Gjentar historien seg?

For noen dager siden henrettet ISIL – Islamsk Stat i Syria og Levanten – journalisten James Foley. Det skjedde på en grusom måte, for åpent kamera, og filmopptaket er lett tilgjengelig på nettet. (ISIL har som mål å opprette en stat bygget på islam i i først omgang Syria og Irak. De bedriver nå aktiv krigføring for å oppnå dette. Blant de som kjemper imot er irakske regjeringsstyrker og kurdere nord i Irak.)

Nå har ISIL henrettet enda en journalist, Steven Sotloff, på samme måte, og en ny journalist står for tur. Dagbladet skriver: Britiske David kan stå for tur. [Han] vises fram og trues på slutten av videoen der Steven Sotloff angivelig blir henrettet.

Henrettelsene skal være et svar til USA fordi amerikanske fly bomber ISIL-stillinger.

ISIL har altså som mål å skape en islamistisk stat i i første omgang i Syria og Irak, og kontrollerer nå betydelig områder. ISIL er sunni, og de dreper og massakrerer alle som ikke tilhører samme trosretning.

Dagbladet: IS [= ISIL] samlet alle på skoleplassen og skilte menn fra kvinner. Så ble mennene skutt. [De] ville ikke konvertere - ble drept.

Dagbladet: 312 nye yezidier drept i IS-massakre i Irak. - Det lå lik overalt, sier øyenvitne.

Catholic online: ISIL Islamist Terrorists Committing Christian Genocide - As the World Watches.

Det er lett å finne enda flere eksempler som forteller det samme: ISIL utrydder personer som ikke er sunni.

Verden har sjelden eller aldri sett maken til slikt barbari, i hvert fall ikke i nyere tid utenfor Afrika.

ISIL er også farlig for Vesten fordi et betydelig antall av de som nå kjemper for ISIL er statsborgere i vestlige land, og når de kommer tilbake til sine hjemland er det blitt enda mer fanatiske jihadister som kan sette i verk terrorangrep i Europa og USA.

Men hva skal Vesten gjøre nå? Dialog, demonstrasjoner, fakkeltog, FN-resolusjoner og Twitter-kampanjer vil neppe ha noen effekt for å stanse dette barbariet.

På 30-tallet ble Tyskland i stadig større grad underlagt nazismen. Hitler kom til makten i 1933, og Tyskland rustet kraftig opp militært. Men det var i hovedsak kun én eneste person i Vesten som advarte og sa at dette kunne bli farlig: Winston Churchill. Så og si alle andre enten innså ikke at dette kunne bli farlig, eller de så en annen vei og lot som om dette ikke kunne bli farlig i det hele tatt. Hitler begynte etter kort tid ved makten å skaffe mer «lebensraum» for tyskerne, først la han Østerrike inn under Tyskland («Anschluss», mars 1938), og så tok han deler av Tsjekkoslovakia («Sudeteneland», oktober 1938), så resten av Tsjekkoslovakia (oktober 1938).

Lederne i Vesten var ettergivende i den tro at dette ville gi fred. Men å være ettergivende overfor tyranner gjør dem bare sterkere, og det endte med en storkrig som koste 50 millioner mennesker livet.

Først i 1939, da Tyskland invaderte Polen, reagerte Vesten på en noenlunde passende måte.

I ettertid er de fleste enige om at man burde ha lyttet til Churchill tidligere.

Men i dag er der ingen som har Churchils rolle overfor ISIL. Det som skjer nå kan derfor bli svært farlig om ikke mange år – dersom man ikke gjør noe.

.

.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2014/08/16/nyheter/isil/utenriks/irak/krig_og_ko...

http://www.dagbladet.no/2014/09/02/nyheter/utenriks/halshogging/syria/is...

http://www.dagbladet.no/2014/08/15/nyheter/krig_og_konflikter/utenriks/i...
http://www.catholic.org/news/international/middle_east/story.php?id=56479