Selbekk og Rose får Fritt Ords pris

Vi stiller oss i den forhåpentligvis lange rekken av gratulanter. Vebjørn Selbekk og Fleming Rose er fortjente mottagere av Fritt Ords pris. VG skriver:

Danske Rose og norske Selbekk får Fritt Ords Honnør i anledning tiårsdagen for starten på karikaturstriden, som stiftelsen mener de to mennene er blitt selve symbolene på.

– Gjennom kontinuerlig og modig deltakelse i offentligheten har de fremmet forståelsen av ytringsfriheten som den mest fundamentale menneskerettighet, og grunnlaget for andre friheter. De har begge betalt en meget høy personlig pris for sin innsats og har fått sitt liv forandret, skriver Fritt Ord i en uttalelse.

Da den danske avisen Jyllands-Posten den 30. september 2005 publiserte karikaturtegninger av profeten Muhammed startet det som Fritt Ord beskriver som «en av de viktigste ytringsfrihetsdebatter i vår tid».

Selv om Fritt Ords pris enkelte ganger de siste årene er blitt tildelt mottagere som har fortjente prisen, er det ingen som i samme grad som disse to har vist mot i å forsvare ytringsfriheten.

Etter at de for ti år siden gjorde noe som enhver redaktør burde ha gjort - å publisere karikaturtegninger innenfor et aktuelt tema - er de siden da blitt utsatt for trusler fra religiøse barbarer. De har i perioder måttet leve med politibeskyttelse, men de har allikevel stått oppreist og fast på forsvar for ytringsfriheten.

Riktignok ble Selbekk presset av daværende regjeringsmedlemmer med Joans Gahr Støre og Bjarne Håkon Hanssen i spissen til å be om unnskyldning, men vi er med på at det da var svært vanskelig for Selbekk å stå imot det samlede presset fra både terrorister og regjeringsmedlemmer.

Uansett ga denne episoden enda en bekreftelse på venstresidens forvridde virkelighetsoppfatning: de valgte også denne gangen å krenket offeret og å beskyttet de kriminelle.

Igjen, vi synes at Selbekk og Rose fortjener denne prisen – selv om den burde ha kommet for ti år siden - og vi håper at flere redaktører og andre velger samme vei som de har gjort.

Ytringsfriheten burde være selvsagt, men det er den ikke lenger, del pga. religiøse barbarer, men i hovedsak pga. den kolossale ettergivenheten som dessverre preger alle i Vesten i dag.
.
.
.
.
.
.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/selbekk-og-rose-faar-fritt-ords-honno...