en som Donald Trump.

Trumps seier kommer til å styrke den nasjonalistiske og proteksjonistiske fløyen i det republikanske partiet, og dette er ille siden den eneste vei til fred, frihet og velstand går via økt individuell frihet, inkludert frihandel. Trumps politikk vil ikke følge denne veien.

Det er all grunn til å forvente at problemene i USA bare vil fortsette å vokse under president Trump, og det vil være synd at skylden for dette vil bli lagt på en pro-kapitalistisk politikk – Trumps politikk vil ikke være pro-kapitalistisk, men svært mange vil fremstille den slik.