Frekkhetens nådegave

-Høyresiden har kidnappet frihetsbegrepet. Vi må ta det tilbake. Ekte frihet eksisterer bare dersom alle har samme muligheter, skriver LO-leder Gerd Kristiansen i en pressemelding før hun skal på talerstolen på Youngstorget i Oslo som hovedtaler.

Det er nrk.no som skriver dette i forbindelse med markeringene 1. mai.

Og hva er det så LO går inn for, og som da vel må forstås dithen at det skal øke friheten? Her er noen av parolene som LO marsjerte under i 1.mai-toget.

Arbeidslivet ut av EØS – nei til sosial dumping

Ja til selvbestemt abort – nei til reservasjonsrett

Fellesskap virker – nei til privatisering og velferdskutt

Forsvar og styrk tariffavtalene …

Nei til salg av Oslo – innfør eiendomsskatt med sosial profil

Dette er altså eksempler på hva venstresiden mener vil gi øket frihet. Men hva er det disse slagordene betyr?

«Nei til sosial dumping» er venstresidens betegnelse på at utlendinger kan komme hit og tilby sine tjenester og sin arbeidskraft på andre vilkår enn de som er vanlige her. Venstresiden vil forby dette, og mener åpenbart at et slikt forbud vil øke friheten for de involverte. Forbud mot å arbeide på selvvalgte betingelser er altså ifølge venstresiden et eksempel på frihet.

«Fellesskap virker» - ja, på noen områder gjør det det, men det bør være frivillig om man vil slutte seg til et fellesskap eller ikke. Venstresiden vil antagelig at det skal være tvungent å være med, og venstresiden mener at slik tvang er et uttrykk for frihet.

«Nei til privatisering» betyr at den enkelte ikke skal ha rett til på egen hånd å inngå avtaler om ulike tilbud som i dag er offentlige; man skal være med på de offentlige ordningene enten man vil eller ikke – og dette er et eksempel på venstresidens syn på frihet.

«Styrk tariffavtalene» - dette innebærer et ønske om at det skal være forbudt å ha andre avtaler enn de som fagforeningene går inn for. At det skal være forbudt å jobbe på andre betingelser enn de som fagforeningene foretrekker er da et eksempel på venstresidens oppfatning av frihet.

Venstresiden går inn for høyere eiendomsskatt, noe som innebærer at man bare ved å eie noe skal betale enda mer til det offentlige - enten man vil eller ikke. Også dette er vel da et uttrykk for venstresidens oppfatning av hva frihet er.

Og la oss også nevne Kvinnegruppa Ottar, som marsjerte under parolen forsvar sexkjøpsloven, en lov som altså innebærer at staten til en viss grad skal bestemme på hvilke vilkår voksne mennesker kan ha lovlig sex: dersom kurtiseringen ikke foregår i samsvar med lov og forskrift så skal mannen straffes (men foreløpig kun med bøter).

Men det er faktisk ett punkt hvor LO virkelig gikk inn for å forsvare friheten: Ja til selvbestemt abort – nei til reservasjonsrett.

Hva er da frihet? Frihet er retten til å bestemme selv over seg og sitt. Enten bestemmer du over deg og ditt, eller så bestemmer andre over deg og ditt. (Det er dog ikke i strid med friheten dersom du frivillige lar andre bestemme over deg på visse begrensede områder, f.eks. at du lar din arbeidsgiver bestemme over deg om en jobb du frivillig har påtatt deg, eller at du må opprettholde en kontrakt du frivillig har inngått.) Dersom du bestemmer over deg er du fri, dersom andre – i dag som regel staten – bestemmer over deg er du ikke fri.

Som vi ser vil venstresiden at staten i stadig større grad skal bestemme mer og mer, og de vil redusere sfæren hvor man selv kan bestemme.

Dette – at staten skal bestemme mer - er et greit standpunkt, men å markedsføre dette som om det er en kamp for større frihet, det er en ren tilsnikelse. Men er man frekk nok så er det mye som kan gå.

Men hva med det LO-lederen sier om at frihet er like muligheter. Frihet er retten til å bestemme over seg og sitt, og dette er det samme som fravær av tvang. Dersom man vil sørge for like muligheter ved å benytte initiering av tvang så er dette en krenkelse av friheten til de som blir utsatt for tvang. Et frihetsbegrep som inkluderer like muligheter gjennomført ved initiering av tvang er derfor selvmotsigende.

Venstresiden har selvsagt all rett til å si hva de mener og arbeide for å få det gjennomført på demokratisk vis. Den vil ved hjelp av tvang og en mer omfattende stat redusere den enkeltes rett og mulighet til å bestemme over seg og sitt. Dette har de altså all rett til å mene og arbeide for, men når de markedsfører dette som en frihetskamp så er det lite annet å gjøre enn å påpeke det selvmotsigende i en slik agenda, og å beundre den frekkhet som ligger bak: de tar et velklingende ord - frihet - og så benytte de dette ordet for å beskrive en politikk som går inn for å redusere og innskrenke og begrense denne friheten.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.nrk.no/nyheter/_-hoyresiden-har-kidnappet-frihet-1.11694104

http://www.lo-oslo.no/2014_05_01_togoppstilling.pdf