Skatt

Dette innlegget ble sendt til Dagsavisen i går.

«Skatt er prisen vi betaler for å bo i et sivilisert samfunn» er en ofte sitert påstand fra Oliver Wendell Holmes, og Kjetil Staalesen gjengir den i Dagsavisen 18/10. Men er det slik?

For noen hundre år siden var mange underlagt adelen. Folk flest måtte arbeide gratis for adelen og fikk kun beholde en liten del av det de produserte. Heldigvis opphørte denne ordningen etter hvert, føydalsamfunnet forsvant, og folk flest ble selvstendige og kunne bestemme over seg og sitt.

Men gradvis er det blitt innført stadig høyere skatter og avgifter på folk flest. I Norge i dag betaler de med vanlige inntekter og forbruksmønstre innpå 70 % av det de tjener til det offentlige i skatter og avgifter. At man betaler for de legitime statlige oppgavene – politi, rettsapparat og det militære – er OK, men at man skal tvinges til å betale for statlige tilbud innen skole, helsevesen, infrastruktur, pensjoner og trygder, samt kulturtilbud og et utall andre oppgaver uansett hvor mye man bruker av dem, er lite annet enn en ny ordning hvor folk flest er underlagt en ny adel; ikke lenger en adel hvor titler og eiendommer går direkte i arv, men en ny adel som består av universitetsutdannede som nå sitter i Storting og regjering, i byråkratiet, i pressen, i akademia, og i utallige NGOer, og som er helt uproduktive og som lever kun av penger som staten tar fra de produktive. Denne adelen tror at den vet bedre enn folk flest hvordan pengene folk flest tjener best skal brukes. Ola Nordmann skal jobbe og slite mens han av skatter og avgifter blir tynget ned, og skatteinntektene gir den nye adelen mulighet til å bestemme det meste over hodet på Ola.

Ønsker Ola en annen type skole til sine barn enn det statlige tilbudet, ønsker han et annet helsetilbud enn det statlige, ønsker han en annen type pensjonsordning enn den statlige, osv., så har han ingen mulighet å skaffe seg dette – da må han jo betale dobbelt opp; han må bare ta imot det som den nye adelen har bestemt at han skal få. Skatt er derfor ikke noe tegn på sivilisasjon, tvert imot At alle disse statlige ordningene har sterkt voksende problemer hører også med i dette bildet.

En bedre oppsummering av dagens tilstand enn den Oliver Wendell Holmes kom med er da følgende: «at vi har et skattenivå langt utover det som går til statens legitime oppgaver viser at vi er på vei tilbake til føydalsamfunnet». Men de som tilhører den nye adelen vil nok foretrekke Holmes´ versjon, naturlig nok.

Vegard Martinsen
Oslo