Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager sendes et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL ut til medlemmer og abonnenter som er ajour med kontingenten. Dette nummeret inneholder en artikkel av Vegard Martinsen om hva «frihet» egentlig er. «Frihet» et er positivt ord, og så å si alle sier at de er tilhengere av frihet: både kommunister, sosialdemokrater og liberalister sier at de er for frihet. Grunnen til at dette er mulig er at de legger helt ulike betydninger inn i dette begrepet. Artikkelen tar utgangspunkt i en rekke eksempler fra politiske partiers programmer, fra leksikonartikler og ikke minst fra daglig bruk, og analyserer begrepet i stor detalj og dybde. Artikkelen ender opp med det forfatteren vil hevde er en korrekt og konsistent definisjon av begrepet «frihet».

I dette nummer av LIBERAL vil man også finne en artikkel om fagforeninger, og artikkelen hevder at fagforeninger i seg selv er et gode; det som kan skape problemer for verdiskapningen er den lovgivingen som finnes og som er ment å støtte fagforeningene ved å gi dem særfordeler. Artikkelen er skrevet av Doug Altner. Leseren vil også finne noen artikler som kommenterer aktuelle nyhetssaker fra de siste månedene.

Denne utgaven av LIBERAL kan kjøpes ved å betale kr 35 til DLF, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo, konto 1645 03 43866. Enkelte tidligere numre av LIBERAL kan også kjøpes, dog ikke første årgang, som er utsolgt. http://stemdlf.no/liberal/