Svindel med støtteordninger

Millionmisbruk av Grasrotandelen i tippingen. Norsk Tipping kaller det bedrageri.

Dett var en av overskriftene i Dagsrevyen i går. La oss før vi går videre forklare hva grasrotandelen er. Fra Norsk Tippings nettside:Ved hjelp av noen enkle klikk kan du velge din grasrotmottaker som får 5 prosent av din spillinnsats - uten at det går utover innsats, premie eller vinnersjanse.

Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres! Det er Kulturdepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler. For at ditt lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregisteret, og godkjent som grasrotmottaker. Din grasrotmottaker behøver ikke å være lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive regional eller lokal virksomhet.

Det er altså slik at en viss andel av det som spilles for i statsmonopolet Norsk Tipping, skal gå til et utvalg frivillige organisasjoner – som selvsagt må være godkjent av staten på forhånd.

Men ordningen blir altså misbrukt, dvs. utsatt for bedrageri. Vi synes at innholdet i Dagsrevyens reportasje var noe tynt, men vårt poeng er allikevel det samme: For å motta slikt tilskudd må man oppfylle visse krav, og slike ordninger vil da alltid føre til at noen vi hevde overfor de som deler ut midler fra støtteordningene at de oppfyller disse kravene uten at de gjør det.

Det kommer stadig opplysninger om at ulike personer eller grupper er blitt avslørt som svindlere mht. slike ordninger. Grasrotandelen er ikke den enste statlige støtteordningen som er blitt utsatt for slikt:

La oss ta noen få eksempler (noen av dem er gamle og er erstattet av nyere ordninger):

Borteboerstipend: dersom en student ikke bor hjemme hos sine foreldre, men et annet sted med en viss minsteavstand fra hjemmet, så kan han få støtte fra staten. Dette har ført til at en rekke studenter har meldt flytting uten å flytte for å få dette stipendet som de da altså ikke har rett til å motta.

Det er avslørt en rekke tilfeller av at enkelte mottar trygd for å ikke være i arbeid samtidig som de jobber svart.

Det er avslørt at enkelte bedrifter har opprettet en postadresse i et grisgrendt strøk for å få støtte fordi de holder til i et distrikt. Ordningens formål var å få bedrifter til å flytte ut fra sentrale pressområder og ut til distriktene. Det som skjedde var altså ikke en reell flytting, men kun leie av en postboks et annet sted enn der bedriften holdt til, e.l.

Der har hendt at enkelte kvinner har mottatt store beløp i barnetrygd for barn de ikke har hatt.

Det var omfattende juks mht. antall medlemmer i politiske partiers ungdomsorganisasjoner – høye medlemstall ga større statsstøtte. Et fremtredende medlem i Ap måtte til og med sone fengselsstraff for slik svindel.

En rekke religiøse menigheter har også blåst opp innrapporterte medlemstall for å få mer statsstøtte enn de hadde krav på.

Til og med tidligere stortingsrepresentanter er blitt dømt og straffet for å ha lurt til seg større pensjoner enn de hadde krav på ved å tilpasse seg ordningen på en upassende måte (ved å ordne det slik at inntekter de hadde ikke ble regnet som inntekt i regelverket).

Enkelte asylsøkere har løyet om sin historie og bakgrunn for å få lovlig opphold (opphold innebærer at man får rett til å motta omfattende og generøse støtteordninger fra staten.)

Statsstøtte til visse typer kurs er bitt gitt til kurs som har hatt et helt annet innhold enn forutsetningen da kursstøtten ble gitt.

Vi har også følgende avisoppslag for noen dager siden: Flere NAV-ansatte dømt for korrupsjon og underslag.

Og det er vel tilstrekkelig å nevne et uttrykk som «falske sykemeldinger»,

Og nå avslører Dagsrevyen i går at også Grasrotandelen blir utsatt for bedrageri.

Vi vil hevde at statlige støtteordninger nærmest er direkte oppfordringer til lovbrudd/kriminalitet. Slike ordninger vil alltid ha et mangelfullt kontrollapparat; det vil alltid se ut som om det er enkelt å få «gratis» penger fra det offentlige ved å ikke oppgi hele sannheten i en søknad om støtte, og det er ikke mange som forstår at de pengene som man da mottar urettmessig i utgangspunktet er tatt fra skattebetalerne.

Med andre ord: et system med omfattende statlige støtteordninger dyrker frem kriminalitet og lovbrudd.

Dette fører til at respekten for lov og rett reduseres, og dette fører igjen til at respekten for de legitime lovene, de som beskytter individers frihet, blir respektert i stadig minkende grad.

Dette er en av grunnene til at velferdsstaten - som altså innebærer at staten skal ta mesteparten av det folk tjener og så dele dem ut igjen til de som oppfyller visse krav – er i stadig vekst, og også fører til vekst på en rekke negative områder. Bedrageriet – det ord som altså Dagsrevyen brukte i går – skjer ikke bare mht. Grasrotandelen, det skjer i alle statlige støtteordninger.

Statens svar på slike avsløringer er bare at regelverket blir enda mer omfattende og da enda mer komplisert og arbeidskrevende å sette seg inn i, og kontrollordningene blir enda mer omfattende - noe som bare gjør totalproblemet enda større. Dette er intet annet enn at byrden på de produktive, på de som virkelig driver den verdiskapning som fører til velstanden, bare blir større.

Dersom staten ikke hadde tatt disse pengene som de deler ut ville det vært opp til den som hadde tjent dem å bruke dem selv, og da ville kontrollordningen være intimt knyttet sammen med bruken av pengene: det er velkjent regel at man passer bedre på det man selv eier enn det andre eier.

Hovedpoenget er at velferdsstatens omfattende støtteordninger dyrker frem kriminalitet/lovbrudd, og at dersom alle de ordningene som nå er statlige hadde vært private, ville problemet med misbruk vært langt mindre i og med at kontrollordningen ville vært en del av transaksjonen, og ikke som i dagens velferdsstat, et helt annet og som regel svært ineffektivt sted.
.
.
.
.

.

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/nav/flere-nav-ansatte-doemt-for-korru...