Terrorangrepet i København: et par poenger

Så må vi føye København til på den lange og voksende listen over vestlige byer som er rammet av alvorlige terrorangrep utført av militante muslimer. På denne listen finner vi allerede New York, London, Madrid, Bombay, Sydney, Boston, Paris – og nå sist helg ble altså København rammet.

Målet var et møte om ytringsfrihet hvor den svenske kunstneren Lars Vilks deltok, men han ble heldigvis ikke skadet. (Vilks laget for noen år siden en tegning som enkelte muslimer finner blasfemisk, og han har vært utsatt for drapstrusler siden da.) er Dessverre ble en av tilhørerne drept. Gjerningmannen angrep senere samme dag en synagoge, og der ble en vaktmann drept. Terroristen ble senere drept i en skuddveksling med politiet.

(Vi linker nedenfor til nyhetsartikler om saken.)

Etter angrepet er der strømmet inn sympatierklæringer til Danmark, og vi så det sedvanlige blomsterhav, og det var også massemønstring av folk som sier at de skal stå sammen i solidaritet med ofrene og i protest mot terror.

Dette er vel og bra, men det har absolutt ingen virkning når det gjelder å bekjempe årsakene til terror eller å stoppe flere angrep.

Vi skal komme tilbake til dette nedenfor, men først vi vi si to ting: for det første er det en voksende erkjennelse at islam er an faktor i disse angrepene – det sies ikke så ofte lenger at gjerningsmennene er fattige, at de er fremmedgjorte, at de er psykisk syke, at de ikke får jobb, at de ikke klarer å sjekke damer, etc.

Tidligere har en rekke politikere og andre sagt gjentatte ganger at denne type terror ikke har noe med islam å gjøre. Blant de mange som har sagt dette er presidentene Hollande, Bush og Obama, og statsministre som Tony Blair og David Cameron.

Men å si noe slik tyder på enten er kolossal kunnskapsløshet, eller en kynisk løgnaktighet - og ut i fra de navene vi gjenga over er det ikke godt å vite om de er kunnskapsløse eller løgnere.

At islam er motivet for disse terroristene er opplagt, og vi siterer om dette Per Edgar Kokkvold i artikkelen «Det store selvbedrag» i Aftenposten i går: Man kan godt kalle det en hvit løgn, fremsatt i beste mening... Men en løgn er det like fullt. Det vet de politiske lederne, og det vet også folk flest… Hva er det Kokkvold mener er en løgn? Det som ifølge Kokkvold er en løgn er påstandene om at denne type terrorangrep ikke har noe med islam å gjøre.

Videre fra Kokkvolds artikkel: Vi står overfor en religiøs fascisme minst like brutal som den politiske vi for 60–70 år siden måtte bekjempe så å si med alle midler. Den voldelige islamismen er forlengst flyttet over fra den muslimske verden til vår egen. Målet er ikke lenger, slik det delvis var, å endre Vestens Midtøsten-politikk. Målet er å endre Vesten selv, som islamistene vil skal styres etter sharialover. De «vantro» skal utryddes.

Når vi sier at terroristenes begrunnelse er hentet fra islam, så mener vi ikke at alle muslimer er terrorister eller at alle muslimer støtter terror, det som er sannheten er at denne type terrorister henter sin inspirasjon og motivasjon fra islam; de begår jo disse handlingene i islams navn mens de roper Allah er stor, og målene er jo personer eller institusjoner som har brutt regler i islam: personer som har begått blasfemi, personer som er homofile, etc. Men det er også et faktum at de fleste muslimer er fredelige, og at de fleste ofre for militante muslimer er andre muslimer.

Et annet poeng er at en rekke politikere i Vesten reelt sett støtter opp om terroristenes motivasjon ved å ikke beskytte den friheten, inkludert ytringsfriheten, som Vesten sivilisasjon bygger på og forutsetter. Blant de som har ønsket å innskrenke/redusere ytringsfrihet for ikke å støte militant muslimer finner vi folk som Barack Obama, Jonas Gahr Støre, Thorbjørn Jagland, Fabian Stang, Erling Lae og mange flere.

Et par sitater: Obama: 'The Future Must Not Belong To Those Who Slander The Prophet of Islam. Støre: Jeg vil ikke si det er viktig å stå opp for retten til å bedrive blasfemi, sier Jonas Gahr Støre.

Det disse politikerne gjør er reelt sett å velge å støtte terroristenes side, og de velger da å gå imot den frihet som sivilisasjon bygger på og som alle har rett til.

Det sist punkt i dag: Umiddelbart etter terroraksjonen kommer det som nevnt over hav av blomster og store demonstrasjoner hvor mennesker sier slik ting som Jeg er Charlie og Vi må ikke la terroren knekke oss og vi må vise solidaritet med ofrene. Også ledene politikere deltar i dette.

Men dette er som vi sa over av liten eller ingen verdi dersom målet er å stoppe terroren, dvs. å hindre at det kommer flere angrep.
Kokkvold er inn på noe av dette i sin artikkel: … det finnes i hvert fall tusener av islamske drapsmenn der ute – enten de kalles seg IS/ISIL, al-Qaida, Taliban, Al-Shabab eller Boko Haram – som mer enn gjerne drepr de «vantro», voldtar og brutaliserer, som slavebinder kvinner, som henretter … . (At Hezbollah og Hamas ikke er med på Kokkvolds liste er nok en ren forglemmelse).

Det som må skje for å stoppe slike terrorister i fremtiden er at disse gruppene nedkjempes militært. Det samme må skje med de regimer som støtter dem, og blant de regimer som støtter slike terrorgrupper i dag finner vi regimene i Iran og Saudi-Arabia.

Vi har nå hatt en rekke alvorlige terrorangrep mot Vesten siden september 2001, og dessverre har Vesten gjort alt for lite for å stoppe dem. Det eneste som kan stoppe dem er en full militær seier over de som utfører og støtter terror. (Ja, selv når grupper av typen nevnt over er eliminert vil det kunne dukke opp enkeltterrorister, men når disse gruppene er eliminert vil motivasjonen for slike ensomme ulver også bli kraftig redusert.)

Luftangrepene mot IS som president Obama og regimet i Jordan står bak er for små, man må sette inn soldater, man må ha «boots on the ground» - og man må vinne en fullstendig militær seier for å få slutt på terrorangrepene.

Vi avslutter med å sitere fra DLFs program: Islamister har i de siste 25 år utført et meget stort antall terrorangrep mot Vesten, og Vesten må derfor forsvare seg mot dette. Derfor bør alle miljøer hvor det kan finnes islamister, overvåkes. Islamisme må betraktes som en kriminell konspirasjon, og mistenkte islamister kan derfor stilles for retten. …

Sikkerhetspolitikken er ikke kun relatert til mellomstatlige konflikter, da den nåværende hovedkonflikten (Vesten vs. militant islam) er av en annen karakter. Vi anser den kommunistiske trusselen for nedkjempet, selv om det fortsatt finnes enkelte gjenlevende kommunistdiktaturer. Vår nåværende hovedfiende er militant islam, dvs. de grenene av islam som med vold vil innføre et totalitært, religiøst styre. Disse er hovedsakelig ikke-statlige organisasjoner som opererer med støtte av visse land, spesielt Iran. Vi betrakter de landene som støtter og tillater terrorvirksomhet mot Vesten som våre direkte fiender, og anser dem som legitime militære mål.

.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Kokkvold-Vi-bekjemper-ikk...

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Sterke-folelser-ved-Kobenhavn-te...

http://www.truthrevolt.org/news/flashback-obama-2012-future-must-not-bel...

http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/01/08/2200/Terror/gahr-str...

http://www.osloby.no/nyheter/6000-demonstrerte-mot-Muhammed-filmen-pa-Yo...

http://stemdlf.no/stortingsprogram#SECTION002300000000000000000