Når ønsketenkning møter virkeligheten

I blant gjør det offentlige sitt beste for å følge alle de lover og regler den selv har gitt og som den straffer andre for ikke å følge. Men det er vanskelig. Mengden lover og regler er så enorm at det er umulig å holde oversikt. Men skulle dog tro at mht store prestisjeprosjekter så ville i hvert fall det offentlige være i stand til å følge sine egne regler.

Men den gang ei.

Vi siterer fra Aftenposten i går (artikkelen er ikke på nett). Overskriften er som følger: Svarte firmaer fikk jobb på det som skulle være et kritthvitt prosjekt. Over overskriften står følgende: Holmenkollen ble rustet opp for 1,8 milliarder til VM i 2011 og skulle være et mønsterbruk i kampen mot svart arbeid.

Selve artikkelen begynner slik: Likevel slapp konkursrytteren Tony R … K… inn med oppdrag i Kollen – mens han var i sin fjerde konkurskarantene og mens han hevet sykepenger fra Nav. I løpet av arbeidet i Holmenkollen ble K … i 2010 ilagt sin femte konkurs karantene. Det siste tiden i kollen var han også under politietterforskning for moms- og skattesvindel. I april i år ble K… tiltalt for momssvindel, skatteunndragelse og trygdemisbruk. I forrige uke ble han dømt til å betale kemneren i Oslo 778 000 kroner i erstatning etter skatteunndragelser i årene 2007 og 2008 ….

Myndighetene pøser på med regler og forordninger, men er ikke en gang i stand til å følge dem selv. Og det er ikke snakk om noen få og mindre brudd her og der; når arbeid med prestisjeprosjektet Holmenkollen blir plassert hos en mann som denne K… , en mann som er slik som Aftenposten beskriver over, er det bare én konklusjon man kan trekke av dette, og den går på latin under betegnelsen reductio ad absurdum.

Det finnes et vell av slike saker, og det de viser at dagens system ikke fungerer. Når ikke engang lovgiveren klarer å følge egne lover, da ….

DLF er det eneste partiet som går inn for et alternativ. Vi vil at eiendomsretten skal gjelde, dvs. at den enkelte helt og fullt skal bestemme over det han eier, og at alle mellommenneskelige forhold, inkludert all handel og all produksjon, skal være frivillig.

Dette innebærer en helt uregulert økonomi; det som da avgjør betingelser for alt kjøp og salg, inkludert å bygge/pusse opp skiarenaer, er kontrakter mellom de involverte, og alle slike oppdrag skal være helt uten statlige føringer. (Staten skal kun komme inn ved kontraktsbrudd, og når kriminalitet skjer.)

Kun et slikt system kan hindre det som skjer i dagens system, hvor stadig flere i stadig større grad begår stadig mer alvorlige lovbrudd. Som sagt, når ikke en gang det offentlige i et prestisjeprosjekt som oppussingen av Holmenkollen klarer å følge sine egne regler, da er det noe som er alvorlig galt.

Og det som er galt er at man forsøker å organisere samfunn ut i fra en modell som er basert på ønsketenkning: velferdsstaten.

Det man bør gjøre er å basere organiseringen av samfunnet på fakta og realiteter, og det som kan gi et velstående og harmonisk og stabilt samfunn over tid er en organisering som innebærer at eiendomsretten skal respekteres, også av staten, og dette medfører at staten ikke skal legger hindringer i veien for produksjon og verdiskapning og handel, dvs. at alle mellommenneskelige forhold skal være er frivillige. Det system som er basert på dette grunnlag heter kapitalisme.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Siktet-for-grov-kriminalitet---p...