Slik må det gå …

Knusende rapport om Norges tilstand: Forfall på 2600 milliarder.

Det er VG som skriver dette nylig. Videre fra VG: Hele 2600 milliarder må til for å få god standard på veier, jernbane og offentlige bygninger. Det er dommen fra ekspertene som står bak den knusende rapporten om Norges tilstand.

Noen konkrete eksempler: RIKSVEIER. Det er et stort vedlikeholdsetterslep og store deler av riksveinettet har en veistandard som ikke tilfredsstiller veinormalenes krav.

KLOAKK OG AVLØP. Kun rundt halvparten av kommunene overholder alle kravene om rensing. Ledningsnettet har betydelige svakheter med tanke på kapasitet og kvaliteten på rørene er også varierende.

VANNFORSYNING. En del vannverk tilfredsstiller ikke drikkevannsforskriften. Vannkvaliteten er sårbar overfor forurensning fra mennesker og dyr. Gjennomsnittlig lekkasje i norsk vannforsyning er 32 %, noe som er veldig høyt sammenlignet med andre europeiske land som har helt ned mot 8 %.

Flere eksempler er å finne i VGs artikkel linket til nedenfor.

Og på et annet område (fra en kommentar i Dagbladet): Det er bare et par dager siden den tidligere stabssjefen i Sjøforsvaret, Jacob Børresen, fyrte av en bredside om dette i et intervju i Dagsavisen. Børresen mener vi ikke lenger har noe forsvar, og sa: «Det norske Forsvaret er blitt avviklet uten at jeg tror politikerne på Stortinget egentlig har tatt det inn over seg, og uten at velgerne er blitt orientert om det.»

Så staten forsømmer sine legitime oppgaver - bla. forsvaret – og den forsømmer også de andre oppgavene den har tatt på seg (som er beskrevet i VGs artikkel) og som burde vært private.

Men staten bruker jo men mengde penger og utgiftene øker! Da Stoltenberg II-regjeringen la frem sitt første budsjett i 2005 var utgiftssiden på ca 630 mrd kr, og da regjeringen Solberg la frem sitt første egne budsjett for 2015 var utgiftssiden på ca 11 640 mrd kr – omtrent en fordobling på mindre enn ti år.

Hva bruker myndighetene alle disse pengene til? Jo, de går i for stor grad til ting som gir politikerne prestisje og til de pressgruppene som roper høyest.

Med andre ord, de går til mindre viktige ting, mens de viktige tingene forfaller

Men det er slik det må bli i sosialdemokratiet, hvor brorparten av pengene styres av politikerne.

Liberalister vil at hver enkelt skal beholde sine penger og styre dem selv (dvs. at det ikke skal være som i dag hvor mesteparten tas av det offentlige i skatter og avgifter), og bruke dem på de tiltak han selv finner nyttige og nødvendige. Under et slikt system vil pengene bli bedre brukt enn måten penger i for stor grad blir brukt på i dag

Og til de som tror at man bare må øke skattene litt så vil man kunne dekke utgiftene det omtalte etterslepet innebærer så vil vi si at i dag er det slik at de med vanlige inntekter og et vanlig forbruksmønster betaler ca 70 % av sine inntekter til det offentlige. Det er da bare merkelig at noen tror at man kan løse problemet ved å øke skattetrykket til 75 % eller 80 %.

Dessuten, nettolønn er motivasjonen til de som jobber produktivt og som derved produserer velstanden. Blir skatten høyere blir nettolønnen mindre. Høyere skatter vil derfor føre til at produksjonen blir mindre enn den kunne ha vært, og dette er det samme som å si at velstanden blir lavere enn den ville ha vært.

De som må til for å komme inn en kurs som gir stabil og økende velstand over tid er dereguleringer, privatiseringer og skattelettelser.

Men vi kommer neppe til å få mye av dette med det første, og dermed vil den negative utviklingen vi nå ser bare fortsette og fortsette i lang tid fremover.

Og har du stemt sosialdemokratisk (dvs. på Ap eller FrP eller Høyere eller Venstre etc.) så er du medskyldig i dette.

.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/knusende-rapport-om-no...

http://ipad.dagbladet.no/2015/03/16/kultur/meninger/kommentar/e-tjeneste...