Bombingen av ISIL: rett metode?

I de siste dager har USA sammen med en rekke allierte, inkludert noen arabiske stater, bombet viktige ISIL-anlegg i Irak og Syria. (ISIL er The Islamic State in Iraq and the Levant, kalles også iblant bare IS).

Dagbladet: Det fleste av målene som ble bombet natt til tirsdag [23/9] skal være bygninger i Raqqa, et av områdene der IS står sterkest, opplyser amerikanske tjenestemenn. Ifølge The New York Times er også mål ved grensen til Irak bombet. En kilde opplyser til USA Today at over 20 mål er angrepet. Målene inkluderer våpenlagre, kommandosentraler, kaserner og bygninger der trening av IS-krigere foregår.

President Obama uttalte følgende i den forbindelse: The terrorist group known as ISIL must be degraded and ultimately destroyed.

This group has terrorized all who they come across in Iraq and Syria. Mothers, sisters, daughters have been subjected to rape as a weapon of war. Innocent children have been gunned down. Bodies have been dumped in mass graves. Religious minorities have been starved to death. In the most horrific crimes imaginable, innocent human beings have been beheaded, with videos of the atrocity distributed to shock the conscience of the world.

No God condones this terror. No grievance justifies these actions. There can be no reasoning -- no negotiation -- with this brand of evil. The only language understood by killers like this is the language of force.

Og virkningen er betydelig, ISIL har lidt viktige tap pga. denne innsatsen. Angrepne har også betydelig støtte fra en rekke land, også Norge.

Men er dette veien å gå for å gå for å knuse ISIL og den ideologen de har som mål å innføre over hele verden?

Enkelte er imot slik bombing; de mener at slik bombing bare vil føre til at motstanden mot USA og Vesten blir større i områdene ISIL behersker, og derved vil bombingen på sikt styrke ISIL.

Etter vårt syn har de faktisk rett i dette. Bombing alene vil ikke kunne vinne en krig. Og krigen mot ISIL må vinnes – hvis ikke vil vi alle havne under sharia.

Hvordan kan man så vinne en krig? Det finnes noen eksempler på kriger som er vunnet - annen verdenskrig er et typisk eksempel. Den endte med at de allierte vant over Nazi-Tyskland og det shintoistiske tyranniet i Japan.

Begge disse landene ble okkupert i en årrekke etter at det var blitt fred, og siviliserte regimer ble innført i begge landene. Shintoismen og nazismen ble utryddet som betydelige ideologer, de ble deretter kun forbeholdt et meget lite antall ubetydelige skrullinger.

Det er slik kriger bør avsluttes. De bør avsluttes med en klar militær seier, og ved at ideologiene som var begrunnelsen for de som angrep blir vist å kun være en vei til nederlag og fiasko.

Dersom en krig ikke ender med en klar militær seier vil det blusse opp igjen en ny krig noen få tiår senere. Det finnes en lang rekke eksempler på dette: første verdenskrig endte med en uklar seier og en ny krig kom 21 år senere; den første Golf-krigen endte på uklart vis og en ny krig kom ca ti år senere, etc. Flere eksempler er å finne i boken «Nothing Less than Victory: Decisive Wars and the Lessons of History», linket til nedenfor.

Med andre ord; det som må til for å vinne over ISIL er en fullstendig militær seier, en seier som knuser ISIL og som viser ISILs tilhengere at den ideologien de bygger på ikke er veien til triumf og verdensherredømme, det må vises klart og tydelig at den ideologien som ISIL bygger på fører til tap og nederlag og død og fordervelse.

Det vi sier er at man bør nedkjempe ISIL; og at dette kun kan skje ved at man setter inn soldater i så stort omfang som er nødvendig for å oppnå en klar militær seier. Videre må de områdene hvor ISIL har dominert okkuperes samtidig som det innsettes et regime som organiserer samfunnet på en sivilisert måte – på samme måte som det skjedde i Tyskland og Japan i 1945.

Man må altså ikke innføre demokrati (hvis de allierte hadde innført demokrati i Tyskland i 1945 kunne befolkningen ha stemt inn et nytt nazi-regime), og man må ikke trekke seg ut før siviliseringsprosjektet er fullført.

Det dessverre ingenting som tyder på at dette vil skje. ( [Obama] understreker at USA ikke er interessert i en krig på bakken i Irak.; dette ble sagt 17/9.) Vesten har i dag selvfølgelig både økonomiske og teknologiske ressurser til å gjøre dette. Vesten har til og med den militære styrke og ildkraft som er nødvendig. Men det Vesten mangler er den moralske styrke og overbevisning som må til for å sette inn slik innsats.

Vesten hadde alt dette under krigen mot Nazi-Tyskland mot det shintoistiske Japan under annen verdenskrig - men vi har det ikke i dag.

Vesten innsats - kun bombing, og noen våpenleveranser til kurdere og til andre som kjemper mot ISIL - vil derfor da bare på kort sikt svekke ISIL noe, men på lengre sikt det føre til ai ISIL blir sterkere og derfor til at de problemene vi har med jihadistene bare vil bli større.

.
.
.
.
.
.

http://www.yr.no/nyheter/verden/1.11938160

http://www.nettavisen.no/nyheter/obama---vi-undervurderte-is/8491594.html

http://www.dagbladet.no/2014/09/23/nyheter/krig_og_konflikter/is/usa/isi...

http://www.dagbladet.no/2014/09/28/nyheter/dbtv/is/syria/bombefly/35484579/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2757360/US-send-3-000-troops-Ebo...

http://www.tothepointnews.com/content/view/6030/150/

http://press.princeton.edu/titles/9120.html