Effekter av skattekutt

Regjeringen har fått en del kritikk for sine (dessverre mikroskopiske) forslag til skattelettelser. Innvendingene har gått på at regjeringens begrunnelse - at skattekutt fører til vekst i økonomien - er uholdbar, og at det ikke finnes empiri for denne påstanden (at skattekutt gir vekst).

Siden både FrP og Høyre er sosialdemokratiske partier kan de ikke begrunne skattelettelser med at de innebærer at den enkelte derved får beholde mer av de pengene han selv har tjent, og det er derfor de benytter argumentet om at skattelettelser fører til vekst.

Men hva er så empirien? Tysklands finansminister i perioden 1949-63 Ludwig Erhard var liberalist og innførte betydelige dereguleringer og skattelettelser. Resultatet var en kolossal økonomisk vekst; dette ble kalt "Wirtschaftswunder" – veksten var så sterk og uforståelig for ikke-liberalister at den ble betraktet som et mirakel. Resultatet var dog at Tyskland ble en av de sterkeste økonomiene i verden.

Betydelige skattelettelser i USA igangsatt under president Kennedy resulterte i en økonomisk vekst i 1961-69 på hele 48 %, noe som var 1/3 mer enn i perioden 1945-1960.

Tilsvarende, de dessverre små skattelettelsene og dereguleringene iverksatt av president Reagan (og hans forgjenger Carter) førte til en oppgang fra 1982, og den varte i 92 måneder, helt til skatteøkningene i 1990 satte en stopper for veksten. I denne perioden vokste økonomien med ca 1/3. I 1984 var veksten 6,8 %, som var den sterkeste veksten på 50 år. Det ble etablert 20 millioner nye jobber, og arbeidsløsheten falt til 5,3 %. Real per-capita-inntekten økte med 18 % fra 1982 til 1989, dvs. at levestandarden økte med innpå 20 % på syv år.

Så skattelettelser og dereguleringer gir virkelig økonomiske vekst. Enda mer empiri av denne typen er å finne i Jude Wanniskis glimrende bok «How the World Works».

*****
Teksten over er blitt sendt som et innlegg til Aftenposten.

Oppdatering: innlegget ble umiddelbart refusert, og er da tredje del i vår serie med ukentlige refusjoner fra Aftenposten.

Nedenfor er sitater fra Forbes Magazine som er kilder for opplysningene om utviklingen i amerikansk økonomi.

The eight-year expansion from 1961 to 1969 saw growth of 48%, a third more in an eight-year period than in the sixteen years ending in 1960

http://www.forbes.com/sites/briandomitrovic/2013/03/12/trashing-jfks-tax...

The Reagan recovery started in official records in November 1982, and lasted 92 months without a recession until July 1990, when the tax increases of the 1990 budget deal killed it. ...

During this seven-year recovery, the economy grew by almost one-third, the equivalent of adding the entire economy of West Germany, the third-largest in the world at the time, to the U.S. economy. In 1984 alone real economic growth boomed by 6.8%, the highest in 50 years. Nearly 20 million new jobs were created during the recovery, increasing U.S. civilian employment by almost 20%. Unemployment fell to 5.3% by 1989.

Real per-capita disposable income increased by 18% from 1982 to 1989, meaning the American standard of living increased by almost 20% in just seven years. The poverty rate declined every year from 1984 to 1989, dropping by one-sixth from its peak... (Kildee Forbes, link nedenfor)

http://www.forbes.com/sites/briandomitrovic/2013/03/12/trashing-jfks-tax...

.
.
.
.
.
.

http://www.amazon.co.uk/The-World-Works-Gateway-Contemporary/dp/08952634...