Slaveri i Vesten

– Opptil 13.000 slaver i Storbritannia forteller VG i går, dette er forferdelig.

Vi siterer litt mer fra VGs artikkel: Opptil 13.000 mennesker jobber under forhold som i praksis innebærer slaveri i Storbritannia. … 13.000 er fire ganger så høyt som tidligere antatt, skriver avisa The Guardian.

Blant ofrene for moderne former for slavehold er kvinnelige prostituerte, hushjelper og arbeidere innen landbruket, industri og fiskeri. Innenriksminister Theresa May mener omfanget av denne typen kriminalitet er sjokkerende.

– Det første som må gjøres for å få bukt med moderne slaveri er å erkjenne og konfrontere det faktum at problemet eksisterer, sier hun. … Mange av ofrene er utlendinger fra land som Romania, Polen, Albania og Nigeria.

VG forteller intet om hvorfor dette skjer, men i The Guardian, hvor VG har hentet sitt stoff fra, vil den oppmerksomme leser finne følgende: If you leave an employment relationship, even if you’re suffering from any sort of exploitation up to and including forced labour, even if you’re suffering from all sorts of physical and sexual violence, you’ll be deported.

Poenget er altså at dersom man er fra f.eks. Romania, jobber i England og så mister jobben, så mister man derved også retten til opphold i England! Man må da reise fra England og tilbake til Romania: som The Guardian formulerte det: you’ll be deported - og det er jo bare staten som kan deportere folk.

De som da jobber under så dårlige betingelser at det beskrives som moderne slaveri er altså folk som heller vil bo og jobbe i England (eller i andre land i Vesten) under dårlige forhold enn å bli sendt tilbake til sitt hjemland.

Problemet er da at helhetlig sett er forholdene i England så mye bedre enn de er i f.eks. Romania at de heller vil jobbe som «slaver» i England enn å leve som en vanlig borger i Romania.

Ja, dette er forferdelig, men årsaken til problemet kommer hverken VG eller The Guardian inn på: problemet er en innvandringspolitikk som (i dette tilfellet) knytter lovlig opphold til arbeid: mister man jobben mister man oppholdstillatelsen og man må reise tilbake.

Det eneste som kan løse dette alvorlige problemet er en liberalisering av innvandringspolitikken; dersom man ikke har en ordning med begrensning på innvandring vil de utlendinger som mister jobben ikke frykte å måtte reise fra England – for å si det på et språk som selv The Guardians journalister vil forstå: they should not be deported if they lose their jobs.

Løsningen er (i dette konkrete tilfellet) en innvandringspolitikk som ikke har en direkte kobling mellom det å ha jobb og det å ha lovlig opphold.

Det som trengs også her er altså en liberalisering.

Men VGs artikkel nevner også følgende: Men den lyssky virksomheten til menneskehandlere og moderne slavedrivere rammer også sårbare britiske voksne og barn

Dette er også forferdelig, og det som kan løse eller i hvert fall redusere problemet kraftig er to ting: man må ha langt strengere straffer for de som begår reell kriminalitet, og politiet må få mulighet til å fokusere på reell kriminalitet. Dersom politiet skal fortsette å bruke enormt mye ressurser på å håndheve slike ting som forbudet mot narkotika, er dette er sikkert tegn på at svært mye reell kriminalitet vil forbli ustraffet.

Det som VG og The Guardian forteller om er forferdelig, men ingen av dem forteller at det som skjer er et resultat av en helt feilaktig innvandringspolitikk, en innvandringspolitikk som igjen er et resultat av velferdsstaten (man kan jo ikke gi gratis skole og helsetilbud og trygder og pensjoner til alle som måtte komme). De som er ofre for det moderne slaveriet er derfor egentlig ofre for velferdsstaten.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/storbritannia/opptil-13-000-slaver-i-s...

http://www.theguardian.com/world/2014/nov/29/13000-slaves-uk-four-times-...