Krekar

Mulla Krekar slapp nylig ut av fengsel etter å ha sonet en alt for kort straff for å ha fremsatt trusler mot flere personer, blant dem statsminister Solberg.

Nå er han blitt intervjuet av NRK, og han sa blant annet følgende, slik det er gjengitt på nrk.no: – Terroraksjonen i Paris gjorde meg glad

Dei som fornærmar islam, fortener å døy, seier mulla Krekar i eit NRK-intervju. Mullaen støttar norske ungdommar som krigar for IS, og han seier han vil sende ei gåve til den som tek livet av ein av kurdarane han tidlegare er dømt for å ha truga.

– Hendinga i Danmark veit eg lite om, men når det gjeld det som skjedde i Frankrike: Sjølvsagt er eg glad for det som skjedde, seier Krekar til NRK.

– Vi trur på religionen vår og at våre liv er ein billeg vare som skal beskytte den. Dette må Vesten forstå. Vi forsvarer religionen vår med blodet vårt.

Tidlegare i dag publiserte NRK delar av intervjuet med Krekar, der han seier at dei som teiknar Muhammed fortener å døy – også norske teiknarar dersom dei lagar karikaturar av profeten.

– Utslett, utslett, er den klare beskjeden frå mullaen.

Vi vil bare kort til dette konstatere at det Krekar sier er reelle trusler, noe som er ulovlig å fremsette. Han bør derfor arresteres og settes i varetekt umiddelbart. Han bør stilles for retten og dømmes til lovens strengeste straff (for denne type forbrytelser).

Siden myndighetene ikke vil sende ham dit han hører hjemme (hverken nå eller etter soning), bør han plassers til soning under så strenge forhold som mulig, f.eks. under samme forhold som og gjerne i nabocellen til Breivik.

.
.
.
.
.
.
.
.
http://www.nrk.no/norge/_-terroraksjonen-i-paris-gjorde-meg-glad-1.12225035