Voksende småkriminalitet – hva bør gjøres?

(Vi bruker uttrykket «småkriminalitet» kun fordi myndighetene reagerer som om det som omtales nedenfor er bagatellmessige fenomener, noe det etter vårt syn absolutt ikke er.)

Vi har sett en rekke tilfeller av en ny type kriminalitet i Europa i det siste, ikke så mye i Norge, men svært mye i Sverige, i Danmark, i Frankrike, i Tysland og i England. Denne type kriminalitet er omtalt i et stort antall avisartikler i det siste, og vi siterer et lite utvalg:

Nettavisen: Kriminelle krever sharia i Danmark: Slik svarer politiet

Utelivsbransjen i København fortviler over trusler og sharia-krav fra ungdomsgjenger.

- Nylig kom noen unge menn inn i baren og ropte at alle gjestene måtte forlate stedet. De ropte at stedet tilhørte dem, og at Nørrebro hører under sharia, så det var ulovlig å drikke alkohol, sier Heidi D...., som driver Café ... i Nørrebro i København, til Radio24syv/ dansk TV 2.

- De har revet døren opp og ropt til meg at de vil flå meg levende. De har jo ikke gjort noe mot oss ennå, men vi er redde for at de en dag gjør alvor av truslene, sier kollega Mohammed ... .

Som samme type kriminalitet kna regnes er steinkasting mot politibiler og brannbiler, tafsing, og, langt alvorligere, voldtekter. Det har også forekommet flere tilfeller hvor journalister på oppdrag i felten er blitt utsatt for steinkasting. I svenske byer er det nå innpå 50 områder hvor politiet ikke våger å gå inn.

Vi siterer fra Nrk.no:Svensk politi: – Vi er i ferd med å miste kontrollen. ...Over 50 bydeler i Sverige er blinket ut som spesielt utsatte områder, hvor kriminelle nettverk har mye makt, og hvor lovløsheten råder. NRK var med da politiet ble angrepet.

Dagsavisen: Åtte mindreårige gutter sitter på tiltalebenken for å ha slått og sparket forsvarsløse personer i hodet og kroppen.

Hvordan svarer politiet på slike ting: Nettavisen forteller: – Vi er i god dialog med de unge menneskene og kommunen. Med dialog regner vi med å få brakt orden i dette. I fjor vår løste vi det på samme måte, sier han videre. Han understreker at dem som står bak trusler og hærverk må stilles til ansvar

Vi tror ikke dette - dialog - vil ha merkbar effekt over tid. Vi tror heller ikke at det ligger noe reelt i formuleringen om at de som står bak skal stilles til ansvar. Det har vært snakket om dette i mange år og resultatene har uteblitt. (Fengsel er også brukt i noen tilfeller, men de idømte straffene er etter vårt syn alt for milde.)

Hva må da gjøres? Først må man erkjenne at slike forhold og slike handlinger er uakseptable. Det som skjer er grov kriminalitet. Et stort antall mennesker blir skadet på ulike måter, mange lever under stor utrygghet, mange får ikke drive med sine fredelige ting i fred (et eksempel er de som driver kafeen som omtales i artikkelen i Nettavisen), og alt tyder på at disse problemene er voksende.

Det er også fullstendig uholdbart at politiet gir opp kontrollen med enkelte områder i et land.

Det man må gjør er å sørge for at de forbryterne som begår slike handlinger som omtalt i disse sakene blir satt i fengsel (selvsagt etter dom i en rettssak). Der bør de sitte lenge, dvs. straffene bør være langvarige. Dersom dette krever lovendringer så må slike vedtas. Videre bør ikke fengslene være preget av en overdådig standard.

Dersom dette krever at det må bygges flere fengsler så må dette gjøres (men for å gjøre plass kan man slippe ut de som er dømt for såkalte narkotikaforbrytelser).

Kun en slik holdning kan føre til at denne type kriminalitet (og all annen kriminalitet går ned. Vi ser ingen annen vei som kan føre oss til et samfunn med lav kriminalitet.

Dessverre er det svært få som støtter en slik politikk; alle de andre partiene – og praktisk talt alle velgere - støtter dialog-linjen, en linje som bygger på mildhet og tilgivelse overfor folk som begår grove forbrytelser. Vi støtter ikke denne linjen. Vi vil at kriminelle skal straffes strengt, og at alle kriminelle miljøer skal befinne seg på innsiden av fengselsmurene.

Siden det er svært få som støtter denne linjen vil kriminaliteten bare fortsette å øke i tiden fremover. Alle de som støtter eller stemmer på de partiene som sitter på Stortinget støtter også denne linjen, en linje som altså vil føre til stadig mer og mer alvorlig kriminalitet. (Skrevet av VM.)
.
.
.
.
.
.
.

http://www.nettavisen.no/na24/kriminelle-krever-sharia-i-danmark-slik-sv...

http://www.nrk.no/urix/svensk-politi_-_-vi-er-i-ferd-med-a-miste-kontrol...

https://document.no/2016/05/12/swedish-carbeque-25-30-bilar-ska-brunnit/

http://www.dagsavisen.no/oslo/atte-unggutter-voldstiltalt-1.723366

http://www.frontpagemag.com/fpm/262826/global-outbreak-mental-illness-ro...