Asymmetrisk krigføring

Kidnappingen av de 270 skolejentene er ikke den første terroraksjon den nigerianske terroristgruppen Boko Haram har gjennomført. De har holdt på i flere år, og har spredt død og fordervelse i flere år; bare i år drept omkring 2500 kristne

En kommentator i VG skriver følgende: Boko Harams endelige mål er å skape en islamsk stat med strenge religiøse lover. På vei til sitt idealsamfunn - et nigeriansk kalifat - bomber de kirker og kidnapper barn.

De angriper kristne kirker med bomber og automatvåpen. Men de har også angrepet muslimer som ikke deler deres ekstremisme. De kidnapper elever, både kristne og muslimer, og de ødelegger skoler. De retter dødelige angrep mot internasjonale organisasjoner som forsøker å bringe bistand og utvikling til landet.

Da gruppens grunnlegger og leder ble drept i 2009 utløste det en brottsjø av blodige angrep som de siste fem årene har krevd ble tusen liv. ...
… de myrdet kaldblodig 59 skolegutter i februar. Samtidig som de 270 jentene ble kidnappet sprengte gruppen to bomber i Abuja som krevde 88 menneskeliv. Eller som når soldater i forrige uke ble sendt ut for å lete etter de kidnappede skolejentene, og Boko Haram benyttet anledningen til å angripe forsvarsløse mennesker i landsbyen Gamboru Ngala. Over 300 mennesker ble massakrert.

Hva slag gruppe er dette? Det er en islamistisk gruppe som, slik VGs kommentator beskriver det, har som mål … å innføre en radikal tolkning av religiøse lover, som går langt utover sharia slik den i dag praktiseres i mange nigerianske delstater der muslimene er i flertall.

Gruppens navn – Boko Haram – betyr «vestlig utdanning er synd», og dette navnet sier alt om hva denne gruppen er og hva den vil. Grunnen til at den har kidnappet disse skolejentene er at de mener at det er galt at jenter skal få en utdannelse som er influert av vestlige sekulære ideer.

Denne islamistiske gruppen kjemper da eksplisitt imot Vestens innflydelse, Vestens verdier.

Hva er Vestens verdier? Vestens verdier er individualisme, sekularitet, rasjonalitet, kapitalisme, frihandel, individuell frihet, rettsstat. Dette inkluderer slike ting som likestilling mellom kjønnene; også jenter/kvinner skal ha rett til å ta utdannelse og ta jobber på lik linje med menn. Disse verdiene er egentlig universelle, men de kalles Vestens verdier fordi de først fikk gjennomslag i Vesten. Det var disse verdiene som var årsaken til opplysningstiden, den industrielle revolusjon, kapitalismen og den sterke velstandsøkning som fulgte av dette.

Dessverre står disse verdiene meget svakt i Vesten i dag.

Hvordan har svaret på angrepene fra Boko Haram vært? Det var vært dels å ignorere alle disse angrepene, og dels å ikke legge skylden for handlingene på de ideene som Boko Haram eksplisitt sier at de forfekter, i stedet har skylden blitt lagt på slike ting som utbredt fattigdom i Nigeria. VGs kommentator beskriver dette slik: Det er blitt hevdet at Boko Haram er et resultat av fattigdom og undertrykkelse og at bevegelsen handler i desperasjon for å få oppmerksomhet om sin sak, altså et slags opprør fra marginaliserte i Nigerias utkant…

Hva er så den siste reaksjonen fra Vesten på denne terroraksjoner fra Boko Haram? Jo, det er en Twitter- og SMS-kampanje ledet av folk som Michelle Obama: Michelle Obama har tidligere lagt ut et bilde på sosiale medier, der hun holder et skilt med hashtaggen «Bring Back Our Girls». Twitter-kampanjen har gått som en farsott på sosiale medier den siste uken.

Så det som skjer er at fanatiske muslimske terrorister angriper ulike typer mål, og det disse målene her som fellestrekk er at de til en viss grad er påvirket av Vestens verdier. Vesten svarer på dette først ved som sagt å ignorere det eller ved å legge skylden for det som skjer et helt annet sted enn der den hører hjemme, og så ved å sette i gang en Twitter-kampanje.

Denne måten å utkjempe en konflikt på kan vel kalles «asymmetrisk krigføring»: Vesten (eller personer som til en viss grad er influert av Vestens verdier) blir angrepet med maskingeværer og kniver og bomber og brannstifting, og Vesten svarer med en hashtagg-kampanje.

Og for meget kort å nevne et annet eksempel på asymmetrisk krigføring: Hvordan svarer Vesten når Russlands nye diktator Putin er i ferd med å annektere deler av Ukraina ved å sende inn soldater fordi de orienterer seg mot Vesten? Jo, Vesten svarer ved å sende den skjeggete damen Conchita Wurst (som Putin ikke liker fordi han ikke liker det som fremstiller utradisjonelle kjønnsroller på en positiv måte) til topps i Melodi Grand Prix: Conchitas beskjed til Putin: - Vi er ustoppelige.

Hadde Vestens verdier stått sterkt i dag hadde vi forsvart oss og Vesens verdier på en måte som ville ha eliminert angrepene.
.
.
.
.
.
..
.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/nigeria/i-hellig-krig-mot-skolejenter/...

http://www.frontpagemag.com/2014/bruce-thornton/bringbackourgirls-and-th...

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/usa/michelle-obama-om-bortfoerte-skole...

http://www.dagbladet.no/2014/05/11/kultur/eurovision/esc/conchita/conchi...

http://www.frontpagemag.com/2014/mark-durie/boko-haram-and-the-dynamics-...