Et ynkelig knefall

Forsvaret anbefaler militært personell å ikke bruke uniform. På grunn av det skjerpede trusselbildet mot Norge. Dette er en overskrift i Dagbladet i går, og den viser intet annet enn et ynkelig knefall, det viser nærmest en total overgivelse.

Da vi leste dette kom vi til å tenke på følgende historie fra Danmark på 70-tallet. Da var det danske Forsvaret så svakt at politikeren Mogens Glistrup hadde følgende forslag: Legg ned hele Forsvaret, legg ned forsvarsdepartementet, og erstatt det hele med en telefonsvarer som når man ringer bare sier Vi gir opp. Bare kom å ta oss!på russisk. (Den gang var Sovjetunionen en reell militær trussel overfor Vesten. Heldigvis kom det på 80-tallet sterke politikere som Thatcher og Reagan som førte en økonomisk politikk som gjorde Vesten sterkere og som førte en forsvarspolitikk som sa til potensielle angripere at de ikke ville klare å nedkjempe oss. Denne politikken fremskyndet sterkt det kommunistiske Sovjetunionens sammenbrudd.)

Men i dag er trusselbildet ifølge forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, som siteres i artikkelen i Dagbladet, slik at våre soldater og offiserer, som altså er der for å forsvare oss, frarådes å vise at de har denne oppgaven!

Dette er bare et ynkelig knefall, og viser at dagens norske militære Forsvar ikke er sin oppgave moden. Man bør også legge merke til at dette skjer rett etter at Stortinget nærmest enstemmig har vedtatt å doble det antall som tjenestegjør i Forsvaret (ved å utvide verneplikten til å bety at også kvinner skal tvinges til å avtjene verneplikt). Man skulle vel tro at formålet med dette vedtaket var å gjøre Forsvaret sterkere …

Vi i DLF vil si at dersom trusselbildet er slik at det viser reelle trusler så må de møtes med tiltak som eliminerer dem. Vi mener at det er feil å møte trusler med ettergivelse, slik forsvarssjefen gjør.

Vi vil i første omgang gjøre soldatene bedre i stand til å møte trusler – f.eks. ved å lære dem opp i effektive selvforsvarsteknikker – f.eks. Krav Maga, som er visstnok er en effektiv kampmetode. (Wikipedia: Krav Maga … is a self-defence system developed for the military in Israel that consists of a wide combination of techniques sourced from boxing, savate, Muay Thai, Wing Chun, Judo, Jujutsu, wrestling, and grappling, along with realistic fight training. Krav Maga is known for its focus on real-world situations and extremely efficient and brutal counter-attacks.[1] It was derived from street-fighting skills developed by Hungarian-Israeli martial artist Imi Lichtenfeld).

Videre vil vi innføre strenge straffer for de som trakasserer eller angriper militært personell. Om nødvendig vil vi også bevæpne soldatene. Og viktigst: Vi vil at det som er kilden til truslene skal ødelegges, noe som må skje sammen med våre allierte.

Vi skulle ønske at vi hadde et effektiv militært Forsvar, vi skulle ønske at vi hadde en militær styrke som samme med våre allierte hadde uskadeliggjort alle som med vold eller terroraksjoner eller på andre måter angriper oss. Vi skulle ønske at vi hadde en slik militær styrke, vi skulle ønske vi hadde et militært Forsvar som det var grunn til å være stolt av. Dessverre ser det ut til at det militære vi har i dag i alt for stor grad ligner en vernet bedrift for folk som liker å gå i uniform (men bare innenfor militærleirenes gjerder, de våger ikke å gå ut med uniformen på).
.

.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2014/11/24/nyheter/krig_og_konflikter/forsvar/po...

http://en.wikipedia.org/wiki/Krav_Maga