«Møtes for å slåss og lage bråk»

VG skrev nylig om bråk i Oslo sentrum: Oslo S: Tenåringer bortvist 10.500 ganger på tre måneder. Møtes for å slåss og lage bråk. 40 vektere fysisk skadd hittil i år.

Og hva er politikernes svar: Nå ber Ap-Bøhler justisministeren om mer synlig politi i Oslo sentrum.

Videre fra artikkelen: I løpet av tre måneder har tenåringer blitt bortvist 10.500 ganger fra Oslo sentralstasjon. Hittil i år er 40 vektere fysisk skadd av den samme ungdomsgjengen. …

VG er på Oslo Sentralbanestasjon. Nå er det stille … , På kvelds- og nattestid lørdag og søndag endres bildet totalt: Overvåkningsbilder som VG har fått tilgang til viser at opp mot 170 ungdommer inntar Oslo S. De møtes for å slåss og truer både med slag- og stikkvåpen.

De fleste er i alderen 14 til 18 år og gjør nattetimene utrygge for de av de 150 000 daglige reisende som passerer Norges travleste trafikknutepunkt natterstid.

Men heller ikke vekterne går fri. De kan berette om fysiske angrep fra ungdommene: Knekt tommel, angrep med kniv, trusler med gasspistol og kvelertak er noen av hendelsene. Da er legevakten neste stasjon. I tillegg kommer alle verbale truslene og mange angrep hvor de unngår å skade.

– I tredje kvartal i år ble 10.500 ungdommer bortvist fordi de var til ubehag og sjikanerte andre. Så langt har vi hatt 40 reelle skadetilfeller mot vekterne, sier vaktdirektør i Nokas, Frode Østdahl og Signe Horn, eiendomsdirektør i Rom Eiendom.

Kravet, både fra han, Rom Eiendom som drifter Oslo S og Nokas, som har ansvaret for vaktholdet er klart: Politiet må bli mer synlige når det skjer mest. Justisdepartementet sier at Anders Anundsen vil svare Bøhler direkte om hva han vil foreta seg.

Jan Bøhler er opptatt at det må skje i samarbeid med eierne av landets største trafikale knutepunkt, vekterne, frivillige organisasjoner og kommunen.

Bøhler har også en annen bekymring; at Oslo S skal utvikle seg å bli den reneste rekrutteringsanstalten til alvorlig kriminalitet. Nå går mesteparten av tiden med til å knuffe seg mot tilfeldige forbipasserende for å provosere til bråk og demonstrere overfor vekterne at de ikke kan gjøre noe med dem fordi de ikke er politi.

Ikke et eneste sted i artikkelen nevnes det som er den reelle løsningen: å sette kriminelle i fengsel. Selv ikke etter knekt tommel, angrep med kniv, trusler med gasspistol og kvelertak … verbale trusler og mange angrep hvor de unngår å skade har ført til at noen er blitt straffet (ut i fra det som opplyses i artikkelen).

Disse ungdommene, som møtes for å slåss og lage bråk,… som har fysisk skadd 40 vektere hittil i år etc. – de er kriminelle som fortjener å settes fengsel (men selvsagt først etter dom i en rettferdig rettsak).

Men så lenge de som sitter med makten, dvs. partiene på Stortinget, ikke ønsker å holde kriminelle ansvarlige for det de gjør, men heller vil fortsette å bekjempe kriminalitet med tomme ord og ikke-fungerende tiltak, vil de høyst alvorlige problemene som de kriminelles ofre blir usatt for, bare bli større og større,.

Dersom du vil at all reell kriminalitet skal bekjempes med tomme ord, så bare fortsett å stemme på de store partiene. Men dersom du vil at de som begår reell kriminalitet skal holdes ansvarlige – moralsk og juridisk - for det de gjør, og derfor idømmes lange fengselsstraffer dersom de fortsetter å begå reell kriminalitet etter at do kommer ut fra soning, må du stemme liberalistisk.

.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politi-hverdagen/oslo-s-tenaaringer-b...