Fra 200 til 400: bra

Regjeringen vil foreslå å øke grensen for tollfri handel fra kr 200 til kr 400. Dette er bra. Dette er noe som en rekke partier har lovet i en årrekke – grensen ble innført i 1970 og har stått uforandret på kr 200 siden da.

Nå som FrP er i regjering ser det altså ut til at denne grensen blir fordoblet, og det er en god ting.

Men det er noen som er imot. Vi siterer fra Dagbladet: [Næringslivsorganisasjonen] Virke: - Regjeringen setter arbeidsplasser i fare. Næringslivet er sjokkert over finansminister Siv Jensens (Frp) forslag om å doble grensen for momsfri handel fra utlandet og sier forslaget setter tusenvis av norske arbeidsplasser i fare.

Hvordan kan dette sette arbeidsplasser i fare? - Dette er et målrettet tiltak for å slå beina under norske virksomheter og arbeidsplasser. Hvem vil handle i norske butikker når man kan få varen uten merverdiavgift fra en utenlandsk nettbutikk, spør direktør Harald Andersen i Virke.

I fjor handlet nordmenn for 8 milliarder kroner i utenlandske nettbutikker, viser tall fra organisasjonen. Dagens handelslekkasje koster Norge så mellom 4.000 og 5.000 arbeidsplasser og 1,5-2 milliarder kroner i tapte inntekter. En dobling vil øke disse tallene mer og flere tusen arbeidsplasser står i fare.

- Vi ønsker at regjeringen skal stenge dette smutthullet. En dobling vil være galskap, avslutter Andersen.

Problemet er altså at denne lave grensen (på kr 200) har gjort det mer lønnsomt å handle i norske butikker. Nå som grensen økes til 400 blir det billigere å handle i utenlandske butikker (dersom man altså handler for lavere beløp enn kr 400).

På et vis er dette riktig, men vi vil nevne to poenger.

For de første er det et viktig poeng at dette vil føre til at handel blir billigere for nordmenn. Dette betyr at de sparer penger, og det er en god ting.
For det annet er det slik at dette vil føre til at norske bedrifter/butikker får dårligere betingelser enn utenlandske - det som skjer er jo reelt sett at utenlandske butikker slipper norsk moms dersom kunden handler for mindre enn kr 400, og det er opplagt urettferdig. Men det som er løsningen da er ikke å opprettholde avgiften, det som er løsningen er å redusere avgiften for norske tilbydere.

Vi er helt med på at det er galt at utenlandske tilbydere skal få bedre betingelser enn norske, men løsningen er ikke å gjøre det verre for de utenlandske, løsningen er å gjøre det bedre for de norske. Den virkelige og reelle løsningen er å fjerne alle statlige hindringer som alle næringsdrivende, inkludert alle forbrukere, utsettes for.

Så det som Virke og de andre som protesterer mot denne endringen burde ha sagt er at de vil at avgiftene på norsk næringsliv skal reduseres (eller helst fjernes).

Men de gjør de ikke, de eneste som faktisk krever lavere skatter og avgifter over alt og for alle er vi i DLF.
.
.
.
.
.
.
http://www.dagbladet.no/2014/08/27/nyheter/politikk/statsbudsjett/arbeid...