Bare prat

I de siste årene er en rekke kunstnere og andre offentlige personer utsatt for trusler fra militante muslimer fordi de har krenket islam. Noen av dem er Salman Rushdie, Lars Vilks, Kurt Westergård, Vebjørn Selbekk, Geert Wilders, Ayan Hirsi Ali. Noen er til og med drept: Theo van Gogh, flere tegnere tilknyttet satiremagasinet Charlie Hebdo.

Etter angrepet mot for noen få uker siden Charlie Hedbo sto en rekke politikere frem og sa at de støttet ytringsfriheten: Je suis Charlie!

Men hva skjer i praksis? Er disse politikerne villige til å støtte ytringsfriheten når den trues? Er de villige til å stå opp for og forsvare de som bruker sin ytringsfrihet til å gi uttrykk for upopulære meninger? Er de villige til å gå inn for konkrete tiltak som må til for å sikre ytringsfriheten? For å besvare dette spørsmålet er det tilstrekkelig å sitere fra en fersk artikkel i VG: Amal Aden lever med hyppige drapstrusler og trakassering, og hun forteller: Politiet har bedt meg dempe meg.

Samfunnsdebattanten Amal Aden (31) sier at politiet gjentatte ganger har bedt henne om å dempe seg i det offentlige rom, ligge lavt, og ikke provosere så kraftig i sine offentlige ytringer.

Dett er stikk i strid med noe statsministeren sa i januar, etter angrepet mot Charlie Hedbo: I talen tok Solberg utgangspunkt i angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo og slo fast at ytringsfriheten vil stå sterkere etter terroren i Paris.

– De siste ukene har vist pennens makt og våpnenes avmakt. Ikke noe er verre for dem som krever blind lydighet, enn å bli ledd av, sa hun.

Så politikerne – her representert ved Norges statsminister - sier én ting, men det som skjer er stikk i strid med det de har gitt uttrykk for i ord. I praksis blir ytringsfriheten innskrenket, noe vi ser fra det Amal Aden blir utsatt for.

Dette gjelder ikke bare Norge, det gjelder alle land i Vesten: politikerne sier at de støtter ytringsfriheten, men i praksis går de aktivt eller passivt inn for å innskrenke den.

Med andre ord; de som disse politikerne sier om ytringsfriheten er bare innholdsløst prat, de de sier er ikke mer verd en det vanlige årlige ønsket om god jul og god nyttår.

Denne utviklingen er farlig, fordi frihet er en forutsetning for sivilisasjon og velstand. Når barbariske krefter misliker frihet og vil drepe de som benytter den på en måte de ikke liker, så er dette bare første skritt mot tyranniet.

Det er svært ille at politikerne ikke forsvarer friheten, dvs. det er ille at de ikke sørger for å gjennomføre konkretet tiltak som må til for å sikre ytringsfriheten. Med andre ord: Politikerne svikter. Og dette er en utvikling som vil ramme oss alla. Men det er ikke bare politikerne som vikter, det gjelder også alle de som stammer på den: alle som stemmer på partier med ledende politikere som er ettergivende overfor barbariske krefter, de svikter sivilisasjonen.

DLFs syn er som følger: vi er sterke tilhengere av ytringsfriheten. Vi mener at de som benytter den til å si upopulære meninger, og som derved utsetter seg for fare, må beskyttes. Vi mener at de som fremsetter trusler må uskadeliggjøres; dersom de fremsatte truslene vurderes som reelle må de som fremsetter dem settes i fengsel.

Det er ikke holdbart at de som benytter en ytringsfrihet de har all rett til å bruke, må leve med kontinuerlig vakthold eller blir bedt om, som Amal Aden forteller i artikkelen vi lenker til, å moderere seg, mens de som truer dem går fritt omkring.

.
.
Oppdatering: VG skriver: Amal Aden har fått løfter om en helt annen oppmerksomhet og sikkerhet etter at hun fortalte offentlig om trakassering og manglende vakthold fra politiet. Men nå, etter at saken hennes er blitt løftet opp av Erna Solberg og påtroppende Ap-nestleder Hadia Tajik, har situasjonen endret seg til det langt bedre: Aden sier at hun nå har fått de sikkerhetsgarantiene hun trenger, for å fortsette å holde foredrag på skoler, og å delta i offentlige debatter. Forholdet til politiet er blitt bedre, og i tillegg har utallige privatpersoner meldt seg med sympati og tilbud om hjelp.

Vi anser dette som et skritt i riktig retning. At Aden får beskyttelse er bra, men dersom de som truer henne fortsatt blir værende på frifot, så er dette fortsatt meget kritikkverdig.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/islam-debatten/garanterer-bedre-sikke...

.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/amal-aden-politiet-har...

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/is/solberg-trusselen-stoerst-fra-hjem...

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorangrepet-mot-charlie-hebdo/frans...