Hvem våger å stå for ytringsfriheten?

Noen av de som våger dette – eller våget – er Cabu, Tignous, Wolinski, Bernard Maris, Stephane Charbonnier, Bernard Verlhac, Theo van Gogh, Lars Vilks, Kurt Westergaard, Salman Rushdie, Dan Parks, Michel Houellebecq.

Alle disse har i en årrekke vært truet av militante muslimer og andre frihetsmotstandere, og i går ble flere av disse drept i et terrorangrep mot det franske satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo. Tidsskriftet harselerer med alt og alle, og det har ikke latt seg true til taushet av trusler fra islamister. Gårsdagens angrep ble utført av personer som etter drapstoktet ropte «Vi har hevnet profeten, vi har drept Charlie Hebdo». Dette ropte en av angriperne før de rømte i en svart Citroën, ifølge et vitne.(sitert fra VG).

Kunstneres oppgave er blant andre å provosere, å utfordre fordommer, å stille spørsmål ved vedtatte sannheter, å utfordre makthavere, å vise alternativer til rådende holdninger.

Dette har de all rett til. Staten har som oppgave å beskytte dette, som ikke er annet enn et opplagt uttrykk for en av de fundamentale rettigheter: ytringsfriheten.

Men som man ser av de mange terroristangrepene som har vært utført mot Vesten av militante muslimer de siste årene, ikke bare er denne retten under angrep, det er stadig færre som våger å benytte den.

Som sagt, statens oppgave er å beskytte borgernes frihet. Men staten ledes av politikere, og (hvis vi holder oss til Vest-Europa og USA) så har alle politikerne sviktet. Politikerne skulle ha sørget for at de apparater som skal beskytte borgene - militæret, politiet, rettsapparatet, etterretningstjenesten - fungerte slik at denne type angrep ikke kunne forekomme.

Men alle politikere (fra de store partiene) har sviktet. Det er alle ettergivende overfor trusler fra militante islamister. Vi kommer kun på to unntak: Pim Fortyn (som ble drept i 2002 pga. sin mostand mot islam) og Gert Wilders. Wilders har i mange år advart mot farene som islam representerer, og han lever under konstant politibeskyttelse, men er fortsatt i live. De som truer ham, de er på frifot.

Og ikke bare har de etablerte politikerne sviktet, de jobber aktivt for å støtte ytringsfrihetens motstandere.

Tre eksempler: Jonas Gahr Støre presset redaktør Vebjørn Selbekk til å be om unnskyldning for å ha publisert karikaturtegninger av profeten Muhammed i avisen Dagen, og han (Støre) løy når han sa at disse tegningene kun var publisert i en liten kristen avis; Støre visste at de også var publisert en rekke andre steder, bla. i Dagbladet.

Ordfører Fabian Stang deltok i en demonstrasjon mot den såkalte Muhammed-filmen arrangert av Islamsk Råd på Youngstorget i september 2012, og han sa blant annet: Dessverre er det noen som misbruker ytringsfriheten til å krenke andres følelser Men faktum er jo at ytringsfriheten ikke kan misbrukes, den er til for å gi uttrykk for alle typer meninger, også de som andre ikke vil høre.

President Obama var en medvirkende faktor til at produsenten av Muhammed-filmen ble arrestert for blasfemi (filmen var produsert i USA). Obama har uttalt at the future must not belong to those who slander the prophet of Islam.

Så ingen politikere (fra store partier i Vesten) står for ytringsfriheten, de er ikke villige til å forsvare de som trenger den og som har krav på den.

Men et folk får de politikere de fortjener. Folket i alle land i Vesten har med store flertall stemt inn disse feige og ettergivende politikerne, så det er egentlig folket selv og de holdningene de har som er skyld i at terrorister er i stand til å gjennomføre angrep som de som de siste 15 årene har skjedd i bla. New York, Madrid, London (2005 og 2013), Bali, Bombay, Sydney, Boston, og nå Paris.

Så de er nesten slik at de eneste som står for ytringsfrihet er kunstnere, og ære være dem for det! At så få andre støtter ytringsfriheten kommer alle til å lide stadig mer for i årene som kommer.

Kommer denne saken til å bli en vekker som får folk til å endre kurs? Neppe. Siden de andre hendelsen ikke har fungert som vekkere, så kommer heller ikke denne saken til å endre noe som helst annet enn at Vestens befolkning blir enda mer ettergivende overfor barbarene.

Det som må til for å endre kurs er at det grunnleggende etiske ideal selvoppofrelse, altruisme, må skiftes ut med en holdning som innebærer at man har rett til å gjøre sitt for å leve et godt liv i denne verden, noe som innebærer at man ikke har noen rett til å initiere tvang, og at man må uskadeliggjøre de som med vold eller trusler om vold ønsker å motarbeide dette. Dvs. den utbredte altruismen må erstattes av rasjonell egoisme. Dette er det eneste alternativet til underkastelse, som er den norske oversettelsen av ordet "islam".

.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Atte-grunner-til-a-trykke-t...

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorangrepet-mot-charlie-hebdo/inten...

http://pamelageller.com/2012/09/us-political-prisoner-police-arrest-muha...

http://www.osloby.no/nyheter/6000-demonstrerte-mot-Muhammed-filmen-pa-Yo...

http://pamelageller.com/2012/09/us-political-prisoner-police-arrest-muha...