«Mafiatilstander»

Det er ikke vi som påstår dette, ordet har vi hentet fra en overskrift i Dagbladet. Det er altså Dagbladet, eller de som Dagbladet skriver om, som hevder at arbeidslivet er preget av mafiatilstandene.

Vi siterer: Nå skal de rydde opp i mafiatilstandene i arbeidslivet. - Vi er enige om noen tiltak, sier LO og NHO - sammen.

Mafiatilstander, momsbedrageri, underbetaling og slavearbeid. Påstander om at svart arbeid raner Norge for 35 milliarder skattekroner i året - nok til å finansiere 55 000 årsverk i offentlig sektor, eller til å gi hver sysselsatt nordmann 15 000,- i skattelette. Partene i arbeidslivet er enige om at situasjonen i norsk arbeidsliv er kritisk.

Når har myndighetene hatt full kontroll med rammene for arbeidslivet i mange tiår, og de har ført en konsekvent politikk som har medført stadig mer omfattede reguleringer, stadig strengere betingelser, stadig høyere skatter og avgifter.

Resultatet av dette er selvsagt at stadig flere aktører forsøker å komme seg unna. Og det er de som forsøker å komme seg unna dette strenge og omfattende regelverket som bryter lover og forordninger, og som myndighetene, samt LO og NHO omtaler som en mafia.

For å gi uttrykk for vårt syn på en litt annen måte: disse såkalte mafiatilstandene er et resultat som bare er slik man kan forvente når man i stadig større grad gjennomregulerer dette området. Mafiatilstandene er et helt forventet og uunngåelig resultat av et stadig mer statskontrollert marked. Reguleringen gjør det vanskeligere å drive for de mest seriøse aktørene, og det åpner derfor de useriøse.

Det som da må til for å redusere og til slutt fjerne problemene er deregulering, skatte- og avgiftslettelser, og privatisering. Kun dette kan løse problemene.

Men i stedet vil myndighetene sannsynligvis gå motsatt vei.

Dagbladet forteller: - Vi er enige om noen virkemidler, og uenige om noen andre, sier LO-leder Gerd Kristiansen til Dagbladet etter møtet. Vi er enige om at vi må samordne tilsynsfunksjonene bedre, og få et mer effektivt tilsynsapparat som går på det virkelig useriøse arbeidslivet. Men dette er ikke enkelt. Det er en uoversiktlig og innfløkt underskog av kriminalitet, sier [NHO-leder] Skogen Lund til Dagbladet.

Andersen slo fast at problemet med svart arbeid og sosial dumping kan være enda større enn tidligere antatt.
Både LO og NHO er klare på at vanlige borgere som hyrer useriøse håndverkere har en stor del av ansvaret for å få bukt med denne kriminaliteten. Det vil de løse med en holdningskampanje.

Som vi omtalte her på stemDLF i går så benytter også det offentlige - stat og kommune – slike tvilsomme tilbydere. Dagbladet: - Svart arbeid hos offentlige etater viser en mangel på bevissthet, vi må ha bedre kvalitetssikring når man utlyser anbud. Kanskje ikke alle er klar over hvor stort samfunnsproblem dette er, sier Dag Terje Andersen til Dagbladet.

- Jeg sier ikke at det er mulig å bli kvitt dette på kort sikt, sier Andersen og legger til: - Men setter vi ikke inn tiltak vil det vokse enda mer.

Men det er slike tiltak som Andersen tenker på som er årsaken til problemene, og dersom ytterligere tiltak av samme type settes inn vil det bare gjøre problemene enda større: å drive lovlig vil bli vanskeligere og dyrere, og fristelsen til å gå utenom det lovlige markedet vil bli større. Hvis kontrollordningene blir svært effektive vil de til en viss grad presse flere fra det ulovlige markedet og inn på det lovlige markedet, men det vil også føre til at noen trekker seg fullstendig ut av markedet, både det hvite og det svarte, og da vil produksjonen og verdiskapningen og dermed velstanden gå ned.

Det som må til er altså deregulering og privatisering, samt skatte- og avgiftslettelser. Samtidig må offentlige støtteordninger av alle typer bli mindre generøse, og etter hver avvikles, og videre må politiet og rettsapparatet få anledning til å konsentrere seg om reell kriminalitet.

Men vi regner med at myndighetene vil gå i en retning som er stikk motsatt av denne, og da vil problemene bare bli større og større.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2014/05/07/nyheter/sosial_dumping/innenriks/arbe...

http://stemdlf.no/node/5585