Individuell frihet og 8.mars

Demonstrasjonstogene 8.mars hadde i år mange flere deltagere enn de har hatt de siste årene - Minst 10 000 i 8. mars-tog på Youngstorget. Hele torget og alle sidegatene stappfulle av folk., og det er lett å forstå hvorfor: kvinners rett til selvbestemt abort, som har vært en rett de siste tiår, er under angrep. (Wikipedia: Abort ble tillatt i Norge i 1964. Gravide kvinner kunne da søke en nemnd om å få gjennomført abort. Loven ble vedtatt den 11. november 1960, men trådde ikke i verk før 1. februar 1964… Abortloven ble endret i 1978 slik at det er selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. .

Konservative og puritanske krefter har hele tiden vært imot denne loven, og har ønsket å avvikle denne retten. Nå er Høyre-FrP-regjeringen med på dette i og med en avtale med KrF ifbm. regjeringsforhandlingene etter valget i fjor høst. Det første skritt er å innføre reservasjonsrett for leger, dvs. å gi offentlig ansatte leger (fastleger) rett til å la være å henvise abortsøkende kvinner videre i systemet. (En lege som ikke er offentlig ansatt kan selvsagt la være å henvise til abort dersom han ikke ønsker det.)
Dagbladet: Dagens hovedparole, som har mobilisert massene, er «Nei til reservasjonsrett».

At kvinner skal ha rett til selv å bestemme om de skal få utført en abort eller ikke er en opplagt implikasjon av prinsippet om individuell frihet; individuell frihet innebærer retten til å bestemme over egen kropp. Før retten til selvbestemt abort ble innført var det som nevnt en nemd som skulle avgjøre om en abortsøkende kvinne skulle få innvilget abort eller ikke, og noe klarere eksempel på maktovergrep eller nedvurdering den enkelte kvinne skal man i siviliserte land lete lenge etter; det er den enkelte selv som kjenner seg og sin tilstand og sin situasjon best, og det å nekte den det direkte gjelder å ta en beslutning på et så viktig område viser bare en kolossal mange på respekt for det enkelte menneske.

Det tradisjonelle slagordet som kvinner brukte når de kjempet for å få innført denne retten gikk på at kvinner har rett til å bestemme over sin egen kropp. Og som sagt, dette er en opplagt implikasjon av individuell frihet.

Men disse feministene er ikke så veldig konsekvente i sin tilnærming til dette saksområdet. I Norge finnes det en del kvinner som selger sex for penger, og noen av disse mener at dette er noe de burde ha rett til; det er jo snakk om å leie ut sin kropp mot betaling, og dette burde være i samsvar med slagord som at kvinner har rett til å bestemme over egen kropp. (Nå er salg av sex tillatt i Norge, men kjøp er ikke tillatt, merkelig nok.) Disse sex-arbeiderne vil at alt i forbindelse med salg/kjøp av sex burde være fritt, og disse ønsket å gå i 8.mars-toget undere paroler som «My body, my business». Men: «My body, my business» som paroletekst i 8. mars-toget fikk ikke flertall i parolemøtet i Oslo onsdag.

Arrangementskomiteene ville altså ikke la dem få lov til å delta under dette slagordet, når det er snakk om denne type aktiviteter så er de ikke lenger tilhenger av «kvinners rett til å bestemme over egen kropp». De mener åpenbart at noen ganger skal kvinnen få bestemme, mens andre ganger skal hun ikke få bestemme over sin kropp.

Så også blant feminister er også i dag det sterke innslag av konservatisme og puritanisme; også blant feminister er det personer som vil nekte kvinner retten til å disponere sin kropp slik de ønsker.

.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2014/03/08/nyheter/samfunn/politikk/8_mars/kvinn...

http://klassekampen.no/article/20140205/NTBI/1550497698#sthash.boUEcxLo....