Enda en runde om TV-lisensen

Det er - som alltid - problemer omkring TV-lisensen. I fokus denne gangen er det faktum at man nå enkelt kan se TV på PCer og nettbrett, og at eierne av disse – foreløpig - ikke er pålagt lisensavgift.

Den løsningen som nå diskuteres er ikke en som vil innebære forenkling og rettferdighet, snarere tvert imot.

Nettavisen skriver følgende:Ap vil ha TV-lisens på husstanden din.

Ap vil endre reglene slik at NRK-lisensen følger husstander i stedet for TV-apparater. …

- En lisens som følger husstander vil sikre NRK stabile inntekter, sier Arild Grande (Ap)…. Denne uken ble Arbeiderpartiets mediepolitiske utvalg enige om en ny mediepolitikk for TV og allmennkringkasting.

- Alt tyder på at NRK-lisensen fortsatt har bred aksept i befolkningen. Men selv om det fungerer godt i dagens medielandskap, må vi ta inn over oss at den teknologiske utviklingen utfordrer lisensen i fremtiden, sier Grande, som leder Aps mediepolitiske utvalg på Stortinget.

Den største utfordringen er utbredelsen av smarttelefoner og nettbrett, noe som er i ferd med å revolusjonere nordmenns TV-vaner. Men mobiler og nettbrett har ikke vært pålagt kringkastingsavgift, - En ny finansiering av NRK må sikre allmennkringkasterens uavhengighet. Samtidig må den være robust og oppleves som rettferdig, sier Arild Grande

Ja, det er rimelig klart at en institusjon som (via staten) kan tvinge alle til regelmessig å betale et fast beløp vil ha stabile inntekter, men hvilke andre firmaer er det som kan ha et slikt inntekstgrunnlag?

Det som burde være inntekstgrunnlaget for enhver virksomhet er at den tilbyr for salg varer/tjenester som er av en slik kvalitet at mange er villige til å kjøpe det, dvs. betale for det helt frivillig fordi de vurderer produktet som å ha så stor interesse og så god kvalitet av man gjerne vil ha tilgang til det.

Ap-talsmannen sier at NRK må sikres uavhengighet, og finansieringen må … oppleves som rettferdig.

Etter vårt syn er nok NRK formelt sett uavhengig, men den politiske vinklingen på dens programmer heller klart langt til venstre, og ang. rettferdig finansiering så er det galt å la også de som ser lite eller ingen ting på NRK betale like mye som de som rått sluker alt NRK måtte sende.

Det som vil være mest rettferdig mht. betaling er at man betaler proporsjonalt med bruk, og, selvsagt, at det skjer frivillig, dog gjerne med en slags abonnementsordning, hvor man får tilgang dersom man betaler.

Men det som kan løse alle problemer med dette er å basere seg på følgende prinsipper: Det er galt at staten skal eie, drive eller favorisere en egen TV-kanal. NRK bør derfor fratas sin særstilling, NRK bør privatiseres ved salg, og hvis ingen vil kjøpe, bør NRK legges ned.

NRK bør finansieres på samme måte som alle andre TV-kanaler, dvs. ved en eller annen form for frivillige bidrag, enten direktebetaling eller abonnement eller reklame eller sponsing av villige givere.

Liberalister vil avvikle den tvungne TV-lisensen, vi vil kutte alle forbindelser mellom staten og NRK, og vi mener at NRK ikke skal ha noen særfordeler som andre TV-kanaler ikke har. Liberalister mener at også på dette området bør det være full frihet statlig innblanding.
.
.
.
.
.
.
http://www.nettavisen.no/na24/ap-vil-ha-tv-lisens-pa-husstanden-din/8521...