Hamas

Krigen i Midt-Østen mellom Israel og noen av dets naboland blusset opp igjen for noen uker siden. Denne krigen, som har pågått med varierende styrke og intensitet siden 1948, har pågått mellom ulike land; noen ganger har det vært Israel mot alle nabolandene, noen ganger har det vært Israel mot PLO, men denne gangen er det mellom Israel og Hamas, som fikk makten på Gaza etter at Israel trakk seg ut for noen år siden.

Selv om Hamas er en terroristorganisasjon som at mener at Israel bør avskaffes, ble den av befolkningen valgt til å lede Gaza som en slags regjering. (En mer detaljert fremstilling av styringen på Gaza er å finne her: http://en.wikipedia.org/wiki/Governance_of_the_Gaza_Strip )

(Hamas´charter: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hamas.asp )

Fra Gaza er det de siste årene skutt i gjennomsnitt inntil fem raketter inn i Israel hver eneste dag, og det i hovedsak Hamas som har stått bak, selv om også andre grupper på Gaza har skutt slike raketter inn i Israel. Rakettutskytningsbasene er ofte plassert i sykehus og på skoler og i boligområder på Gaza, noe som gjør at Hamas med vitende og vilje plasserer sivile i skuddlinjen.

https://www.youtube.com/watch?v=QJt4aVTypQs&feature=youtu.be

For ca tre uker side invaderte Israel Gaza i håp om å stanse videre angrep på Israel fra Gaza.

Nedenfor gjengir vi noen sitater om visse aspekter ved krigen.

For Hamas står ikke for det gode. La det være klinkende klart. De er en terrorbevegelse som ikke deler noen av våre verdier. De står for omtrent det helt motsatte av hva vi gjør. Tidligere norsk Midtøsten-forhandler, statsråd og visegeneralsekretær i FN, Terje Rød-Larsen, gir følgende karakteristikk av Hamas direkte på Dagsnytt Atten i NRK P2 15. juli: «… det er et tyrannisk regime, det er undertrykkende, det respekterer ikke menneskerettigheter, det er summariske henrettelser, kvinneundertrykkelse, minoriteter som kristne undertrykkes osv.» NRKs korrespondent i Midtøsten, Sidsel Wold, sa under samme sending: «… jeg vet ikke om Hamas er så opptatt av befolkningen sin, egentlig».

Gaza er ikke okkupert av Israel. Palestinerne fikk råderetten over Gaza da Israel trakk seg ut i 2005, men måtte til gjengjeld godta en viss grad av israelsk grensekontroll (med hjemmel i Folkeretten).

...

Likevel hører vi hele tiden at det er «okkupasjonen» som er den klare årsak til konflikten. Siden Gaza ikke er okkupert, må man da mene at det er okkupasjonen av Vestbredden er årsaken til konflikten i Gaza. Men her er noe rart. For Vestbredden vil for alt i verden ikke bli innblandet i konflikten mellom Israel og Hamas. Hvorfor? Majd Shuman svarer i Stavanger Aftenblad 16. juli at de har det godt takket være at palestinske selvstyremyndigheter faktisk samarbeider med Israel. Så mens Jonas Gahr Støre, Heikki Holmås, Mads Gilbert og Sidsel Wold med flere argumenterer med okkupasjonen av Vestbredden som årsaken til hele konflikten, svarer Shuman at de har det godt på Vestbredden. Skal vi tro på argumentet om at okkupasjonen av Vestbredden er årsaken til konflikten, må det bety at Hamas ikke har fått med seg svaret til Shuman og befolkningen på Vestbredden. For de har det godt.

https://www.document.no/2014/07/hamas-fredskamp/

«Det er Hamas som dreper oss, ikke Israel» ….men det tør ikke Gazas befolkning si høyt

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtoesten/det-er-hamas-som-dreper-oss...

Hamas is Destroying Gaza. The Palestinian militants are showing an utter disregard for their own people. ... But one thing should be clear to everyone: Hamas is insane. It’s destroying Gaza. ... Hamas seized control of Gaza seven years ago. Its reign has been disastrous. Unemployment and poverty are around 40 percent. The government is bankrupt. Israel’s control of Gaza’s borders has played a huge role in that. But Hamas has done everything possible to tighten Israel’s grip and delegitimize Palestinian resistance.

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/frame_game/2014/07/hamas...

Arab Leaders, Viewing Hamas as Worse Than Israel ... After the military ouster of the Islamist government in Cairo last year, Egypt has led a new coalition of Arab states — including Jordan, Saudi Arabia and the United Arab Emirates — that has effectively lined up with Israel in its fight against Hamas, the Islamist movement that controls the Gaza Strip.

http://www.nytimes.com/2014/07/31/world/middleeast/fighting-political-is...

Fredag 8/8 ble det arrangert en pro-Hamas-demonstrasjon i Oslo, og den forløp fredelig, dvs. den forløp uten at demonstrantene ble truet eller angrepet av noen, og det var bra.

I dag, søndag, skal Israel-venner holde en demonstrasjon til støtte for Israel, også i Oslo. Vi håper at også denne forløper fredelig, dvs. At de som måtte ha et annet syn på krigen enn Israel-vennene ikke på noe vis truer eller angriper dagens demonstranter.

Det er grunn til å poengtere dette i og med at forrige gang Israel-vennene holdt en slik demonstrasjon så ble den angrepet av motdemonstranter, og det utviklet seg nærest til et gateslag: Seks personer ble skadet i gatekampene, og 34 personer ble pågrepet og innbrakt av politiet.

I så fall regner vi med at politiet vil klare å ordne opp og beskytte Israel-vennene; Vi er sterkt uenige med det som Oslo daværende byrådsleder Erling Lae (H) uttalte etter den forrige tilsvarende demonstrasjonen: «… de som arrangerer demonstrasjoner har også ansvar for at det forløper fredelig, og at de ikke tiltrekker seg fiendtlige motdemonstranter…». Lae sier reellt sett at de som har upopulære standpunkter ikke bør demonstrere. Som sagt, DLF er sterkt uenig i dette.

http://www.osloby.no/nyheter/--Jeg-aksepterer-ikke-at-Oslo-blir-en-slagm...

Vi håper at dagens demontrasjon i Oslo vil foregå fredelig, Vi håper også at krigen mellom Isreal og noen av dets naboer snart blir avsluttet, at de lidelser som krigen påfører de som bor i området utsettes for, opphører. Vi håper at israelere og palestinere kan leve i fred med hverandre. Men det som er Israels fiende er militant islam, og det er vanskelig å se en fredelig løsning på en slik konflikt.