Organdonasjoner

Hva bør skje med ens organer etter at man dør? Skal de uten videre kunne benyttes til forskning eller skal de begraves sammen med resten av kroppen dersom tillatelse til bruk av organer til forskning ikke er gitt? Denne viktige problemstillingen er aktualisert etter at VG nylig skrev om en tragisk sak.

VG forteller om en ung mor som mistet sitt barn, og som etter begravelsen fant ut at sykehuset hadde tatt noen organer ut av det døde barnet for å bruke det til forskning uten at moren var tilstrekkelig informert om alle aspekter ved saken på forhånd.

Vi siterer fra VG: L… J…s sønn ble begravet uten hjerne. Nå krever moren å få vite hvor organene til sønnen er begravet.
K… var et etterlengtet barn. Han ble født som en frisk gutt på 3080 gram og var 48 centimeter lang, og ble lillebroren til A … på seks.

Morgenen han døde hadde moren (32) ammet ham og skiftet bleie på ham, som hun pleide å gjøre. Bare noen timer senere fant hun den lille gutten død i sengen. Han ble bare fem uker gammel.
Som normalt er i slike tilfeller ble barnet obdusert.

VG avdekket onsdag at Rettsmedisinsk institutt (RMI) som nå er underlagt Folkehelseinstituttet (FHI) siden 1984 har hentet ut hjerner fra alle barn mellom null og tre år som døde brått, og lagret deler av dem i frysere under rettsmedisinske obduksjoner. Organprøvene har blitt brukt til forskning uten at foreldre har fått informasjon om det, eller har fått anledning til å gi sitt samtykke.

I dag sier moren at hun hele tiden har tatt for gitt at organene ble lagt tilbake i barnets kropp etter obduksjonen ved RMI.

- Det oppleves som et overtramp. Det verste er å ikke ha blitt spurt og ikke ha fått informasjon om at hans organer skulle brukes til forskning. At de ikke ble plassert tilbake, sier moren.

Barnet ble altså begravet uten at hjernen var med, og dette skjedde uten at familien/moren ble spurt.

Forskerne har i prosjektbeskrivelsene sine vist til at det vil være for belastende for pårørende å bli bedt om samtykke til at de døde barna deres forskes på. Til VG utdyper Folkehelseinstituttet at de har diskutert saken med fagmiljøer, som har rådet dem til å ikke innhente samtykke lang tid etter at et barn har dødd. ..

Denne type saker er tragiske og vanskelige.

Etter vårt syn bør man kunne benytte organer fra personer som er avgått ved døden til forskning; slik forskning vil kunne gi resultater som kan hjelpe personer som blir syke i fremtiden. Men vi forstår også at slektninger til den som er gått bort vil ha en begravelse, og denne bør i utgangspunktet omfatte hele kroppen.

Vårt syn er da at dersom organer fra en avdød skal kunne benyttes til forskning så skal familiens samtykke innhentes før noe tas ut av kroppen og benyttes til forskning.

Dette er en vanskelig situasjon for alle involverte og det kan være vanskelig for medisinsk personell å spørre en sørgende familie om å kunne få benytte den avdødes organer rett etter at de har mistet en av sin kjære. Vi vil allikevel hevde at dersom organer skal benyttes til forskning så skal tillatelse innhentes på forhånd.

Vi mener at den enkelte bør ha full rett til å bestemme over seg og sitt, og dette inkluderer kroppen. For personer som er gått bort, og som ikke har gitt tillatelse på forhånd, overføres denne retten til arvingene. Når det er barn som har gått bort så er det foreldrene som har denne rollen.
Enkelte har gått inn for at man bør lovfeste en default-holdning som enten går ut på at den som ikke vil at organer skal doneres skal si eksplisitt i fra om dette, eller alternativt at de som vil at organer skal kunne benyttes eksplisitt skal si ifra.

Default skal da enten være at organer uten videre kan benyttes, eller at tillatelse må innhentes på forhånd.

Vi er som sagt med på at dette er en vanskelig situasjon for alle involverte, men vi vil hevde at den enkeltes rett til å bestemme over seg og sitt kommer først, og dette prinsippet vil i dette tilfelle innebære at default er at man ikke kan ta organer fra en avdød uten å innhente tillatelse på forhånd.

Vårt syn er altså at tillatelse må innhentes på forhånd, og at dette er det standpunkt som er i samsvar med vår prinsipp om at den enkelte skal ha full rett til å bestemme over seg og sitt, inkludert sin kropp.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse/hvor-er-organene-til-min-soenn/...

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/hoeie-ikke-i-samsvar-med-regelverket/...