Den andre fronten

I går var situasjonen i Midt-Østem tema for vår kommentar. I dag skal vi ta for oss den andre fronten.

For å få en bakgrunn siterer vi det som Kjell Grandhagen, sjef for Forsvarets etterretningstjeneste, fortalte om situasjonen i Ukraina på TV2 i går: Det vi ser her med militære briller er en samordnet innsats fra pro-russiske opprørere i betydelig grad ledet av russiske borgere, med nærvær av russisk etterretningstjeneste, russiske spesialstyrker, et meget velorganisert informasjons- og cyberoperasjonsapparat, og etter hvert også tilførsel av tunge våpen fra russisk side til opprørerne, etter hvert skyting med artilleri fra russisk side over på ukrainsk side, og i løpet av de siste ti dager, et nærvær av regulære russiske hærstyrker langt inne på ukrainsk territorium ...Man ser i dag russike militære langt inne på ukrainsk omåråde. Det er noe nytt i Europa etter de andre verdesnkrigs slutt [Grandhagen ser vel da bort fra de russiske invasjonene av Ungarn i 1956 og Tsjekkoslovakia i 1968].

President Obama uttalte følgende under et besøk i Tallin, Estland (dette er fra Dagsrevyen i går): Ukraina trenger mer enn ord. Nato må forplikte seg til å hjelpe Ukraina med å modernisere sine sikkerhetsstyrker. I Wales [hvor Natos toppmøte skal avholdes fra i dag 4/9] skal vi møtes som allianse med president Porosjenko for å vise at våre 28 land står samlet i vår støtte til Ukrainas suverenitet og rett til å forsvare eget territorium.

I TV2s reportasje kunne vi høre president Obama si dette om landene på Baltikum, som i motsetning til Ukraina er medlemmer av Nato: Hallo Estland. Artikkel 5 [i Nato-traktaten] er krystallklar. Et angrep mot ett land er en angrep mot alle. Så hvis dere spør igjen hvem som vil komme og hjelpe dere, vet dere svaret. Nato-alliansen, deriblant USAs væpnede styrker, som er her nå. USA vil styrke sikkerheten til medlemmene i Nato-aliansen og øke USAs miltære tilstedeværelse i Europa.

Her i Baltikum betyr det utplassering av mer amerikansk utstyr slik at det er klart om nødvding, og flere amerikanske soldater, deriblant amerikanske bakkestyrker.

Som følge av statlig propaganda [fra russiske myndigheter] er mange russere overbevist om at myndighetenes handling styrker Russland. Men å trekke linjene tilbake til tsarens dager for å vinne tilbake områder som gikk tapt i det 19. århundre kan umulig være den rette måten å sikre Russlands storhet i det 21. århundre

Da Obama ble president valgte han en utenrikspolitisk linje som innebar at USA skulle trekke seg tilbake, være passiv - i håp om at dette ville føre til mer fred og ro i verden.

Men mht Irak førte dette til at landet er i oppløsning og det foregår en intens borgerkrig og at det barbariske ISIL er en kraft man må ta hensyn til, og overfor Russland førte Obamas ettergivenhet til at Putin nå benytter anledningen til noe som reellt sett er å utvide Russlands territorium: Putin mente jo at oppløsningen av kommunistdiktaturet Sovjetunionen var en av de største tragediene som skjedde i det 20. århundre*. Putins mål har vært å i størst mulig grad å bygge opp igjen det sovjetiske rike.

Den store hærføreren Napoleon, som senere ble diktator i Frankrike, ble en gang forelagt en håpløs militær situasjon og spurt om hvordan han ville komme seg ut av denne håpløse situasjonen. Han svarte at løsningen var å unngå å komme i slike håpløse situasjoner.

Når har Vestens politikk, ledet av president Obama, ført oss inn i en svært vanskelig situasjon. Den som nå må sørge for at vi kommer ut av denne situasjonen er Obama etterfølger.

Vi får håpe at vi denne gangen unngår det som skjedde fra 1939 til 1945.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.

*In April, 2005, in his formal address to Russia's Parliament, President Putin famously said: "Above all, we should acknowledge that the collapse of the Soviet Union was a major geopolitical disaster of the century. As for the Russian nation, it became a genuine drama. Tens of millions of our co-citizens and compatriots found themselves outside Russian territory. Moreover, the epidemic of disintegration infected Russia itself."
http://en.wikipedia.org/wiki/Putinism