McCarthyismen i Aftenposten

DLFs leder Vegard Martinsen sendte i går dette innlegget til Aftenposten:

Aftenposten er svært unyansert i sin beskrivelse av McCarthyismen 9/2: «I de seks årene [etter McCarthys tale 9/2-50] foregikk det en nådeløs forfølgelse av personer som kunne mistenkes for å ha kommunistsympatier… Den antikommunistiske heksejakten førte til at et stort antall kulturarbeidere fikk yrkesforbud i USA».

Senator McCarthy var noe upresis i sine uttalelser, men det er ingen tvil om at han i hovedsak hadde rett: det var en rekke tjenestemenn med kommunistsympatier ansatt på høyt nivå i USAs administrasjon. Dette er bekreftet bla. av de såkalte Venona-dokumentene, som ble tilgjengelige etter Sovjets sammenbrudd. Historikerne mener nå at McCarthy i hovedsak hadde rett i sine påstander, se f.eks. «Blacklisted by History: The Untold Story of Senator Joe McCarthy and His Fight Against America's Enemies» av M. Stanton Evans.

Det er riktig at det foregikk høringer i den amerikanske kongressen om kommunistisk innflydelse i USA, og at en rekke personer - «The Hollywood Ten» - ble spurt om de hadde vært medlemmer av det amerikanske kommunistpartiet. Men dette var i 1947, før McCarthy kom på banen. Det var ikke noe galt å holde slike høringer: det amerikanske kommunistpartiet var en hemmelig organisasjon som arbeidet for å styrte den amerikanske regjeringen, medlemmenes lojalitet til partiet skulle stå over lojaliteten til hjemlandet USA, og partiet var finansiert av en fremmed makt, det aggressive kommunistdiktaturet Sovjetunionen.

Noen av de som var inne til avhør nektet å svare på spørsmålene som ble stilt, og de ble straffet for «contempt». Ingen ble straffet fordi de var kommunister.

Ang. «svartelistingen» av kulturarbeidere, så var det slik at mange av disse virkelig støttet kommunistdiktaturet under Stalin i Sovjetunionen, og arbeidsgivere i f.eks. filmbransjen unnlot derfor å gi dem oppdrag fordi de fryktet at filmer hvor disse var med ikke ville få et tilstrekkelig stort publikum – de fryktet boikott pga. stjernenes Stalinsympatier.

Det gikk dog ikke lang tid før alle disse kommunistsympatisørene fikk oppdrag igjen, mens de som var motstandere av kommunismen var de som virkelig ble svartelistet; de fleste av dem mistet alle muligheter til å jobbe i Hollywood.

Å beskrive det som skjedde som «en nådeløs forfølgelse av personer som kunne mistenkes for å ha kommunistsympatier», er helt feil.

Innlegget ble umiddelbart refusert.