Jonathan Gruber

Du vet ikke hvem Jonathan Gruber er? Dersom han hadde vært høyreorientert ville nok norsk presse skrevet utførlig om hans mange utspill de siste månedene, men siden han er venstreorientert er det tyst.

Han er altså venstreorientert, og han er professor i økonomi ved MIT. Han er en av arkitektene bak Obamacare, dvs. han er en av de som var med på å utarbeide modellene for president Obamas helsereform.

I det siste har han en rekke ganger avslørt hvordan planen for å få gjennomført Obamacare var. Mange av hans uttalelser finnes i filmopptak på youtube, og det disse viser er ganske avslørende for den venstreintellektuelles mentalitet. Her er noen av de tingene han har sagt:

Lack of transparency is a huge political advantage …call it the stupidity of the American voter or whatever, but basically that was really really critical for the thing to pass. Her sier han at amerikanske velgere er så dumme at dersom loven hadde være formulert på en forståelig måte ville velgerne ha gått imot den.

Obamacare is a very clever basic exploitation of the lack of economic understanding of the American voter. Dette ble uttalt på et møte på University of Rhode Island i november 2012.

Obamacare finansieres gjennom betalinger som reelt sett er skatt og altså ikke forsikringspremier, og dette var mulig å gjennomføre fordi the American people are too stupid to understand the difference (uttalt ved Washington University i St. Louis i oktober 2013).

Men på den annen side:[Obamacare] was written in a tortured way to make sure CBO did not score the mandate as taxes. If CBO scored the mandate as taxes, the bill dies . Det var altså viktig å formulere teksten slik at det folk måtte betale ikke hos CBO – Congressional Budget Office - skulle se ut som om det var skatt.

Det ble sagt under en konferanse om helsepolitikk ved University of Pennsylvania i oktober i 2013.

Her er noe han sa in San Francisco i januar 2012: What's important to remember politically about this is if you're a state and you don't set up an exchange, that means your citizens don't get their tax credits - but your citizens still pay the taxes that support this bill … I hope that that's a blatant enough political reality that states will get their act together. Dette er intet annet enn ren utpressing overfor de delstatene som nølte med å implementere Obamacare, og det er i strid med Obama-administrasjonenes argument om at alle ville få tilsvarende subsidier enten de implementerte Obamacare eller ikke.

Gruber har senere bortforklart disse pinlige uttalelsene med at de var forsnakkelser , men han altså sagt slike ting en rekke ganger.

Motstanden mot å innføre Obamacare var stor allerede fra starten, og derfor ble den innført på et noe tvilsomt vis. Kommentatoren Charles Krauthammer sier det slik: ObamaCare passed Congress without a single vote from the opposition party -- in contradistinction to Social Security, the Civil Rights Act, the Voting Rights Act, Medicare and Medicaid, similarly grand legislation, all of which enjoyed substantial bipartisan support. In the Senate, moreover, ObamaCare squeaked by through a parliamentary maneuver called reconciliation that was never intended for anything so sweeping. The fundamental deviation from custom and practice is not the legal challenge to ObamaCare but the very manner of its enactment.

Preasident Obama kommenterte dette poenget slik: I am confident that the Supreme Court will not take what would be an unprecedented, extraordinary step of overturning a law that was passed by a strong majority of a democratically elected Congress.

Obama må åpenbart ha glemt mye av det han lærte under sine jusstudier mens han jobbet som «community organizer» (jobben han hadde etter studiene og før han ble senator). En «community organizer» jobber i hovedsak med å fortelle folk hvilke skjemaer de skal fylle ut for å kunne motta støtte fra det offentlige. Han burde ikke ha glemt at i USA er Høyesteretts oppgave å stoppe innføringen av lover som er i strid med Grunnloven.

Som sagt, Gruber er ukjent for norske avislesere, og like ukjent er antagelig også den grunnleggende holdningen han gir uttrykk for i disse sitatene, og som preger mange av de venstreorienterte: folk flest er for dumme til å styre seg og sitt, og derfor må de styres av og så mye makt som mulig må overlates til folk som ... Gruber.

Og så lenge folk flest stemmer på venstreorienterte partier er det dette de får.

Og til slutt: Obamacare fører til at de aller fleste får langt dyrere og i mange tilfeller langt dårlige helsetilbud enn de hadde tidligere.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.mediaite.com/tv/jonathan-gruber-to-msnbc-my-stupidity-of-the-...

http://michellemalkin.com/?p=161285

http://hotair.com/archives/2014/11/12/gruber-video-2-no-really-american-...

http://reason.com/blog/2014/07/24/watch-obamacare-architect-jonathan-grube

http://www.nhregister.com/general-news/20120418/charles-krauthammer-logi...

http://www.tpnn.com/2014/11/16/video-democrat-senator-we-all-knew-obama-...