Ta avstand!

I dag arrangerer norske muslimer en større demonstrasjon i Oslo med det formål å ta sterk avstand fra den type grusomheter som IS (=ISIL, ISIS) – mest kjent er henrettelsen av journalisten James Foley for åpent kamera - begår i islams navn i Irak. Etter vårt syn er dette det riktige å gjøre, og her er det flere aktører som har samme linje som oss.

F.eks. skrev Aftenposten på lederplass i går: Aftenposten mener: Nødvendig markering mot ekstremisme.

I morgen arrangeres en demonstrasjon mot Den islamske staten (IS) og de ytterliggående ekstremistene i Profetens Ummah på Grønland i Oslo.

Bakgrunnen for demonstrasjonen er den ufattelige brutaliteten IS står for, og som verden fikk et nytt og grufullt eksempel på med drapet på den amerikanske journalisten James Foley i forrige uke. Men også de hårreisende og uakseptable uttalelsene til de velkjente norske ekstremistene Ubaydullah Hussain og Mohyeldeen Mohammad i Profetens Ummah er et viktig bakteppe for demonstrasjonen.

Under parolen "Ikke i islams navn" har norske muslimer tatt initiativ til en bred markering for å markere avsky for handlingene til terroristene i IS og holdningene til deres norske sympatisører.

DETTE ER EN VIKTIG markering som vi oppfordrer alle, uavhengig av religiøs tilhørighet og etnisk opprinnelse, til å slutte opp om. Demonstrasjonen danner en felles front mot ekstremismen og er samtidig en støttemarkering for grunnverdier i det norske samfunn som det store, store flertall slutter seg til. Også av norske muslimer. …

Når det begås terrorhandlinger i islams navn, er det nødvendig med raske og skarpe fordømmelser fra muslimske talspersoner. Slike fordømmelser bidrar til å begrense ekstremistenes innflytelse og bryter ned fordommer i majoritetsbefolkningen.

Her har IRN [Islamsk råd Norge] et godt stykke vei å gå. Organisasjonen må erkjenne at den ikke kan stå utenfor verdikampen for demokrati og mot ekstremisme, og den må leve opp til de forpliktelsene det gir.

VG: VG mener: Sammen mot ekstremisme. Flere tusen er ventet i dagens demonstrasjon i Oslo. Deltakerne vil markere sin avsky mot terrororganisasjonen IS (tidligere ISIL) og deres norske, ekstreme støttespillere i organisasjonen Profetens Ummah, som har gitt sin støtte til IS’ bestialske handlinger i Midtøsten.

Det er særlig gledelig at dette initiativet kommer fra norske muslimer selv. For det er ikke storsamfunnet som har bedt dem om å ta avstand, men unge troende selv som bruker demokratiets sterkeste våpen, ordet, fordi de vil stoppe ekstremistene som prøver å kuppe troen deres ...

Flere aktører over hele verden har tatt sterk avstand fra den type handlinger som IS begår, blant dem er ledelsen i verdens største muslimske land, Indonesia.

Dagbladet: Presidenten i Indonesia, verdens mest folkerike muslimske land, fordømmer handlingene til Den islamske stat (IS) som pinlig og ydmykende for regionen og ber nå muslimske ledere om å forene seg i kampen mot ekstremisme,

Det er helt naturlig at siviliserte muslimer, som det er flest av i Vesten, tar avstand fra de organisasjoner som begår eller støtter barbariske grusomheter i islams navn. I Norge finnes det som nevnt i Aftenposten flere organisasjoner og enkelte kjente personer som støtter de handlinger IS begår. Det er bare rimelig at disse blir bedt om å ta avstand fra de barbariske handlingene.

Dette er også noe som er helt vanlig. Da Sovjet og Kina var kommunistiske ble kommunister i Vesten stadig bedt om å ta avstand fra den undertrykkelse som skjedde i kommunismens navn i disse landene, og dette var helt naturlig.

Noen har hevdet at man ikke skal be muslimer ta avstand fra det som IS gjør, de mener at å be muslimer ta avstand fra slikt er omtrent tilsvarende som å be nordmenn ta avstand fra ekstreme handlinger som nordmenn står for eller begår: nordmenn er aldri blitt bedt om å ta avstand fra Børre Knutsens syn på abort eller AKP eller Breivik, og derfor, påstås det, er det galt å be muslimer ta avstand fra Al-Qaida og IS. Men denne sammenligningen halter grovt fordi det å være nordmann er ikke å støtte noen bestemt ideologi, men det å være kommunist eller muslim er bevisst etter eget valg å støtte en ideologi. Begås det undertrykkelse og grusomheter i den samme ideologiens navn er det da bare rimelig at de som er siviliserte blir bedt om å ta klart avstand fra de grusomme handlingene.

Vi håper at dagens demonstrasjon blir stor og vellykket. Vi regner med at dette kan bli et vendepunkt, et vendepunkt som klart viser at norske muslimer eksplisitt og uten forbehold tar avstand fra undertrykkelse og grusomheter som begås i islams navn.

Vi regner med at dagens demonstrasjon da ikke blir en gjentakelse av det som skjedde forrige gang norske muslimer inviterte til en demonstrasjon som skulle ta avstand fra terror; da møtte det frem bare ca 200 personer. VG skrev om dette 18/12-10: Skuffet over oppmøtet under antiterror-markering. Stortingspolitiker Abid Q. Raja etterlyser tydeligere engasjement mot terror

I underkant av 200 mennesker hadde møtt frem til antiterrormarkeringen på Jernbanetorget i Oslo lørdag formiddag. Islamsk Råd Norge tok initiativ til arrangementet i etterkant av selvmordsaksjonen i Stockholm, som ga spørsmålet om islamsk ekstremisme ny aktualitet.

Vi regner med at antall deltagere blir langt større i dagens demonstrasjon.

.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/meninger/leder/Nodvendig-markering-mot-ekstrem...

http://www.vg.no/nyheter/meninger/irak/vg-mener-sammen-mot-ekstremisme/a...

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/tro-og-livssyn/skuffet-over-oppmoetet...

http://stemdlf.no/node/4820