Fra vondt til verre

Det som nå kalles «arbeidslivskriminalitet» er et betydelig problem. Arbeidslivskriminalitet består i at personer utfører produktivt arbeid uten at de betaler lovpålagte skatter og avgifter, uten at de følger bestemmelser om rapportering og skjemautfylling, uten at de følger bestemmelser om arbeidstid og overtidsbetaling, uten at regler for lovlig opphold i landet følges, etc.

Dette er et problem dels fordi det fører til at de aktører som følger lovens pålegg til punkt og prikke stiller dårligere i konkurranse med de som ikke følger disse reglene, og dels fordi det fører til en redusert respekt for lov og rett.

Nå har regjeringen satt i verk en plan som skal bekjempe slik kriminalitet

Vi siterer fra nrk.no: Vil ha ny slagplan for å knuse arbeidslivskriminalitet. Økende problemer med menneskehandel, tvangsarbeid og organisert skattejuks finnes ikke bare i butikkene. Nå vil regjeringen lage en ny strategi for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet.

Mistanker om trygdesvindel, svarte penger, bedrageri, menneskehandel, tvangsarbeid og skatteunndragelse. Dessuten mulig bankkort-svindel og valutaeksport.

Det er blant utfordringene som regjeringen nå prøver å finne effektive tiltak mot.

Onsdag inviterer statsminister Erna Solberg en rekke beslutningstakere til sitt kontor for å finne nye og kraftigere virkemidler og en ny plan som svar på de stadig økende problemene.

Lederne for LO, NHO, Riksadvokaten, Skattedirektøren, NAV-sjefen og Arbeidstilsynet er blant dem som deltar på møtet, i tillegg til Solberg og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

– NAV er opptatt av å bekjempe trygdesvindel. Det er i flere sammenhenger koblet opp mot arbeidsmarkedskriminalitet. Vi samarbeider med skatt, politi og flere andre inn i det arbeidet og også inn i regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet, sier NAV-direktør Joakim Lystad.

I denne fremstillingen blandes to ting: dels er det snakk om arbeid som ikke følger gjeldende bestemmelser, og dels er det ulike former svindel.

Det er forskjell på disse to typene aktivitet. Svindel og tvang handler om urettmessig å skaffe seg fordeler man ikke har noe krav på, mens arbeid som ikke skjer i samsvar med lovens bestemmelser bare er forsøk på å bestemme over seg og sitt i større grad enn loven tillater. Også ting som handler om ulovlig opphold, valutaeksport, etc. innebærer bare at man vil bestemme over seg og sitt mer enn loven tillater.

At myndighetene bekjemper svindel og tvang er bra, men vi skal si litt mer om å drive produktiv virksomhet utenfor lovens rammer.

Grunnen til at dette – produktiv virksomhet utenfor lovens rammer - skjer er at lovens rammer er for trange. Grunne til at noen jobber svart og lar være å fylle ut skjemaer etc. er at denne type oppgaver ansees for unødvendige og tyngende, og at man synes at man klarer seg like godt uten.

Grunne til at disse tingene skjer er altså at arbeidslivet er utsatt for for høye skatter og avgifter og at byråkratiet og skjemaveldet er for stort.
Skal man da løse problemet er det en gal måte å forsøke å gjøre dette på, og det er en riktig måte å gjøre dette på.

Den riktige måten er å sette ned skatter og avgifter og å redusere byråkrati og skjemaveldet (eller helst eliminere dette helt).

Den gale måten er å opprette eller styrke et kontrollapparat og å intensivere kontrollene. Dagens regjering velger som man kunne vente det siste. Regjeringen skal nå satse enda mer på å styrke en stab med fullstendig uproduktive offentlige ansatte som skal passe på at myndighetene får inn sine skjemaer og at det offentlige grabber til seg en skikkelig andel av det som de som driver verdiskapning produserer.

Dette kommer bare til å gjøre vondt verre; dette vil ikke løse problemene, det vi bare føre til at arbeidslivet blir enda mer regulert, til at friheten og skaperevnen og skaperviljen reduseres ytterligere, til at man i enda raskere takt nærmer seg et overvåkingssamfunn hvor alle spionerer på alle og hvor angiveri blir en dyd.

At Høyre skulle støtte noe slik er bare som man kunne forvente. At FrP - som en gang i tiden hadde et navn som sa at partiet skulle arbeide for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep - slutter seg til Høyre er heller ikke uventet i og med at partiets politikk og tillitsvalgte totalt uten prinsipper.

Den kursen som regjeringen velger for å bekjempe dette reelle problemet vil ikke, totalt sett, føre til en bedring, det vil bare gjøre vondt verre.
.
.
.
.
..

http://www.nrk.no/norge/regjeringen-vil-ha-ny-krim-strategi-1.11935286