Lærernes status

Aftenposten for i går inneholder flere sanne, men overraskende overskrifter.

På forsiden: Mener politiske reformer skadet lærernes status. Politisk innblanding og læreryrkets statusfall henger sammen, mener forskere.

På forsiden av del 3: Læreryrket var høystatus for noen generasjoner siden. Så begynte politikerne å blande seg inn.

Og inne i del 3:Lærerne M… og L... trives med sine yrker, men etterlyser større spillerom fra myndighetene.

Politikerinnblanding henger også på dette området sammen med synkende kvalitet, men at politikerinnblanding nødvendigvis skjer på alle områder som er finansiert via skatter og avgifter, er et poeng som Aftenposten ikke tar opp.

.
.
.
.
.
.

.

http://www.aftenposten.no/okonomi/Yrket-som-falt-fra-statustoppen-787357...