Forbud mot tigging - og alternativet?

Det virker som om det er blitt en sterk stemning om å forby tigging, og det er ikke lenger bare enkelte borgerlige partier som går inn for dette.

F.eks. er Nettavisen tilhenger av et forbud: Nettavisen mener: forby tigging. (På forsiden i dag 4/2-15)

Men de skriver også i oppfølgingsartikkelen: Forby organisert tigging, men hjelp tiggerne

Ja eller nei til organisert tigging handler ikke om hvem som er snille, men om hvordan vi hjelper tiggere ut av fattigdom.

NETTAVISEN MENER: Tigging løser ingen problemer for noen. Men et forbud må følges opp med økonomisk hjelp for å hjelpe tiggerne ut av fattigdom. Et flertall på Stortinget ønsker å forby organisert tigging. ….

Det dette betyr er at det skal bli forbud å be om hjelp fra enkeltpersoner slik at de kan yte hjelp f.eks. med egne penger. Men så skal det offentlige hjelpe – åpenbart med midler som er tvunget fra de samme privatpersoner i form av skatter og avgifter.

Så det Nettavisen vil er at den enkelte på anmodning ikke skal kunne bruke egne penger på å hjelpe tiggere, men staten skal tvinge penger fra hele befolkningen for å bruke dem på de samme tiggerne.

En frivillig, frihetlig ordning skal forbys, og skal erstattes av statlige, tvunge ordninger.

DLF ønsker ikke dette. Vi er imot forbud mot tigging, og vi er imot statlige hjelpetiltak (annet enn beskyttelse mot reell kriminalitet).

Vi mener at den enkelte skal ha full rett til å disponere sin inntekt, og dette inkluderer retten og muligheten til å gi så mye man måtte ønske til den han måte ønske, inkludert tiggere. Dette inkluderer også retten til å be om penger på offentlig grunn (gater og torg, etc.). På privat grunn er det eieren som skal bestemme om tigging skal være tillatt eller ikke.

DLF er imot forbud mot tigging.

.
.
.
.
.

http://www.nettavisen.no/mener/forby-organisert-tigging-men-hjelp-tigger...