Boligmangel

Som kjent kommer det et stort antall utlendinger til Norge for å jobbe, og dette er en god ting. Men det skaper også enkelte problemer.

Her skriver Dagsavisen om et slikt problem: – Bolighaier utnytter østeuropeere. -Vi er lei spekulanter, sier beboerne på Vestli og Stovner i Oslo. Bolighaier kjøper opp familieleiligheter og driver korttidsutleie til arbeidsinnvandrere. Nå er bomiljøet i ferd med å ødelegges

Dette skaper utrygghet, sier styreleder i Vestliberget boligsameie, Mai … Dagsavisen.

På Vestli og Stovner i Oslo har eiendomsselskaper kjøpt opp familieleiligheter og bygd de om til små hybelhus, som leies ut til østeuropeiske arbeidsinnvandrere. Når fortviler beboerne over situasjonen – og over manglende lovverk for å hindre at spekulanter ødelegger bomiljøet med korttidsutleie.

– Vi har sett at opptil 16 personer leier i ombygde familieleiligheter. Spekulanter kjøper leiligheter og bygger de om til trange bokollektiv for arbeidsinnvandrere, sier Annstein … til Dagsavisen. Han er leder for Vestli Vel – med 12.000 beboere – og er svært frustrert over hvordan bomiljøet på Vestli og Stovner ødelegges av forsøpling, manglende bidrag på dugnader og bråk fra leilighetene.

Sammen med styreleder i Vestlibakken boligsameie, Tommy … , går de nå ut og ber om hjelp for å stanse utviklingen. – Du kan se det på blomsterkassene, sier Mai … og peker opp på en veranda der gresset har vokst seg en god meter i høyden. Hos naboene pryder fine blomsteroppsatser og palmer verandaene. – Vi sier ifra fordi vi er glad i stedet, og mener det må gjøres noe. Vi trenger en endring av eierseksjonsloven mot dette, sier C ….

Arbeiderpartiets storbyutvalg vil gjøre endringer i lovgivningen for sameier, slik at de får større mulighet til å hindre spekulative oppkjøp og ombygging av leiligheter for utleie til et uforsvarlig antall beboere. – Det er for lett å skaffe seg leiligheter for spekulasjon, sier Jan Bøhler (Ap), som leder storbyutvalget.

Som sagt, at det kommer folk hit til Norge som vil jobbe, som vil skape verdier her, det er en meget god ting; dette øker velstanden i Norge. Dette gir også disse arbeidsfolkene høyere lønninger enn de ville fått i hjemlandet, og også dette er bra.

Men så var det boligsituasjonen da. De som tilbys disse folkene er små hybelhus i trange bokollektiv. Og løsningen som foreslås er en endring av eierseksjonsloven mot dette.

Det er en skam at folk som kommer hit for å jobbe tilbys så dårlige boforhold. Grunnen til dette er at det er for få boliger, og dette er forårsaket av statlige restriksjoner på boligbygging. Det kommer av at for få tomter er tilgengelige for boligbygging, og det kommer av statlige krav til alt som har med boligbygging å gjøre - alt fra bestemmelser som entreprenører og arbeidsfolk må følge under bygging av boligen til krav til standard på boligene.

Alt dette gjør det enda vanskeligere å bygge boliger, og det gjør at de boliger som allerede finnes blir enda dyrere.

Skal man kunne tilby disse arbeidsfolkene - og alle andre – bedre og billigere boliger må statlige restriksjoner på boligbygging fjernes. Det er kun dette som kan føre til at det blir flere boliger, og det er kun dette som kan gi bedre boforhold og billigere boliger.

Den vanlige tilnærmingen til slike problemer er den som kommer til uttrykk i artikkelen: krav om enda mer lovgiving ( Vi trenger en endring av eierseksjonsloven mot dette ), dvs. statlige bestemmelser som vil gjøre det anda vanskeligere å leie ut til folk som kommer hit for å jobbe. Men et slikt tiltak vil dels gjøre at færre kommer hit for å jobbe, og dels vil det føre til at en enda større andel av denne type aktivitet - boligutleie – vil skje i strid med lovverket.

Men hvor skal disse arbeiderne i så fall bo? På hotell? I telt? Det er vel dette som er alternativene dersom disse utskjelte bolighaiene ikke hadde vært der. De som Dagsavisen lar få uttale seg gir ingen svar på dette.

Vi har altså et problem, og det som foreslås – ytterligere begrensinger i friheten - vil bare gjøre problemet enda større.

DLF går også her inn for å øke den individuelle friheten, dvs. vi vil at det skal bli lettere å bygge boliger ved at restriksjoner på bruk av eiendom til dette formål fjernes, og at statlige bestemmelser om hva man kan bruke sin bolig til også fjernes

Da vil de som kommer hit for å jobbe få bedre boliger, og det vil føre til at boliger blir billigere, og til at det blir lettere for unge som skal inn på boligmarkedet å skaffe seg en grei leilighet til en overkommelig pris.

Men som sagt, det som antagelig vil skje er at det offentlige vil treffe tiltak som vil føre til at problemene blir enda større. Det er slik de må gå i et samfunn hvor den individuelle friheten stadig innskrenkes.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagsavisen.no/samfunn/bolighaier-utnytter-osteuropeere/