Syria-migrantenes kostnader

I går la statsminister Solberg frem en prognose over hva Syria-migrantene vil koste norske skattebetalere:

– Prognosene for ankomster er usikre, men skulle 40.000-50.000 få opphold, vil utgiftene de neste fem årene kunne bli mellom 40 og 50 milliarder kroner, sier statsminister Erna Solberg, som tirsdag formiddag redegjorde for Stortinget om flyktningkrisen (sitat fra VG).

(Opprinnelig kom det forslag om at Norge skulle ta imot 10 000 slike, FrP fikk presset tallet ned i 8 000, men nå er tallet altså 50 000. Det er dog ingen grunn til å være overrasket over denne utviklingen.)

Så norske skattebetalere vil bli tvunget til å betale ytterligere 50 milliarder (eller mer – slike prognoser er jo sjelden for nøkterne) i skatter og avgifter, i tillegg til alt de allerede betaler, for å innlosjere migranter fra Syria og området omkring.

Og dette kommer fra en såkalt blåblå-regjering som består av partier som enkelte ganger har sagt at de vil redusere skattetrykket. Med andre ord: migrasjonen fra Syria og områder omkring vil føre til enda større ufrihet for norske borgere.

I tillegg vil sannsynligvis, hvis vi skal dømme etter hvordan asylsøkerne til Norge hittil er blitt behandlet, disse innvandrerne måtte sitte i måneder og år på grusomme asylmottak og vente på vedtak i det norske byråkratiet uten å ha noe fornuftig og produktivt å ta seg til.

La oss skyte inn hva vi i DLF mener. Vi vil ikke ha restriksjoner på innvandring, men vi er sterkt imot at norske borgere/skattebetalere skal tvinges til å betale for noe slikt. Vi er imot alle statlige tilskudds- og støtteordninger til innvandrere.

Normalt er det jo slik at når det skjer innvandring til et land så blir det flere i landet som kan jobbe, og dette hever velstanden for alle.

Men nå er det slik at når det kommer innvandrere så blir de en kostnad, de blir en belastning som blir påført de som allerede er i landet.

Hvorfor er det slik? Det er blitt slik pga. den måte samfunnet er organisert på, og på grunn av den etikken som ligger til grunn for denne samfunnsmodellen.

Grunnen til at innvandrere er blitt en belastning og ikke en kilde til øket velstand er velferdsstaten, og denne samfunnsmodellen igjen bygger på den etikken som heter altruisme.

Så alle som slutter opp om velferdsstaten og altruismen er medskyldige i den håpløse situasjonen vi er i nå.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/asyl-debatten/saa-dyr-blir-flyktnings...