KrF: hvorfor ikke gå «all in»?

På plakater over hele byen ser vi bilder av en smilende Knut Arild Hariede sammen med følgende tekst: La en dag i uke være annerledes. Nei til søndagsåpne butikker. Over denne teksten kan man lese Menneskeverd i sentrum.

KrF vil altså at det skal være forbudt å holde butikker åpne på søndager, at dette er begrunnet med menneskeverd, og at en dag i uken bør være annerledes enn de andre. Kanskje spiller også hensynet til de ansatte inn, de skal slippe å jobbe på det som de kristne kaller «hviledagen».

Men hvorfor er det bare butikker som skal nektes å holde åpent på søndager? Det er en rekke tilbud som er åpne på den såkalte hviledagen, f.eks. restauranter, kafeer, barer, kinoer, kirker, jernbanestasjoner, kiosker, teatre, konsertlokaler, bedehus, mmm. Hvorfor skal disse få lov til å holde åpent når butikker må holde stengt? Hvorfor er det slik at søndagen blir annerledes når ett av de hundrevis av tilbud som finnes tilgjengelig alle dager må stenge på søndager?

Vi ser ikke helt logikken i KrFs syn her, og selv om man skulle forlate logikken og søke etter et svar i Bibelen eller i KrFs program, tror vi ikke at man vil klare å finne noen svar der heller. Hadde KrF være noenlunde konsekvent ville det ha gått inn for at alt skulle være stengt på søndager.

Vi kan heller ikke se at et utgangspunkt som innebærer at man setter menneskeverd i sentrum skal innebære at man må stenge ett av de hundrevis av tilbud som er åpne alle andre dager.

Hvis dette handler om å beskytte de butikkansatte mot å jobbe på søndager så synes vi at det er merkelig at de som jobber i andre virksomheter ikke skal rammes av en slik påstått beskyttelse.

Liberalister er for individuell frihet, og frihet betyr at enhver skal ha rett til å bestemme over seg og sitt. Konkret i denne saken betyr det at vårt syn er at det må være opp til hver enkelt butikk (dvs. eieren) å bestemme når butikken skal holde åpen. Det bør også være opp til hver enkelt å bestemme når han vil jobbe eller ikke.

Vårt syn er at det er respekten for den enkeltes rett til å bestemme over seg og sitt som virkelig er uttrykk for menneskeverd, og en slik respekt mangler fullstendig hos KrF og de andre partiene som vil styre og dirigere mest mulig (de partiene som vil styre mest mulig inkluderer FrP og Høyre). Den eneste mulighet til å stemme for de standpunkter som DLF gir utrykk for her er i Oslo, hvor Liberalistene har samme syn som DLF