Hvordan gikk det med “Folkhemmet"?

Sverige - slik det har vært organisert etter annen verdenskrig - ble av mange betraktet som det perfekte samfunn. Over hele verden ble den svenske modellen ansett som noe nær Himmelriket; det var et samfunn hvor alle hadde det godt og hvor alle ble tatt vare på fra vugge til grav. "Folkhemmet" ble den svenske modellen kalt. Hva slags modell var dette? Den svenske modellen var identisk med det som mer presist er kjent som velferdsstaten.

Men hvordan er det gått?

Vi gjengir nedenfor noen presseoppslag ra fra den siste tiden, presseoppslag som illustrerer hvordan det står til i Folkhemmet. Etter disse kommer vi med en kort kommentar om hvorfor det er blitt slik.

Skyting i Malmø. En mann er sendt til sykehus med skuddskader etter skyting i Malmø sentrum. Tre skudd skal ha blitt avfyrt i rask rekkefølge. Politiet står uten mistenkte etter skytingen

http://www.nrk.no/verden/skyting-i-malmo-1.12463180

Biler, skoler og politistasjoner står på nytt i brann i Stockholms forsteder, der ungdommer for femte natt på rad begår hærverk og kaster stein mot politiet. Brannvesenet i og rundt Sveriges hovedstad melder om nærmere 70 utrykninger i løpet av torsdag kveld og natt til fredag.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/sverige/haerverket-fortsetter-i-stockh...

[Om den siste tids ankomne migranter fra Syria og områdene omkring:]Medias intervjuer med alla dessa ”ingenjörer från Syrien” till trots, verkligheten är att en stor andel av de migranter som nu är på väg till Sverige har minimal skolutbildning. Placeringen av nyanlända migranter i glesbygd, där bostäder men inga jobb finns, lär inte få in dem i arbetslivet. Samtidigt uppmanas svenskar att arbeta till 75 års ålder. Det betyder i klartext att i stället för att immigranter ska rädda pensionerna åt svenskarna är det svenska pensionärer som ska rädda immigranterna.

http://detgodasamhallet.com/2015/10/23/gastskribent-nils-borje-tallroth-...

Ljungby och Malmö är bara två exempel av många på hur svenska myndigheter misslyckas med att tillvarata de egna medborgarnas grundläggande intresse av säkerhet. Stora delar av den svenska landsbygden saknar idag helt eller nästan helt polisbeskydd och stölder av jordbruksmaskiner, motorer och bränsle har blivit en del av vardagen, inte bara i Ljungby. Maskinerna försvinner över havet till Polen och Baltikum och trots att detta är välkänt sedan länge åker gärningsmännen sällan eller aldrig fast. Kvar står brottsoffren, med självrisken att betala och en förlorad tro på rättsstaten. Men det är inte bara landsbygden som lämnats vind för våg. I Göteborg varnar polisen för att hela stadsdelar tagits över av kriminella gäng. Skottlossningar, inte sällan med dödlig utgång, har blivit vardagsmat i nyhetsrapporteringen. Regeringens budgetering för 1000 nya poliser under kommande år motsvarar inte ens dagens nivå givet befolkningsökningen. Statens legitimitet vilar ytterst på dess löfte om att skydda medborgarnas liv och egendom från yttre och inre angripare. Den svenska staten klarar inte av någondera.

http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/lars-anders-johansson-det-l...

Knivsikre vester for svenske butikkansatte. Det er lett å tro at det er 1. april når du er vanlig svensk butikkansatt og sjefen din forteller deg at du fra nå av må ha på deg knivsikker vest under klærne når du jobber på det lokale supermarkedet. Men nei, så langt har det kommet i Sverige. Den enorme økningen i antall ran har også medført at mange ansatte er blitt knivstukket av ranere uten skrupler eller empati. Willys er Sveriges ledende lavpriskjede med 190 matbutikker og i Ronneby anses trusselen fra potensielle ranere å være så høy at butikkeieren heller vil være føre var.

https://www.document.no/2015/10/knivsikre-vester-for-svenske-butikkansatte/

Fem asylbranner på kort tid i Sverige. Natt til torsdag brant det i nok et planlagt asylmottak i Sverige. Få timer før hadde svenske myndigheter varslet at antall flyktninger og migranter kan komme opp i 190.000 i år. Denne gangen ble et nedlagt eldrehjem i Perstorp kommune i Skåne rammet. Brannen var begrenset i omfang. Politiet mener brannen var påsatt.

http://www.bt.no/nyheter/utenriks/Fem-asylbranner-pa-kort-tid-i-Sverige-...

Maskert mann til angrep med sverd på svensk skole - skutt av politiet. Lærer og elev drept. Gjerningsmannen gikk fra klasserom til klasserom

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/skoleangrepet-i-trollhattan/maskert-ma...

Kostnadene ved massinvandringen. Nasjonaløkonoem Tino Sanandaji forteller i sin blogg om varslere ved enkelte svenske departementer som forteller om hvordan panikken nå begynner spre seg i maktens korridorer - og det handler om kostnadene ved invandringen.

På senare tid har jag börjat få mail från whistleblowers inom myndigheter och departement, påfallande ofta socialdemokrater. En anonym tipsare inom regeringskansliet avslöjar om full panik och interna krav på massiva besparingar.”Jag råkar jobba på Regeringskansliet och där är det full panik kan jag meddela. Du har stor spridning via dina medier, så här är ett mail som kom ut förra veckan och som spreds till i princip alla som jobbar inom RK. Märkligt att inte det kommit ut via annan media redan. SS står för statssekreterare och Max är statssekreterare på Fi-dep. Det är ytterst ovanligt att det går ut en beställning från SS på Fi-dep till SAMTLIGA övriga SS på alla övriga s.k. fackdepartement. Så nu ska det sparas högt som lågt. BUCH står för budgetcheferna på varje fackdepartement. Tack för att du använder din kunskap och kompetens för att göra det som media och politiker inte gör. Dessvärre vet du ju hur läget är att om jag skulle gå ut offentligt skulle jag bli av med jobb och bli paria.”

Notera “Flytt av utgifter mellan åren” och “Alla andra bra och kreativa förslag som kan ge besparingar!” “Panik råder på Regeringskansliet där Finansdepartementet nu krävt att varje departement ska se över alla sina utgifter för att se vad som går att spara. Det gäller att rädda utgiftstaket. Det är också tydligt att detta bara är början. BUCH betyder budgetchef. Varje departement har en eller flera personer som har ansvar för att samordna departementets arbete med statsbudgeten och hålla koll på departementets utgifter….Min tro är att besparingarna kommer ske på stort och smått, men det som har störst effekt är ju transfereringssystemen.”

Tipsaren tillägger: ”Det är viktigt att i debatten hålla kvar i minnet att det som sker nu bara är möjligt p.g.a. Alliansens politik under åtta år.”

http://www.tino.us/2015/10/winter-is-coming/

Og la oss ta med dette som idemessig sett er kronen på verket (det er et sitat av Mona Sahlin om innvandrernes kultur kontrastert med svensk kultur) : Jag har ofta fått den frågan men jag kan inte komma på vad svensk kultur är. Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana ”töntiga” saker. (Sahlin var i fire år leder for det sosialdemokratiske partiet i Sverige. )

https://sv.wikiquote.org/wiki/Mona_Sahlin

Disse presseoppslagene viser at Sverige på enkelte områder er i ferd med å nærme seg en tilstand av kaos og anarki, og at myndighetene - med stor støtte i befolkningen - lar dette skje,, dvs. størstedelen av befolkningen har støttet den politikken som har endt med den tilstand vi nå ser. Ikke at de har ønsket den tilstand som Sverige må nærmer seg, men de har støttet den politikken som har måttet føre til denne tilstanden.

Hva er det som fører til denne tilstanden? Sverige er organisert som en velferdsstat, Velferdsstaten kjennetegnes av høy og progressiv skatt, store overføringer, tvangsmessig statlig utajmning av der som kalles økonomiske forskjeller og som er en effekt av at noen jobber mer effektivt enn andre, omfattende statlig regulering og kontroll av all verdiskapning, og et stort og hele tiden voksende tilbud av alle mulige viktige tjenester som befolkning skal kunne motta gratis fra det offentlige, finansiert av et voksende skatte- og avgiftsnivå på de som skaper velstanden.

Hvorfor går dette så galt? Det er fordi dette systemet - altså velferdsstaten - har incentiver som straffer gode og produktive handlinger og belønner dårlige og skadelige handlinger.

Er man produktiv og jobber og er effektiv og bedriver stor verdiskapning så straffes man med høye skatter og en mengde hindringer for verdiskapning og et voksende omfang av statlig pålagt gratisarbeid (som bla. består av å sette seg inn i stadig nye regler som alle virksomheter må følge, innsendelse av utallige skjemaer og rapporter, etc.).

Men dersom kan derimot ikke bedriver effektiv verdiskapning som normalt er det som setter en i stand til å bytte til seg goder produsert av andre, har man i velferdsstaten allikevel tilbud om å få alle viktige goder som man altså får gratis av det offentlige - enten det er gratis skole og gratis helsetilbud - eller man får penger fra det offentlige hvis man kan overbevise en byråkrat om at man trenger dem.

Videre er det slik at personer som bedriver reell kriminalitet - tyveri, ran, overfall, svindel, voldtekt, drap, etc. - medfører milde straffer, mens personer som bedriver visse fredelige handlinger som ikke burde vært straffbare - svart arbeid, smugling, alt som har med narkotika å gjøre - straffes strengt.

Med andre ord; velferdsstaten oppmuntrer til destruktive handlinger og straffer produktive og verdiskapende handlinger.

Et samfunn som er organisert slik kan ikke forbil fredelig harmonisk og velstående over tid, det må ende opp med forfall på alle områder. Det er dette man nå ser i Sverige.

For flere detaljer om hvorfor velferdsstaten ikke er bærekraftig, se DLFs program og tidligere nyhetskommentarer. Der finner man også beskrivelse av hvordan man skal skape et samfunn som over tid i stadig større grad vil preges av fred, harmoni og stigende velstand.