Et undervurdert aspekt mht. Syria-migrantene

Det ser ut til at det vil komme et meget stort antall Syria, migranter til Europas, inkludert Norge. Det er snakk om at Tyskland skal ta imot 800 000, men ifølge Aftenposten forside i går regnes det med at det vil komme 60 000 til Norge innen utgangen av 2016. Men myndighetene lager kriseplan for langt flere.

Det aspekt som er undervurdert er kostandene ved dette. Dette er noe som manistream media sjelden eller aldri nevner, eller, hvis de nevner det, så blir det ikke lagt vekt på.

Her er noen få utvalgte eksempler som viser dette:

Først et fra Sverige i en artikkel fra Aftenposten: Hver dag kommer 1000 nye asylsøkere til Sverige. Totaltallet kan bli 100.000 i år. Mannen som skal sørge for at alle får mat, husrom og svar på asylsøknaden, heter Anders Danielsson. … I Norge bor drøyt 17 000 mennesker i mottak. [Tallet for Sverige er om lag] 108 000 mennesker under sin paraply. Drøyt 60.000 bor i regulære mottak, noe over 35.000 har funnet bolig selv, resten bor i ulike institusjoner og familiehjemæ¨

Men hva med kostandene og konsekvensene? Danielsson og hans folk kan selv ha bidratt til å øke presset på det svenske mottakssystemet.

For drøyt to år siden bestemte Migrationsverket at syriske flyktninger heretter skulle slippe omveien om midlertidig opphold, de skulle få permanent opphold med én gang.

- Dere rådførte dere ikke med regjeringen?

- Nei, vi informerte regjeringen om vår beslutning, sier Danielsson.

I Norge hadde en slik fremgangsmåte vært utenkelig. Her styrer regjeringen UDI gjennom lov, forskrift og en rekke instrukser. I Sverige er instruksene fraværende. Regjeringen sier: «Her har dere lov og forskrifter, tolk dem selv.»

- Vurderte dere konsekvensene av å love syrere permanent opphold?
- Vi kan ikke ta hensyn til eventuelle konsekvenser. Jeg vil si at vi må se bort fra konsekvensene.

Så man skal altså å se bort fra konsekvenser. Hvorfor? Vi kommer til dette nedenfor, men først et par andre eksempler:

Fra en artikkel på document.no: Noe av det mest prekære ved det pågående dramaet i vår verdensdel, er at europeerne hverken klarer å se eller tenke klart om det som skjer. Det gjelder både politikere og vanlige borgere. De fleste reagerer impulsivt og selvmotsigende, uten realitetssans eller tanke på fremtiden – om noe overhodet. Behovet for å erstatte dette mentale søvngjengeriet med skånselløs realisme, er formidabelt

Fra en annen artikkel på document.no: Masseslagsmål, seksuell trakassering, forfølgelse av kristne – det er de siste nyhetene fra de midlertidige innkvarteringene hvor asylsøkere er anbrakt i tusenvis.

I de overfylte nødboligene kolliderer gjestfriheten med gammeldagse hakkeordener, etnisk vold og religiøse tvangsforestillinger. Det starter ofte med tilsynelatende bagateller. Trengsel i matkøen eller et uheldig ord er nok til å forvandle dusinvis av menn til en rasende horde. Menn som angivelig har tatt seg fram til Tyskland for å unnslippe krig og vold, banker løs på hverandre med planker og jernstenger

Så et enda mer tragisk og konkret eksempel: En kvinnelig aktivist for en «åpne grenser»-gruppe skal ha blitt gjengvoldtatt i den italienske byen Ventimiglia, nær grensen til Frankrike. Kvinnen forteller at hennes med-aktivister skal ha bedt henne om å være stille om voldtekten, fordi den kunne «skade saken».

Trygve Hegnar har sett på tallene, og han skriver: Vel vitende om at Stortinget har vedtatt å ta imot 8.000 såkalte kvoteflyktninger i årene 2015, 2016 og 2017 - etter at Jonas Gahr Støre først foreslo 10.000 flyktninger - har professor i samfunns-økonomi ved NHH, Victor D. Norman, foreslått at Norge bør ta imot 100.000 syriske flyktninger. Begrunnelsen er syltynn, men sympatisk. Norge er et rikt land og flyktningstrømmene er de største siden 2. verdenskrig.

Her i Finansavisen har vi skrevet at 100.000 Syria-flyktninger til Norge vil koste samfunnet 430 milliarder kroner.

I en debatt med europaminister Vidar Helgesen i NRK Dagsnytt 18 hevdet Norman i forrige uke at Finansavisens tall er «helt vilt.» Det er det nok ikke. Finansavisens tall er basert på en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra 2012….

Hva er bakgrunnen for at slike ting kan skje? Hva er bakgrunnen for at så mange reagerer impulsivt og selvmotsigende, uten realitetssans eller tanke på fremtiden.

Det er en ekstremt viktig punkt at alle mennesker styres av den moraloppfatning de har. Alle har en oppfatning om hva som er rett og hva som er galt, og de handler i samsvar med dette. Dette moralske utgangspunktet bestemmer også hvilke fakta man er villig til å ta inn over seg, eller - om man formulere dette enda klarere: det moralsyn man har bestemmer hvilke fakta man er villig til å ta hensyn til.

Det kan med ander ord skje et ens moralsyn kan føre til at man ignorerer fakta som rasjonelt sett burde vært svært relevante.

Hvilket moralsyn er det som dominere og som forårsaker at Europa – inkludert alle politikere i store partier og størstedelen av befolkningen – forholder seg slik de gjør overfor Syria-migrantene.

Det er fordi de slutter opp om en etikk som helet altruisme. Altruisme er en etikk som sier at det som er moralsk er å gi avkall på egne verdier til fordel for andre. Denne samme etikken går da også under det passende navnet selvoppofrelse.

Altruisme går ut på at man skal følge det som Jesus oppfordrer til i Bergprekenen: «Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham.»

Den som klarest har analysert denne etikken er Ayn Rand. Hun skriver: What is the moral code of altruism? The basic principle of altruism is that man has no right to exist for his own sake, that service to others is the only justification of his existence, and that self-sacrifice is his highest moral duty, virtue and value.

Do not confuse altruism with kindness, good will or respect for the rights of others. These are not primaries, but consequences, which, in fact, altruism makes impossible. The irreducible primary of altruism, the basic absolute, is self-sacrifice—which means; self-immolation, self-abnegation, self-denial, self-destruction—which means: the self as a standard of evil, the selfless as a standard of the good.

At altruismen er bokstavelig talt ødeleggende burde være enkelt å forstå for den som har virkelighetskontakt.

Hva er da etikk? Rand skriver: What is morality, or ethics? It is a code of values to guide man’s choices and actions—the choices and actions that determine the purpose and the course of his life. Ethics, as a science, deals with discovering and defining such a code.

Det som nå skjer I Europa mht. Syria-migrantene er ren altruisme. Dersom vi tar utgangspunkt i SSBs tall slik de er referert av Hegnar i artikkelen vi siterte ovenfor skal norske skattebetalere tvinges til å betale minimum 430 milliarder kr for å huse migranter som er kommet til Norge for å nyte godt av velferdsstatens tilbud. Andre land legger opp til en politikk som vil være enda mer selvoppofrende.

Og som vi sa i en tidligere kommentar: disse menneske kan ikke regnes som flyktninger.

Liberalister mener at disse menneskene har alle rett til å komme, men vi er ikke med på at de skal ha rett til å nyte godt av tilbud som er finansiert med tvang overfor skattebetalerne.

Men tilbake til etikken: det vi nå ser er hva altruismen innebærer, og den står så sterkt at folk flest og alle politikere i de store partiene ignorerer opplagte fakta (og voldsofre blir bedt om å ikke fortelle om det de er blitt utsatt for), og dette er altså fordi det er moralen som styrer – den moralen man har bestemmer hvilke valg man tar og hvilke fakta man er villig til å ta hensyn til.

..
.
.
.
.
.
.
.
.

http://stemdlf.no/node/5732

https://www.document.no/2015/10/migrantkrise-det-europa-har-sett-hittil-...

https://www.document.no/2015/10/hverdagen-pa-tyske-asylmottak/

http://m.hegnar.no/hegnar/article/320/okonomi/artikkel564984/0/0

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Oppdraget-Finn-seng-til-100000-p...

http://aynrandlexicon.com/lexicon/altruism.html