Avgiftsglade Høyre

Kulturministeren vurderer ny avgift på strømme-TV leste vi på forsiden av Aftenposten tirsdag i forrige uke.

At Høyre er så villige til å øke det totale skattetrykk enda mer burde ikke overraske noen. Høyre vil, som alle sosialdemokratiske partier, at det offentlige skal disponere stadig mer av det den enkelte tjener, og at den enkelte i stadig mindre grad skal bestemme over det han tjener.

Skattetrykket i dag er for den enkelte, dersom han har en vanlig inntekt og et vanlig forbruksmønster, omkring 70 %, og det har vært svakt, men jevnt, økende i flere tiår.

Påskuddet for denne nye avgiften leser vi også på forsiden av Aftenposten: Torhild Widvey får ros fra filmbransjen for forslag som kan dekke tapte DVD-kroner.

Bakgrunnen er at strømming av film, som har erstattet salg av avgiftsbelagte DVDer, gjør at filmbransjens inntekter på dette feltet er redusert: fra 75 millioner kr i 2007 til ca 20 millioner kr i år.

Etter DLFs syn er dette noe som staten ikke har noe med, etter vårt syn skal ikke staten være med på å bestemme prisen på hverken kinobilletter eller DVDer, og heller ikke skal den eller være med å bestemme innholdet i avtaler som skal inngås mellom de som lager film, de som distribuerer film, og de som ser film. Etter vårt syn bør alle forhold på dette området avtales helt frivillig mellom de som er involverte (staten eneste oppgave skal være å sikre at inngåtte avtaler overholdes).

At filmbransjen applauderer den nye strømmeavgiften, er dessverre ikke overraskende.

De som skjer her er dessverre at filmbransjen ikke klarer å få inn det den mener er nok inntekter ved frivillig salg til kundene, så den applauderer staten ved kulturministeren når det kommer forslag om at kundene skal tvinges til å betale mer for produktene enn de hittil har gjort.

DLF er imot all initiering av tvang, og vi er da også imot at staten skal tvinge oss til å betale enda mer for å se film.

Nå har Aftenposten regnet ut at dette bare vil komme på ca 21 kr pr husstand, men til dette vil vi for det første si at beløpet spiller ingen rolle, tvangsinnkreving av midler er galt uansett beløp; og for det annet: det blir stadig flere slike «små» bidrag, og man kan godt henvise til ordtaket om «mange bekker små …» her.

DLF er imot en slik avgift, og vi er ikke det minste overrasket over at Høyre og sannsynligvis også FrP vil være for.

.
.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/kultur/Filmbransjen-applauderer-ny-strommeavgi...