Varmere eller kaldere?

Når vi nå på Østlandet har en januar med lite snø er det mange som tror at dette styrker teorien om menneskeskapt global oppvarming.

Som en motvekt til dette vil vi anbefale en artikkel som er publisert av Klimarealistene:

http://www.klimarealistene.com/2015/01/439/

Ingressen lyder slik: Solforskningen har lenge vært entydig på et kjøligere klima de neste tiårene til tross for at Klimapanelet har vedtatt at sola bare er en 7% klimadriver, mens CO2 står for 90% av klimaendringene. Vi sammenfatter det kommende kjøligere klima i fem punkter for våre lesere.

Når DLF anbefaler og linker en artikkel så betyr dette kun at vi anbefaler artikkelen fordi den gir et nyttig innspill i en aktuell sak. Det betyr ikke at vi støtter alt i artikkelen, og det betyr heller ikke at artikkelens forfatter på noe vis støtter det DLF står for.