Støre

Jonas Gahr Støre har levert inn sin søknad om å bli Norges neste statsminister. Søknaden kommer i form av en bok med tittelen «I bevegelse. Veivalg for det 21. århundre».

https://www.energica.no/_debatt-politikk-og-samfunn/i-bevegelse-jonas-ga...

Siden Støre er en typisk akademiker – han er utdannet i historie og sosialøkonomi ved Institut d'études politiques de Paris - er boken designet ikke som en vanlig politiker-biografi med et flatterende portrett av hovedpersonen på omslaget, den er designet slik at den ser ut som en akademisk bok. Dessuten er den heller ingen (selv)biografi, den er egentlig et intervju – undertittelen er «[Jonas Gahr Støre] i samtale med Jonas Bals».

Boken er i hovedsak lagt opp slik at Bals stiller spørsmål, og så svarer Støre. Typisk nok er spørsmålene meget lange, de tar opp til en side, mens svarene er enda lenger, gjerne en syv åtte sider.

Støre, som nylig ble valgt til formann i Arbeiderpartiet og som tidligere bla. har vært generalsekretær i Norges Røde Kors, utenriksminister og helseminister, er da naturlig nok, gjenstand for hyllest og beundring i alle de store avisene.

Støre er nok en populær og dyktig politiker innenfor de rammer sosialdemokratiet setter, men han har noen skjeletter i skapet som neppe vil bli trukket frem i avisene i fremtiden.

Vi vil derfor trekke dem frem, i hovedsak fordi vi ikke er sikre på om en mann med slike svin på skogen er den rette til å bli Norges neste statsminister.

Det har forekommet noen tilfeller hvor Støre ikke har vært helt sannferdig, for å si det slik. Vi vil nevne tre tilfeller.

Det første handler om kontakter mellom norske myndigheter og terroristorganisasjonen Hamas mens Støre var utenriksminister.

Fra TV2s nettside: I all hemmelighet har utenriksminister Jonas Gahr Støre hatt flere samtaler med topplederen i Hamas, Khaled Meshaal. Både USA og EU har klassifisert Hamas som en terror-organisasjon.

Offisielt har Norge kun kontakt med Hamas på embetsmannsnivå, men i et eksklusivt intervju med TV 2 bekrefter Khaled Meshaal at han har ført samtaler med utenriksminister Støre.

På direkte spørsmål om han har hatt samtaler med Norges utenriksminister, svarer Meshaal:

– Ja, jeg har hatt flere samtaler på telefon med Norges utenriksminister.

Støre svarer i et intervju med TV 2 først «nei» på spørsmålet om han har hatt samtaler med Meshaal.

Konfrontert med hva Hamas-lederen sier til TV 2 ønsker Støre så å avbryte intervjuet og starte opptaket på nytt.

– Kan ikke vi ta opptaket på dette på nytt? Ditt forrige spørsmål var litt upresist, sier utenriksministeren til TV 2s reporter.

– Om du har snakket med Meshaal?

– Jeg oppfatter at du stiller spørsmål om jeg har hatt møte med ham.
– Jeg spør om du har snakket med ham.

Etter at spørsmålet blir stilt på nytt, svarer Støre dette:

– Ja, det er riktig at i 2007, da palestinerne forhandlet seg i mellom om et felles regjeringsgrunnlag, så hadde jeg et par telefonsamtaler med ham. Og det var på oppfordring fra den palestinske presidenten Abbas, i det forhandlingsløpet som palestinerne da hadde fra et møte i Mekka, og fram til de ble enige om en regjeringsplattform.

– Men har du ikke da hatt politiske kontakter med Hamas?

– Jo, du kan si at en telefonsamtale i en forhandlingssituasjon hvor det var beskjeder frem og tilbake mellom palestinerne, så hadde vi en politisk kontakt. Men vi har ikke hatt politiske kontakter, sånn sett, med dem siden samlingsregjeringens tid, sier Støre.

Kilde: http://www.tv2.no/a/3400055

Den andre handler om Muhammed-tegningene.

Dette er fra Nettavisen: Utenriksminister Jonas Gahr Støre skjulte sannheten om Muhammed-tegningene for arabiske medier, hevder Magazinet-redaktør Vebjørn Selbekk i ny bok.

I boka «Truet av islamister» hevder Magazinet-redaktøren at utenriksminister Jonas Gahr Støre og statsminister Jens Stoltenberg bevisst «skjøv en liten kristen avis foran seg» under striden om Muhammed-tegningene.

Selbekk viser til at store aviser som Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad hadde trykket faksimiler av tegningene før Magazinet gjorde det.

Likevel fortsatte Støre å bruke påstanden om at det bare var Magazinet som hadde publisert karikaturene, også i et intervju med den arabiske TV-stasjonen Al Arabiya i begynnelsen av februar. Intervjuet skjedde bare to dager etter at rasende demonstranter angrep den norske ambassaden i Damaskus.

- Det var det farligste punktet under striden om tegningene. Hva hadde skjedd hvis noen arabiske journalister hadde meldt hjem om at flere av de største toneangivende avisene hadde trykket tegningene, mens den norske utenriksministeren fortalte arabiske medier noe annet? undrer Selbekk overfor Nettavisen.

Redaktøren hevder at Regjeringen talte mot bedre viten under deler av Muhammed-striden, og at det var lettere å angripe Magazinet enn andre store aviser.

- Regjeringen skjøv en liten avis foran seg. De visste at tegningene hadde stått på trykk tidligere i Norge. Likevel understreket og gjentok Støre at ingen «toneangivende» aviser hadde trykket dem. Hvorfor gjorde han det når andre norske aviser beviselig hadde trykket dem? spør Selbekk.
Nettavisens overskrift var - Støre bløffet om tegningene.

http://www.nettavisen.no/757216.html

Den tredje saken handler om forholdet mellom Støre og hans venn skipsreder Felix Tschudi og om Støre var inhabil da Utenriksdepartementet … støttet opprettelsen av Senter for nordområdelogistikk (CHNL) med 6 millioner kroner over fem år (2008-2013).

Videre fra UDs side: 4,5 millioner kroner ble utbetalt i 2008 og 1,5 millioner ble utbetalt i 2011. Senteret var opprinnelig tilknyttet Høgskolen i Bodø, nå Universitet i Nordland. Opprettelsen av senteret skjedde i et offentlig-privat partnerskap mellom blant annet Norges Rederiforbund og Utenriksdepartementet hvor myndighetene og næringen, representert ved Tschudi Shipping, gikk inn med like store beløp. Senere har flere aktører bidratt med midler til senteret, blant annet DNV, Rederiforbundet og Barentssekretariatet. I mai 2009 ble senteret omgjort til en stiftelse …

http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/aktuelt/nyheter/2012/nordomraadelogi... ]

Støres handlinger i denne saken førte til en høring i Stortinget. VG kommenterte: Høringen fikk belyst at Støres forklaring knyttet til sin egen habilitet har endret seg flere ganger siden saken sprakk i mediene.

Det ble en svett seanse for Støre, da leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen, Anders Anundsen (FrP), tok for seg Støres forklaringer om habilitet.

Anundsen ville vite hvorfor Støre i Dagsnytt Atten 20. mars, ikke sa at han han hadde vurdert habiliteten sin til Tschudi i forbindelse med tildelingen til Senter for nordområdelogistikk. I redegjørelsen til Stortinget, skriver nemlig Støre at han hadde vurdert habiliteten sin i forhold til Tschudi.

Det klarte ikke Støre å forklare, men forsikret om at han snakket sant overfor Stortinget.

Støre la seg ikke flatere enn personligheten hans tillater, og det er ikke mye. Han innrømmet at en habilitetsvurdering før tildelingen ble gjort kunne ha fjernet tvil rundt forbindelsen til Tschudi, men han står likevel fast på at han ikke gjorde noen feil.

Allikevel brukte VGs som overskrift følgende sitat fra Støre: Jeg kan ta feil.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/stoere-etter-grillinge...

http://www.vg.no/nyheter/meninger/kommentar-svekket-stoere/a/10065556/

Støre løy om sin kontakt med Hamas, i saken om Muhammedtegningene løy han ved å gi inntrykk av at det var kun én liten avis – den kristne avisen Magazinet - som hadde publisert Muhammedtegningene selv om han visse at de var publisert i en rekke store aviser, og ang. UDs tildeling til en organisasjon hans skipsredervenn var stert involvert hadde hans forklaringer med VGs formulering endret seg flere ganger i løpet av undersøkelsesprosessen.

Dette er noen sider som media neppe vil legge stor vekt på i tiden frem til neste Stortingsvalg i 2017, og da vil folket være lei de blåblås mange løftebrudd at de vil ha nye koster på taburettene.

Vi må nok regne med at denne mannen vil etterfølge Erna Solberg som Norges statsminister.